Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Pensijos, energetika, investavimas, kriminalinė žvalgyba, verslas, žalos atlyginimas
2023-06-19 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šią savaitę skaitymo nėra mažai – panašu, kad prieš atostogas LAT nusprendė rimtai padirbėti. Iš 12 nutarčių cituoju 6. Ypatingai aktuali yra pirmoji nutartis, kurioje detaliai nagrinėjama paciento teisė į žalos atlyginimą, atsižvelgiant į naują reguliavimą. Akcentuojama, kad kaltė nėra būtina atsakomybės kilimo sąlyga, daug dėmesio skiriama žalos (ne)išvengiamumo kriterijui apibrėžti. Tad įdėmiai perskaityti tikrai verta. Kitose nutartyse turime tiek procesinių (pavyzdžiui dėl antstolio teisės gauti advokatų išlaidų atlyginimą ar galimybės skųsti nutartį dėl asmens priverstinio hospitalizavimo termino pratęsimo), tiek ir materialinės teisės klausimų (statybos rangos šalių teisės ir pareigos). Tad visiems gero skaitymo ir geros savaitės. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Remigijus Merkevičius Mieli kolegos,

Šios savaitės apžvalgai turime septynias Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kuriose, apart „nuolat kartojamo jurisprudencijos turinio“ (pvz., įrodymų vertinimo ar kasacijos ribų sampratų), yra ir įdomesnių įžvalgų. „Aukso medalį“ šią savaitę galima skirti „itin liberaliam“ ar net lengvabūdiškam Lietuvos Aukščiausiojo Teismo požiūriui į duomenų, gautų atliekant kriminalinės žvalgybos tyrimą, legitimumą ir panaudojimą baudžiamajame procese. Šiuo aspektu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo retorika suponuoja prielaidą, jog Lietuvos kriminalinė justicija dar ilgai kvėpuos neribotos prievartos tvaiku. Dėmesio vertos ir kai kurios, ypač verslui aktualių, atskirų nusikalstamų veikų sudėčių interpretacijos.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) priminė, kad BK 38 ir 39 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės lemiama dalimi priklauso nuo teismo diskrecijos, (b.) sutikslino sukčiavimui (BK 182 str.) būdingos apgaulės turinį (sampratą) tais atvejais, kai į civilinį teisinį sandorį yra įtraukiamas nukentėjusysis, kuris dėl savo amžiaus, gyvenimiškos patirties, gyvenimo būdo, fizinių ar psichinių savybių, priklausomybių, kitų aplinkybių yra silpnoji (pažeidžiama) šalis, t. y. toks asmuo, kurio patiklumu galima itin lengvai manipuliuoti, (c.) atskleidė fizinio smurto arba grasinimo tuoj pat jį panaudoti sampratą, kaip esminį „pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui“ (BK 286 str.) sudėties požymį bei (d.) išsamiai, ypač akcentuodamas ultima ratio principą ir elgesio motyvus bei tikslus (kaip elementus, kurie apsprendžia veikos pavojingumą, tyčios kryptingumą ir civilinės atsakomybės priemonių pakankamumą) atskleidė BK 208 ir 209 straipsniuose apibrėžtų nusikalstamų veikų („skolininko nesąžiningumas“ ir „nusikalstamas bankrotas“) sudėtis.

Baudžiamojo proceso
požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) suformulavo (tiesa, itin abstrakčiai) kriterijus, kaip turi būti šalinami ir vertinami prieštaravimai tarp apklaustų asmenų ar to paties asmens skirtingu metu duotų parodymų, (b.) pažymėjo civilines bylas išnagrinėjusių teismų sprendimų ir juose konstatuotų faktų reikšmę baudžiamąją bylą nagrinėjančiam teismui (tiksliau – tokios reikšmės nebuvimą): tai, kad civilinėje byloje tam tikros sutartys nebuvo pripažintos negaliojančiomis, automatiškai nesuponuoja baudžiamąją bylą nagrinėjančio teismo pareigos šiuos veiksmus laikyti teisėtais, (c.) išaiškino reikalavimus, kuriuos turi atitikti ikiteisminio tyrimo pradėjimas dėl prokuroro atliktos galimai nusikalstamos veikos bei (d.) išsamiai aptarė atliekant kriminalinės žvalgybos tyrimą gautų faktinių duomenų leistinumo sąlygas ir kriterijus, išskirtinai „kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo faktinio pagrindo“ sampratą.

Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo kontekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę išsamiai aptarė turtinės žalos, ypač negautų pajamų, apskaičiavimą ir atlyginimą sveikatos sužalojimo atveju (akcentuodamas atlygintinos žalos kompensuojamąjį pobūdį ir būtinybę ją įrodyti konkrečiais įrodymais).


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Savaitės apžvalgą galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 1 val. 30 min >>

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 269)“ skaitykite:

 • Atlyginimas. Priimtas Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas. Šis įstatymas taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, valstybės pareigūnų, prokurorų, žvalgybos pareigūnų, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų, valstybės tarnautojų, įskaitant statutinius valstybės tarnautojus ir kt. atlygį už darbą ir perskaičiuojant asignavimus darbo užmokesčiui.
   
 • Registras. Priimtas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymas. Šis įstatymas nustato Viešojo sektoriaus darbuotojų registro statusą, paskirtį, steigimo tvarką, Registro valdytoją, Registro tvarkytojų skyrimo tvarką, Registro objektus, Registro duomenų, Registro informacijos, Registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymą, Registro finansavimo šaltinius, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.
   
 • Įmonės atskaitomybė. Atnaujintas Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymas. Pakeitimu nustatytas reikalavimas atskleisti su pelno mokesčiu susijusią informaciją parengiant ir pateikiant Juridinių asmenų registro (JAR) tvarkytojui bei paskelbiant juridinio asmens interneto svetainėje pelno mokesčio informacijos ataskaitą.
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl paciento teisės į žalos atlyginimą, atsižvelgiant į naują reguliavimą. Taip pat dėl antstolio teisės gauti advokatų išlaidų atlyginimą; galimybės skųsti nutartį dėl asmens priverstinio hospitalizavimo termino pratęsimo; statybos rangos šalių teisių ir pareigų.
   
 • Išleistas Civilinio proceso kodekso VI dalies mokslinis praktinis komentaras, kaip įsigyti, skaitykite Lietuvos antstolių rūmų pranešime. Dr. Remigijus Jokubauskas, vienas knygos bendraautorių, pažymi, kad tai pirmasis teismų praktikos priverstinio vykdymo proceso klausimais apibendrinimas nuo CPK priėmimo. Komentaras gali būti naudingas tiek vykdymo proceso dalyviams, tiek teismams, nagrinėjantiems ginčus priverstinio vykdymo procese.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT šią savaitę priminė, kad atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės lemiama dalimi priklauso nuo teismo diskrecijos; atskleidė fizinio smurto arba grasinimo tuoj pat jį panaudoti sampratą, kaip esminį „pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui“ sudėties požymį; išsamiai atskleidė BK 208 ir 209 straipsniuose apibrėžtų nusikalstamų veikų („skolininko nesąžiningumas“ ir „nusikalstamas bankrotas“) sudėtis. Taip pat išaiškino reikalavimus, kuriuos turi atitikti ikiteisminio tyrimo pradėjimas dėl prokuroro atliktos galimai nusikalstamos veikos bei išsamiai aptarė atliekant kriminalinės žvalgybos tyrimą gautų faktinių duomenų leistinumo sąlygas ir kriterijus, išskirtinai „kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo faktinio pagrindo“ sampratą.
   
 • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl teisėjų valstybinių pensijų skyrimo. LVAT nagrinėjo ginčą dėl išmokėtos valstybės paramos sugrąžinimo.
   
 • Teisėkūra. Norima redaguoti Elektros energetikos įstatymą. Pakeitimu siūloma nustatyti, kad persiuntimas elektros tinklais gamintojui negali būti ribojamas daugiau nei 5 procentais jo iš atsinaujinančių išteklių per vienerius metus pagaminto elektros energijos kiekio. Taip pat šią savaitę užregistruotas projektas, kuriuo siūloma pakeisti Civilinio kodekso 2.8 straipsnio 2 dalį, šio pakeitimo tikslas – sukurti galimybę Jaunimo nevyriausybinių organizacijų vadovais tapti asmenims nuo 16 metų (turint atitinkamą tėvų sutikimą).
   
 • Teisininkų komentarai. Baudžiamojo kodekso pakeitimai: beatodairiška baudimo kultūra nyksta?; Bankrotų teisės ekspertas: investavote į įmonę, susiduriančią su nemokumu? Investuokite dar!; Medikas padarė klaidą. Ar tikrai vienintelis kelias – paduoti į teismą?; Geros žinios ūkio subjektų grupėms, įtrauktoms į Nepatikimų tiekėjų sąrašą; Ką daryti, jeigu Jūsų įmonę Registrų centro sprendimu priverstinai likvidavo dėl nepateiktų ataskaitų, bet įmonė turėjo turto?; Bankrotų teisės ekspertas: investavote į įmonę, susiduriančią su nemokumu? Investuokite dar!

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Naujausios diskusijos
10:27
09:50
00:18
05:50
10:33
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti