Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Antstoliai, sutartinės prievolės, energetika, finansai, sukčiavimas, PVM, draudimas
2023-05-15 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šią savaitę daug skaitymo nebus – iš trijų nutarčių cituoju dvi. Vienoje pasisakoma dėl antstolio teisės susigrąžinti vykdomąjį dokumentą. Ši teisė yra patvirtinama ir laikoma, kad tokiu atveju anksčiau pradėtas vykdymas yra tęsiamas, o ne pradedamas iš naujo. Kitoje nutartyje analizuojamos sąlygos, kurioms esant, viena iš prievolės šalių turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą (CK 6.58 str.). Jokių didelių naujovių nutartyje nėra, viskas sudėliota gana gražiai. Tad visiems geros savaitės ir ramaus pasiskaitymo. :)
Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Remigijus Merkevičius Mieli kolegos,

Šios savaitės apžvalgai yra pateiktos penkios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, kurios teismų jurisprudencijai kaip kriminalinės justicijos (plačiąja prasme) šaltiniui nedaro reikšmingo postūmio. Baudžiamojo proceso teisės požiūriu visose jose yra viso labo tik pakartojamos nuolat kartojamos įrodymams ir įrodinėjimui skirtos teisinės taisyklės. Kadangi jos buvo išsamiau aptartos kiek ankstesnėje apžvalgoje, šiai savaitei joms neskiriamas atskiras dėmesys (kažkada jas priminsiu). Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu yra tiesiog išsprendžiami gyvenimiški reikalai. Šiuo aspektu vis dėlto norisi pastebėti dvi, panašu, beužgimstančias ryškesnes pozityvias bendrąsias tendencijas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas: (i.) net dvejose nutartyse aiškiai pasakė, jog turi būti įrodomos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos (vien apkaltinimas korupcinio pobūdžio nusikalstama veika nebegarantuoja asmens nuteisimo, kas buvo gana ryšku iki šiol), (ii.) stengiasi plačiau pagrįsti ir suformuluoti aiškesnius kriterijus, kurie leis baudžiamąją atsakomybę už turtinius nusikaltimus atriboti nuo civilinės teisės.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) priminė sukčiavimo PVM srityje (BK 182 str.) sampratą ir detaliau paaiškino šios nusikalstamos veikos sudėties požymius (tiesa, į vieną teisinį aspektą, kurį kėlė kasatorius – ar nusikalstamas sukčiavimas būtų ir tada, jei įmonė, kuri išrašiusi fiktyvius apskaitos dokumentus ir nepagrįstai gavusi apmokėjimą, būtų sumokėjusi PVM ir Lietuvos valstybės biudžetas nebūtų „nukentėjęs“ – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip ir neatsakė (tiksliau – gana akivaizdžiai „pabėgo nuo atsakymo“); teismo elgesį galima pateisinti nebent tuo, kad šis aspektas in concreto nebuvo aktualus, nes PVM de facto nebuvo sumokėtas, tačiau tokio faktinio aspekto baudžiamoji teisinė reikšmė, panašu, kasacinėje praktikoje vis dar nėra įvertinta), (b.) BK 183 straipsnio („turto pasisavinimas“) požiūriu įvertino situaciją, kai juridinio asmens vadovas pasisavina paties juridinio asmens „neteisėtai gautą“ turtą, (c.) BK 183 straipsnio (įmonės turtą paskolos sutarties pagrindu įgijo įmonės vadovas) ir BK 184 straipsnio (įmonės darbuotojas pametė jam patikėtas pinigines lėšas) atžvilgiu konkretizavo kriterijus, leidžiančius baudžiamąją teisę atskirti nuo civilinės, pažymėjo turto iššvaistymo (BK 184 str.) dėl neatsargumo esminius požymius.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Savaitės apžvalgą galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 1 val. >>

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 264)“ skaitykite:

  • Elektra. Pakoreguotas Elektros energetikos įstatymas. Pakeitimais nustatyta: 1) galimybė siūlyti buitiniams vartotojams 12 ir 24 mėnesių elektros energijos tiekimo fiksuotos kainos sutartis; 2) nepriklausomas tiekėjas turi teisę vienašališkai mažinti elektros energijos tiekimo kainą buitiniams vartotojams; 3) kiti pakeitimai.

  • Energetika. Patvirtinta Didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodika. Ši metodika reglamentuoja didžiausios galimos sandorio kainos, kurią Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalies (dalių) naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų, organizuojamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatomis, dalyviai galės prašyti gauti už jūrinėje teritorijoje plėtojamose elektrinėse pagamintą elektros energiją, dydžio nustatymo tvarką.

  • Keliai. Pakoreguotas Lietuvos Respublikos kelių įstatymas. Pakeitimu nustatyta, kad urbanizuotose teritorijose keliams, įrašytų į valstybinės reikšmės kelių sąrašą ar vietinės reikšmės kelių sąrašą, ar jų atkarpoms, kurios natūroje (dėl užstatymo ar kitų priežasčių) neatitinka Kelių įstatyme nurodytų kelio juostos minimalių pločių ir nėra galimybės kelių juostas praplatinti, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka kelio juostos būtų formuojamos ir įteisinamos siauresnės.

  • Daugiabučiai. Patvirtintas Paslaugų, prekių ir darbų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus administruojamu namu, pirkimų tvarkos aprašas.

  • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl antstolio teisės susigrąžinti vykdomąjį dokumentą. Taip pat analizavo sąlygas, kurioms esant, viena iš prievolės šalių turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą.

  • Baudžiamosios bylos. LAT priminė sukčiavimo PVM srityje sampratą ir detaliau paaiškino šios nusikalstamos veikos sudėties požymius; BK 183 straipsnio („turto pasisavinimas“) požiūriu įvertino situaciją, kai juridinio asmens vadovas pasisavina paties juridinio asmens „neteisėtai gautą“ turtą. Taip pat BK 183 straipsnio (įmonės turtą paskolos sutarties pagrindu įgijo įmonės vadovas) ir BK 184 straipsnio (įmonės darbuotojas pametė jam patikėtas pinigines lėšas) atžvilgiu konkretizavo kriterijus, leidžiančius baudžiamąją teisę atskirti nuo civilinės; pažymėjo turto iššvaistymo (BK 184 str.) dėl neatsargumo esminius požymius.

  • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl socialinių draudimo įmokų lengvatos. LVAT nagrinėjo ginčą dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo.

  • Teisėkūra. Siekiama atnaujinti Rinkimų kodeksą. Pakeitimo tikslas – patobulinti Rinkimų kodekso nuostatas, padėsiančias užtikrinti sklandžią VRK veiklą, organizuojant būsimus rinkimus bei išvengti klaidų, pasitaikiusių organizuojant 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimus. Siūlomi tokie pakeitimai: tikslinti Rinkimų kodekso 100 straipsnio nuostatas, įvardinant, kokia informacija yra melaginga informacija ir kaip sprendžiami ginčai dėl atsakomosios nuomonės paskelbimo; praplėsti Rinkimų kodekso 163 straipsnio nuostatas dėl balsų perskaičiavimo; ir kt. Taip pat norima koreguoti Baudžiamojo kodekso 68(1)/68(2) straipsnius (siūloma šias nuostatas sujungti į vieną straipsnį).

  • Teisininkų komentarai. Ar nelipama dar ant vieno teisėkūros grėblio aplinkosaugos srityje?; Smurto darbo vietoje prevencija: ko per pusmetį (ne)pasimokė įmonės?

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti