Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Viešasis interesas, vartojimo sutartys, bendrininkavimas, įrodymai, arbitražas
2023-04-03 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šį sykį iš keturių nutarčių cituoju tris. Pirmojoje nagrinėjamas klausimas dėl viešojo intereso gynimo – akcentuojama, kad tai, jog ieškinį reiškia viešoji institucija, dar nereiškia, kad pareikštas ieškinys viešajam interesui ginti. Antrojoje nutartyje pasisakoma dėl vartotojų sampratos ir vartojimo sutarčių kvalifikavimo, ypatingai, kai reikia vertinti vienu metu kelias sutartis. Pagaliau trečiojoje nutartyje nagrinėjamas klausimas dėl valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų, taikymo sąlygų. Ypatingai čia atkreipiamas dėmesys į žalos, padarytos asmens prievartiniu atidavimu į psichiatrijos ligoninę. Taigi, paskaityti tikrai yra ką. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Remigijus Merkevičius Mieli kolegos,

Ši savaitė Lietuvos kriminalinei justicijai išties yra įdomi. Išskirtinį dėmesį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas skyrė baudžiamosios procesinės veiklos kokybei, kuri, panašu, gerokai šlubuoja (viena kita nutartis yra emocingai aptarinėjama ir viešajame diskurse). Net trys iš aštuonių bylų grąžintos apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Doktrinos požiūriu išskirčiau ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo dėstomą precedento sampratą (asmeniškai su ja niekaip negaliu sutikti). Kadangi ankstesnėse apžvalgose kiek nuskriaudžiau „įrodymus ir įrodinėjimą baudžiamajame procese“, nors šie aspektai yra paliečiami turbūt kiekvienoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje, ši savaitė yra puiki proga juos priminti (šiuo aspektu teismo jurisprudencija yra tiesiog pakartojama, tuo sutvirtinant jos precedentinę reikšmę).

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) įdomiai apibrėžė precedento sampratą ir jo galiojimą laike BK 3 straipsnio požiūriu, (b.) net poroje nutarčių atskleidė bendrininkavimo (BK 24 str.), padėjimo kaip bendrininkavimo formos ir padėjėjo kaip bendrininkų rūšies (BK 24 str. 6 d.) sampratas ir esminius požymius, (c.) apibrėžė kaltininko atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiuoju (BK 38 str.) sąlygas, kai asmuo yra nuteisiamas už kelias nusikalstamas veikas bei (d.) principus, pagal kuriuos vertinama, ar yra „pagrindas manyti, kad kaltininkas nedarys naujų nusikalstamų veikų“ (BK 38 str. 1 d. 4 p.), (e.) konkretizavo „tęstinės nusikalstamos veikos“ turinį neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis bylose, (f.) priminė teisinį kvalifikavimą, kai kaltininkas, neteisėtai pergabenęs akcizais apmokestinamas prekes per Lietuvos Respublikos sieną ir pabaigęs daryti kontrabandą, toliau jas gabena Lietuvos Respublikos teritorija – tokiais atvejais kaltininko veika kvalifikuojama kaip kontrabandos (BK 199 str.) ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis (BK 199-2 str.) realioji sutaptis, (g.) pažymėjo bendrininkams skirtinų bausmių rūšių ir dydžių individualizuoto parinkimo principą – nustatant nuteistajam bausmės dydį, bausmės lyginimas su kitiems bendrininkams paskirtos bausmės dydžiais neturi reikšmės, (h.) paaiškino bausmių bendrinimo su užsienio valstybės teismo nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis (BK 63, 64 str.) aspektus.

Baudžiamojo proceso
požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) priminė svarbiausius reikalavimus, kuriuos baudžiamojo proceso įstatymas kelia įrodymams ir įrodinėjimui (BPK 20 str. 5 d.), teismo baigiamojo akto pagrindimui ir motyvavimui ir t. t., (b.) konkretizavo praktikai itin aktualius faktinių duomenų, gautų panaudojus specialias žinias, vertinimo pagrindus, (c.) pažymėjo ikiteisminio tyrimo teisėtumo (atitikties sąžiningo proceso reikalavimams) reikšmę bei visų instancijų teismų pareigą atsakingai ištirti ir įvertinti, ar organizuodamas ikiteisminį tyrimą prokuroras ir jo kontroliuojamas tyrėjas veikė sąžiningai, ar kaltinamųjų kaltumą pagrindžiantys bylos duomenys buvo renkami ir fiksuojami nešališkų pareigūnų, (d.) pakartojo principus, kurie apsprendžia galėjimą teismo baigiamajame akte remtis asmens, kuriam gynyba neturėjo galimybės užduoti klausimų, parodymais (vadinamasis Al-Khawaja ir Tahery testas), pabrėždamas, jog atsisakymas duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą veiką yra „svarbi“ ir „pateisinama“ priežastis, dėl kurios nebuvo galima tokiam asmeniui užduoti klausimų, ne vienoje nutartyje apibrėžė apeliacinės instancijos teismo pareigos (e.) atlikti savarankišką įrodymų tyrimą (BPK 324 str. 6 d.) bei (f.) patikrinti bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde (BPK 320 str. 3 d.), ribas.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Savaitės apžvalgą galite klausyti: (viso įrašo trukmė ~ 1 val. 40 min >>

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 258)“ skaitykite:

 • Pensijos. Pakoreguotas Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas, nustatant, kad teisei į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją nustatyti turi būti pateiktas nepriklausomybės gynėjo statusą patvirtinantis ne savivaldybės institucijos, o savivaldybės administracijos išduotas pažymėjimas.
   
 • Transportas. Atnaujintas Kelių transporto kodeksas, siekiant reformuoti tolimojo susisiekimo autobusais sistemą.
   
 • Darbo santykiai. Pokyčiai Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatyme. Atnaujinta Garantinio fondo lėšų naudojimo, skyrimo ir mokėjimo tvarka bei kitos nuostatos.
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl viešojo intereso gynimo, dėl vartotojų sampratos ir vartojimo sutarčių kvalifikavimo, ypatingai, kai reikia vertinti vienu metu kelias sutartis. Taip pat pasisakė dėl valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų, taikymo sąlygų. Ypatingai atkreipiamas dėmesys į žalos, padarytos asmens prievartiniu atidavimu į psichiatrijos ligoninę.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT atskleidė bendrininkavimo, padėjimo kaip bendrininkavimo formos ir padėjėjo kaip bendrininkų rūšies sampratas ir esminius požymius; apibrėžė kaltininko atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiuoju sąlygas; konkretizavo „tęstinės nusikalstamos veikos“ turinį neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis bylose; paaiškino bausmių bendrinimo su užsienio valstybės teismo nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis aspektus; priminė svarbiausius reikalavimus, kuriuos baudžiamojo proceso įstatymas kelia įrodymams ir įrodinėjimui, teismo baigiamojo akto pagrindimui ir motyvavimui ir t. t.
   
 • Administracinės bylos. LVAT nagrinėjo ginčą dėl pareiškėjo reikalavimo iš Lietuvos valstybės priteisti neturtinę žalą, atsiradusią dėl neteisėtų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiksmų. LVAT pasisakė dėl nealkoholinio alaus reklamos teisėtumo. LVAT sprendė dėl laikotarpio, už kurį gali būti grąžinta (įskaityta) mokesčio permoka (skirtumas).
   
 • Teisėkūra. Siūloma pakoreguoti Farmacijos įstatymą, siekiant gerinti vaistinių preparatų prieinamumą, išsamiau reglamentuoti neregistruotų vaistinių preparatų skyrimo ir (ar) išrašymo sąlygas, įteisinti vardinius tiriamuosius vaistinius preparatus.
   
 • Teisininkų komentarai. Kaip užtikrinti, kad informacijos gavėjas laikytųsi konfidencialumo įsipareigojimų?; Kokios skolinimosi perspektyvos 2023 metais?; Kodėl neturėtume pamiršti teisės būti pamirštiems ir kaip pasinaudoti šiuo galingu skaitmeninio privatumo įrankiu?; Pasiruošimas potencialaus pirkėjo atliekamam patikrinimui ir informacijos perdavimas; Statybų ginčai arbitraže: esminiai žingsniai, vedantys i pergalę; Priimtas „Kalnapilio-Tauro grupei“ palankus teismo sprendimas byloje dėl nealkoholinio alaus reklamos; Nepatikimų tiekėjų sąrašas kaip papildoma rizikos vertinimo priemonė sudarant komercinius sandorius.

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
10:27
09:50
00:18
05:50
10:33
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti