Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Sankcijos, pilietybė, antstoliai, darbo santykiai, eismo įvykiai
2023-04-11 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Pirmiausiai visus su gražiausia pavasario švente – linkiu, kad kartu su bundančia gamta atkeliautų ir taika bei ramybė į mūsų bei ukrainiečių namus. :) Visiems gražių Šv. Velykų. Na o LAT prieš šias šventes padirbėjo iš peties – paskelbė net 14 nutarčių, iš kurių cituoju keturias. Pirmojoje pasisakoma dėl galimybės taikyti įstatymo analogiją sprendžiant priverstinio viešosios įstaigos dalininko dalies išpirkimo klausimą. Teismas patvirtino, kad šiuo atveju gali būti taikoma priverstinio akcijų pardavimo analogija. Antrojoje byloje pasisakoma dėl termino atskirajam skundui paduoti skaičiavimo. Akcentuojama, kad CPK nurodytas trijų mėnesių naikinamasis terminas gali būti skaičiuojamas tik tuo atveju, jeigu šalis yra tinkamai informuota apie priimtą nutartį. Trečiojoje byloje daroma išvada, kad antstolis nėra atleidžiamas nuo pareigos mokėti valstybės rinkliavą už naudojimąsi registro centro paslaugomis. Pagaliau paskutinėje nutartyje nagrinėjo paslaugų sutarties ir darbo santykių atribojimo požymius. Ši nutartis ypatingai aktuali atlikėjams.

Visiems kietų margučių ir nenuobodžių skaitinių. :)


Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Remigijus Merkevičius Mieli kolegos,

Šį šventinį savaitgalį ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo apžvalga nėra perkrauta informacija (aptarimui pateiktos vos trys nutartys). Nors šią savaitę spręstos bylos nėra kasdienės (pvz., vėl priminta, jog vien tai, kad itin skaudūs padariniai kito žmogaus gyvybei ir sveikatai yra sukelti eismo įvykio metu, automatiškai nereiškia, kad kaltininko veika bus kvalifikuota pagal sąlyginai švelnų BK 281 straipsnį; tai gali būti ir tyčinis nužudymas su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis), jurisprudencijos vystymo požiūriu tai vis dėlto tėra „jau suformuluotos praktikos pakartojimas“. 

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) detalizavo netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo turinį eismo įvykių bylose (BK 129 ir 281 str.), (b.) išaiškino, kad automobilis, kuriuo buvo sukeltas eismo įvykis, turi būti konfiskuojamas natūra (o ne jo vertė pinigais), nepaisant to, kad eismo įvykio metu jis yra sugadintas taip stipriai, kad nebūtų galimybės jo realizuoti, (c.) konkretizavo kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar kaltininko elgesys atitinka nužudymą privilegijuojantį požymį „staiga labai susijaudinęs“ (BK 130 str.), (d.) „priklydusio gyvūno“ pasisavinimo ir pardavimo (kaip turtinio pobūdžio nusikalstamo elgesio) situacijoje apibrėžė „svetimo turto“ sampratą bei santykį su „bešeimininkiu turtu“, „laikinai be priežiūros paliktu svetimu daiktu“ ir pan., (e.) priminė, kad kai asmuo, vairuodamas neblaivus (ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas), sukelia dar ir padarinius, kurie nenurodyti BK 281-1 straipsnio 1 dalyje, bet nurodyti kitame BK straipsnyje, jo veiksmai sukeliant minėtus padarinius kvalifikuojami atskirai kaip idealioji nusikalstamų veikų sutaptis. 

Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo
kontekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę pažymėjo, kad spręsdamas dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, teismas turi atsižvelgti ir į tai, ar prie nuostolių atsiradimo ar padidėjimo neprisidėjo sąmoningi paties nukentėjusiojo veiksmai (CK 6.253 str. 5 d.); konstatavęs CK 6.253 straipsnyje nurodytus pagrindus, teismas turi diskreciją nustatyti CK 6.253 straipsnio normos taikymo apimtį – visiškai ar tam tikra dalimi atleisti žalą padariusį asmenį nuo atsakomybės.


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Savaitės apžvalgą galite klausyti: (viso įrašo trukmė ~ 1 val. >>

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 259)“ skaitykite:

 • Tarptautinės sankcijos. Pakoreguotas Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas. Įstatymas papildomas II-1 skyriumi, reglamentuojančiu ribojamųjų priemonių nustatymą Lietuvos Respublikos teisės aktais ir įgyvendinimą, taip pat tikslinamas V skyrius, kuriame reglamentuojama atsakomybė už tarptautinių sankcijų pažeidimus ir kiti pakeitimai.
   
 • Pilietybė. Pakeistas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Šiuo pakeitimu praplečiamas sąrašas atvejų, kada netenkama Lietuvos Respublikos pilietybės.
   
 • Baudžiamasis procesas. Pakoreguotas Baudžiamojo proceso kodekso straipsnis, susijęs su nuosprendžio vykdymo klausimų išsprendimo tvarka.
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl galimybės taikyti įstatymo analogiją sprendžiant priverstinio viešosios įstaigos dalininko dalies išpirkimo klausimą; dėl termino atskirajam skundui paduoti skaičiavimo; dėl paslaugų sutarties ir darbo santykių atribojimo; dėl antstolio pareigos mokėti valstybės rinkliavą už naudojimąsi registro centro paslaugomis.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT detalizavo netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo turinį eismo įvykių bylose; konkretizavo kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar kaltininko elgesys atitinka nužudymą privilegijuojantį požymį „staiga labai susijaudinęs“; „priklydusio gyvūno“ pasisavinimo ir pardavimo (kaip turtinio pobūdžio nusikalstamo elgesio) situacijoje apibrėžė „svetimo turto“ sampratą bei santykį su „bešeimininkiu turtu“, „laikinai be priežiūros paliktu svetimu daiktu“ ir pan.
   
 • Administracinės bylos. LVAT nagrinėjo ginčą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimo, kuriuo pareiškėjui ir jo sutuoktinei atsisakyta skirti socialinę pašalpą, teisėtumo ir pagrįstumo. LVAT pasisakė dėl Kretingos r. savivaldybės mero diskrecijos tvirtinti tarnautojų pareigybių skaičių.
   
 • Teisėkūra. Norima pakeisti Baudžiamojo proceso kodeksą, siekiant užtikrinti, kad visos teisme nagrinėjamos bylos dėl seksualinio mažamečių ir nepilnamečių asmenų prievartavimo, tvirkinimo visais atvejais privalomai būtų nagrinėjamos viešai. Taip pat siekiama pakeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą bei Pilietybės konstitucinį įstatymą.
   
 • Teisininkų komentarai. Žalos gamtai teisinio reguliavimo spragų taisymo epopėja: demonstruojamų pastangų daug, realaus rezultato vis dar nėra; Tikrovės neatitinkantis komentaras internete – teisė į nuomonę ar garbės ir orumo pažeidimas?; Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Misija (ne)įmanoma?; Taupydami laiką ir lėšas, statybos darbų vykdytojai samdosi neatestuotus subrangovus: perspėjo, kuo tai gresia; Akcijų pirkimo ir pardavimo sandoriai: kodėl bandyti apeiti notarus neverta?; Po balsavimo seime Baltarusijos piliečiams ketinama išdavinėti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje.

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti