Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Sankcijos, PVM, arbitražas, prieglobstis, valstybinė žemė, prevencinis ieškinys
2023-06-12 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šią savaitę skaitymo ir vėl daug nebus (pagaliau juk jau vasara :)) – iš keturių nutarčių cituoju dvi. Pirmojoje nutartyje pasisakoma dėl prevencinio ieškinio pateikimo sąlygų, ypatingai atkreipiant dėmesį į neteisėtų veiksmų kriterijų. Antroji nutartis skirta arbitražo mėgėjams. Joje pasisakoma dėl arbitražo sprendimų teisinės galios bei proceso dėl arbitražo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti stabdymo, kai kitos valstybės teisme yra pateiktas skundas dėl arbitražo sprendimo panaikinimo. LAT atkreipė dėmesį į tai, kad vien tokio proceso faktas nėra pakankamas pagrindas kito proceso dėl sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti, stabdymui.

Visiems gražios savaitės. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Remigijus Merkevičius Mieli kolegos,

Šios savaitės apžvalgai pateiktos vos keturios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys. Iš jų galima spėti, kad ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pradeda „gyventi vasaros ritmu“, jurisprudencijos minties gylis tampa vis seklesnis.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) paaiškino lytinės aistros tenkinimo pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą (BK 151-1 str.) sudėtį bei rengimąsi (BK 21 str.) padaryti šią nusikalstamą veiką atskyrė nuo pasikėsinimo (BK 22 str.), (b.) pažymėjo, kad baudžiamasis procesas dėl melagingų parodymų davimo (BK 235 str.) galimas ir nelaukiant, kol galutinai pasibaigs baudžiamasis procesas, kuriame ir buvo duoti šie melagingi parodymai, bei (c.) konkretizavo BK 286 straipsnyje apibrėžtai nusikalstamai veikai („pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui“) būdingos tiesioginės tyčios turinį.

Baudžiamojo proceso požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę priminė, kad apygardos teismo teisėjo (aukštesniojo teismo) nutartis, priimta ikiteisminio tyrimo stadijoje, išnagrinėjus skundą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo, nesukuria prejudicinių faktų baudžiamąją bylą iš esmės nagrinėjančiam teismui.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Savaitės apžvalgą galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 1 val. >>

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 268)“ skaitykite:

 • Intelektinė nuosavybė. Pakoreguotas Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Pakeitimai: 1) 192 straipsnyje numatyta nauja veika – neteisėtas padarymas viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete) ir atitinkamai papildytas nauja veika straipsnio pavadinimas. Šios naujos veikos numatymas užtikrins autorių teisių subjektui, gretutinių teisių subjektui teisių apsaugą nuo neteisėtų veiksmų skaitmeninėje aplinkoje; 2) ir kt.
   
 • Sankcijos. Pakoreguotas nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“. Pakeitimu įsakymas papildomas Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijų, kuriomis nustatomos tikslinės finansinės sankcijos terorizmo ir teroristų finansavimo bei masinio naikinimo ginklo platinimo ir finansavimo srityse, įgyvendinimo tvarkos aprašu.
   
 • Notarai. Patvirtintos Notarų organizuojamų ir vykdomų elektroninių aukcionų taisyklės. Šios taisyklės nustato pagrindinius notarų (aukciono organizatorius) organizuojamų ir vykdomų nekilnojamojo turto pardavimo viešųjų elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo principus, tvarką ir reikalavimus, taikomus aukcionuose dalyvaujantiems asmenims, šių asmenų teises, pareigas ir atsakomybę dalyvaujant viešai skelbiamuose aukcionuose.
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl prevencinio ieškinio pateikimo sąlygų, ypatingai atkreipiant dėmesį į neteisėtų veiksmų kriterijų. Taip pat dėl arbitražo sprendimų teisinės galios bei proceso dėl arbitražo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti stabdymo, kai kitos valstybės teisme yra pateiktas skundas dėl arbitražo sprendimo panaikinimo.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT šią savaitę paaiškino lytinės aistros tenkinimo pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą sudėtį bei rengimąsi padaryti šią nusikalstamą veiką atskyrė nuo pasikėsinimo; pažymėjo, kad baudžiamasis procesas dėl melagingų parodymų davimo galimas ir nelaukiant, kol galutinai pasibaigs baudžiamasis procesas, kuriame ir buvo duoti šie melagingi parodymai; konkretizavo BK 286 straipsnyje apibrėžtai nusikalstamai veikai („pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui“) būdingos tiesioginės tyčios turinį.
   
 • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl VDI nutarimo, kuriuo pripažinta, kad bendrovė pažeidė Užimtumo įst. 56 str. 7 d. nuostatas ir jai paskirta piniginė bauda, teisėtumo ir pagrįstumo.
   
 • Konstitucinė teisė. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatos, susijusios su prieglobsčio prašytojo laikinu apgyvendinimu užsieniečių registracijos centre nepaprastosios padėties metu, prieštaravo (prieštarauja) Konstitucijai.
   
 • Teisėkūra. Norima koreguoti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą. Projektu siekiama: 1) suteikti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams įgaliojimus vykdyti M1, M2, M3, N1, N2, N3 klasių TP į aplinką išmetamų teršalų patikrinimus kelyje, nustatant, kad AAD stabdo nurodytų klasių TP ir tikrina jų į aplinką išmetamų teršalų atitiktį TP techniniams reikalavimams, ir įgaliojimus Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka panaikinti šių klasių TP, kurių į aplinką išmetami teršalai neatitinka techninių reikalavimų, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą; 2) ir kt.
   
 • Teisininkų komentarai. Procesas, kuriame „kaltinamajam“ apsiginti dažnai yra neįmanoma; Planuojate atleisti darbuotojus: ar apsvarstėte alternatyvius sprendimo būdus?; Ar asmuo dėl prieš jį pradėto baudžiamojo persekiojimo praranda teisę įsigyti ir turėti ginklus?; Pagal formulę apskaičiuotas valstybinės žemės sklypo, parduodamo be aukciono statiniams eksploatuoti, dydis ne visuomet užtikrina racionalų ir realų statinių naudojimą; Teisiniai skolų išieškojimo patarimai.

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Naujausios diskusijos
10:27
09:50
00:18
05:50
10:33
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti