Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Viešieji pirkimai, akcizai, žalos atlyginimas, vartotojų teisės, subsidijos, tvarumas
2023-05-22 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šią savaitę daug skaitymo ir vėl nebus – iš penkių nutarčių cituoju vieną. Joje pasisakoma dėl viešojo pirkimo sutarčių turinio aiškinimo. Akcentuojama, kad aiškinant šių sutarčių turinį turi būti atsižvelgiama ir į skelbtas viešojo pirkimo sąlygas. Tad visiems gerų skaitinių ir daug saulės. :)Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Remigijus Merkevičius Mieli kolegos,

Šios savaitės apžvalgai pateikta dešimt Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių. Didesnėje dalyje aptariamos verslui aktualios baudžiamojo įstatymo nuostatos, susijusios su sukčiavimu, svetimo turto pasisavinimu, buhalterine (finansine) apskaita ir pan. In abstracto galima teigti, jog įpareigodama tiksliai nustatyti faktines aplinkybes ir realiai patirtos žalos dydį, tikrąsias asmens elgesio intencijas, neteisėtos veiklos apimtį ir sistemiškumą, ir t. t., bendroji Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos tendencija sąžiningam verslui yra gana palanki. Apart tradicinio teorinio įrodymų ir įrodinėjimo sampratą, teismo pareigą motyvuoti baigiamuosius teismo aktus ir pan. apibrėžiančių nuostatų pakartojimo, baudžiamajam procesui šią savaitę neskirta didesnio dėmesio.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) išsamiai aptarė naujausią EŽTT ir ESTT jurisprudenciją apibrėžiant non bis in idem principą (in concreto aptarė dvigubą baudimą mokestiniuose santykiuose), (b.) atkreipė dėmesį į tai, kad nusikalstamai užvaldytas turtas (in concreto mirusiojo turtas, kuris buvo paveldėtas, nepaisant to, kad palikimo priėmimas juridiškai buvo fiksuotas (formaliai įteisintas) vėliau) turi būti grąžinamas nukentėjusiajam, o ne konfiskuojamas valstybės naudai, (c.) išaiškino turtinės žalos atlyginimo arba pašalinimo kaip baudžiamojo poveikio priemonės (BK 69 str.) skyrimo sąlygas ir tikslus, (d.) išsamiai išaiškino BK 151-1 straipsnyje („lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą“) apibrėžtos nusikalstamos veikos sudėtį, (e.) priminęs nusistovėjusią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką „PVM sukčiavimo bylose“, nurodė, jog faktinis pinigų sumokėjimas asmenims, kurie dokumentuose fiktyviai nurodyti kaip pardavėjai, jei šie asmenys de facto nesumoka PVM į valstybės biudžetą, neturi reikšmės kaltininko (fiktyvaus pirkėjo) elgesį kvalifikuojant kaip sukčiavimą PVM srityje, taip pat aptarė situaciją, kai į PVM sukčiavimo schemą yra sąmoningai įtraukiami asmenys, per PVM atskaitą galintys teisėtai faktiškai nemokėti PVM, net ir jį de facto paėmę iš fiktyvaus pirkėjo, (f.) detalizavo kriterijus, pagal kuriuos nusikalstamo svetimo turto pasisavinimo (BK 183 str.) kontekste yra vertinami juridinio asmens vadovo veiksmai su juridinio asmens turtu, (g.) pakartojo, jog asmens, kuris, neteisėtai panaudodamas kitam asmeniui išduotą mokėjimo (banko) kortelę, atliko finansines operacijas ir įgijo svetimą turtą (pinigus), veiksmai gali būti kvalifikuojami pagal BK 182, 214 ir 215 straipsnius, (h.) BK 220 straipsnio („neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas“) požiūriu nubrėžė ribą tarp įmonės vadovo ir buhalterinę (finansinę) apskaitą tvarkančio asmens baudžiamosios atsakomybės, (i.) pakartojo, kad BK 222 straipsnio 1 dalyje („apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas“) nurodyti padariniai, nors yra pagrindžiami specialisto išvada ar ekspertizės aktu, tačiau galutinę išvadą apie nusikalstamų padarinių buvimą ar nebuvimą daro tik teismas, išsamiai vertindamas daugybę objektyvių ir subjektyvių aplinkybių visumą, inter alia ir palygindamas su teisiniu reguliavimu, nurodytu Administracinių nusižengimų kodekse, taip pat „apgaulingą“ finansinės apskaitos tvarkymą (BK 222 str. 1 d.) atskyrė nuo „aplaidaus“ finansinės apskaitos tvarkymo (BK 223 str. 1 d.).

Baudžiamojo proceso požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę pakartojo BPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punkto d papunkčio, kuris apeliacinės instancijos teismui suteikia teisę panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, taikymo sąlygas.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Savaitės apžvalgą galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 1 val. 30 min >>

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 265)“ skaitykite:

 • Akcizai. Atnaujintas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas. Pakeitimu nustatyta, jog atsisakoma 2023–2025 m. energiniams produktams taikomų akcizų lengvatų (arba susiaurinama jų apimtis), nuosekliai didinami akcizų tarifai (gazoliams, akmens anglims, koksui ir lignitui) bei nustatomas akcizas šildymui skirtoms durpėms.
   
 • Bankai. Patvirtintas Lietuvos Respublikos laikinojo solidarumo įnašo įstatymas. Šis įstatymas nustato laikinąjį solidarumo įnašą į valstybės biudžetą, šio įnašo mokėtojus, šio įstatymo nustatyta tvarka gautų lėšų panaudojimo tikslą, įnašo apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo ir administravimo tvarką.
   
 • Žemė. Pakoreguotas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. Šiuo įstatymo pakeitimu siekiama patikslinti žemėtvarkos planavimo dokumento – žemės valdos projekto – rūšies – karinės infrastruktūros projekto – turinį, kad būtų supaprastintos ne tik valstybinės žemės sklypų formavimo, pertvarkymo procedūros ir kiti veiksmai, apibūdinantys žemės sklypų fizinius duomenis, bet ir paėmimas visuomenės poreikiams.
   
 • Tvarumas. Patvirtintas Organizacijų, kurios bendradarbiaus administruodamos verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą, atrankos tvarkos aprašas. Apraše nustatyta organizacijos arba dviejų organizacijų (jeigu jos teiks bendrą pasiūlymą dėl verslo tvarumo ir atsakingumo indekso administravimo), kurios bendradarbiaus administruodamos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ metu sukurtą indeksą, atrankos tvarka, siekiant tinkamai įgyvendinti projekto tikslą – matuoti įmonių pažangą socialinės atsakomybės srityje.
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl viešojo pirkimo sutarčių turinio aiškinimo.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT išsamiai aptarė naujausią EŽTT ir ESTT jurisprudenciją apibrėžiant non bis in idem principą (in concreto aptarė dvigubą baudimą mokestiniuose santykiuose); išaiškino turtinės žalos atlyginimo arba pašalinimo kaip baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo sąlygas ir tikslus; išsamiai išaiškino BK 151-1 straipsnyje („lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą“) apibrėžtos nusikalstamos veikos sudėtį; detalizavo kriterijus, pagal kuriuos nusikalstamo svetimo turto pasisavinimo (BK 183 str.) kontekste yra vertinami juridinio asmens vadovo veiksmai su juridinio asmens turtu; BK 220 straipsnio („neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas“) požiūriu nubrėžė ribą tarp įmonės vadovo ir buhalterinę (finansinę) apskaitą tvarkančio asmens baudžiamosios atsakomybės.
   
 • Kviečiame skaityti naująjį LAT biuletenį Nr. 57. Biuletenyje apibendrinta 2022 m. sausio-birželio mėn. aktualiausia LAT praktika, pateiktos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) bei Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimų santraukos.
   
 • Administracinės bylos. LVAT sprendė dėl Pedagogų rengimo reglamento nuostatų teisėtumo. LVAT pasisakė dėl tiekėjo sąžiningumo reikšmės PVM srityje. LVAT nagrinėjo ginčą dėl skyrimo į valstybės tarnautojo pareigas.
   
 • Teisėkūra. Norima koreguoti Civilinio kodekso 6.228(6) straipsnį, kuris reglamentuoja bendruosius vartotojų teisės į informaciją reikalavimus. Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad jei produkto gamintojas skiriasi nuo verslininko, turi būti privaloma nurodyti gamintojo duomenis. Taip pat Administracinių nusižengimų kodeksą norima papildyti nauju straipsniu, kuris reglamentuoja Politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimus. Straipsnyje nurodyta, kad politinės reklamos apmokėjimas ne iš rinkimų politinės kampanijos sąskaitos užtraukia baudą politinę reklamą ne iš rinkimų politinės kampanijos sąskaitos apmokėjusiam asmeniui.
   
 • Teisininkų komentarai. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės – ką verta žinoti?; Pokyčiai ir naujovės pramoninio dizaino apsaugoje: kas keičiasi ir kaip tam paruošti savo verslą?; Renginių sezonui įsibėgėjant – kokias teisines rizikas svarbu įsivertinti organizatoriams?; Darbo užmokesčio dalybos: kada sutuoktinio pajamos virsta bendru turtu.

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Naujausios diskusijos
10:27
09:50
00:18
05:50
10:33
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti