Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Statybos, auditas, finansai, tęstinė nusikalstama veika, žalos atlyginimas, BDAR
2023-06-26 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šią savaitę iš šešių nutarčių cituoju vieną. Tai nereiškia, kad kitos penkios nutartys nėra svarbios, tiesiog jose nėra nieko naujo, viskas remiasi jau esama LAT praktika. Na, o cituojamoje nutartyje pasisakoma dėl šalies tinkamo informavimo sąlygų, kai sprendžiamas klausimas dėl užsienio teismo sprendimo nepripažinimo tuo pagrindu, kad šalis nebuvo tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą. LAT akcentavo, kad sprendžiant šį klausimą svarbu išsiaiškinti ar šalis apskritai buvo informuota apie bylos nagrinėjimą. Tad visiems gerų skaitinių ir šiltų dienų. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Remigijus Merkevičius Mieli kolegos,

Šios savaitės apžvalgai pateikta net 20 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių. Puiki iliustracija to, koks gali būti žmogaus intelektinės veiklos produktyvumas, kai jo protas kvėpuoja artėjančiom atostogom. Tačiau pažymėti būtina ne tik kiekį. Šią savaitę turime gausybę itin įdomių teisinių įžvalgų ir interpretacijų. Išgirdome net Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus Plenarinės sesijos nuomonę „tęstinės nusikalstamos veikos“ klausimu. Kai kurios šių įžvalgų, žinoma, kelia įvairių minčių ir diskusijų, tačiau, žvelgiant bendrai, turime gana rimtą jurisprudencijos praturtinimą.

Materialiosios baudžiamosios teisės
požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) konkretizavo „nusikalstamam susivienijimui“ (BK 249 str. ir 25 str. 4 d.) būdingus požymius, šią bendrininkavimo formą atskyrė nuo „organizuotos grupės“ (BK 25 str. 3 d.), (b.) pažymėjo „kaltininko prisipažinimo padarius nusikalstamą veiką“ santykį su „padėjimu išaiškinti nusikalstamą veiką ar joje dalyvavusius asmenis“ (BK 59 str. 1 d. 2 p.) bei (c.) paaiškino provokuojančio ar rizikingo nukentėjusio asmens elgesio, kaip kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės (BK 59 str. 1 d. 6 p.), turinį, (d.) įvairiais aspektais išnarstė tęstinės nusikalstamos veikos sampratą (BK 63 str. 10 d.), (e.) detalizavo uždraudimo naudotis specialiąja teise – teise vairuoti kelių transporto priemones (BK 68 str.) skyrimo kriterijus, (f.) pabrėžė pareigą konfiskuoti turtą (BK 72 str.), kuris gautas padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje (in concreto verstasi neteisėta finansine (paskolų teikimo) veikla ir konfiskuota pinigų suma, gauta iš šios veiklos kaip palūkanos), (g.) išaiškino „kazuso“ požymius ir atskyrė jį nuo neatsargios kaltės neatsargaus gyvybės atėmimo atveju (BK 132 str. 3 d.), (h.) apibūdino „sistemingą žmogaus bauginimą naudojant psichinę prievartą“ (BK 145 str. 2 d.), (i.) BK 202 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą nusikalstamą veiką atskyrė nuo administracinio nusižengimo, (j.) daug dėmesio skyrė korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms: (j.1.) provokavimo duoti kyšį (BK 225 str. 2 d.) sampratai, (j.2.) „piktnaudžiavimą“ (BK 228 str.) kvalifikuojančiai „asmeninei naudai“ (BK 228 str. 2 d.), (j.3.) konkretizavo „valstybės tarnautojui prilyginto asmens“ (in concreto kredito unijos valdybos nario) neatsargų netinkamą pareigos atlikimą, kuris užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal BK 229 straipsnį, (k.) paaiškino melagingam pranešimui apie nebūtą nusikaltimą (BK 236 str.) būdingos kaltės turinį, (l.) detalizavo „tikslą platinti narkotines ar psichotropines medžiagas“, kaip esminį kriterijų BK 259 straipsnį atskiriant nuo BK 260 straipsnio, (m.) apibrėžė nepilnamečio asmens lenkimo vartoti narkotines medžiagas (BK 264 str. 2 d.) sudėtį bei (n.) paaiškino, kokie padariniai leidžia gamtai žalingą poveikį kvalifikuoti kaip nusikaltimą, numatytą BK 270 straipsnyje, bei suformulavo kriterijus, leidžiančius šią veiką atriboti nuo administracinio nusižengimo.

Baudžiamojo proceso požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) non reformatio in peius principo požiūriu įvertino tęstinės nusikalstamos veikos perkvalifikavimą į kelias pavienes nusikalstamas veikas, (b.) išaiškino prokuroro kompetenciją panaikinti nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, „atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą“ santykį su „nutraukto ikiteisminio tyrimo atnaujinimu“ bei neteisėto nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą panaikinimo reikšmę galutiniam baudžiamojo proceso rezultatui, (c.) apibrėžė „eksperimento“ (BPK 197 str.) atlikimo sąlygas ir reikšmę įrodinėjimo procese, (d.) priminė kaltinimo keitimo apeliacinės instancijos teisme (BPK 255, 256 str., 320 str. 3 ir 4 d.) pagrindus, (e.) išaiškino BPK 257 straipsnio 1 dalies (teismo pranešimo prokurorui apie paaiškėjusią nusikalstamą veiką) taikymo sąlygas, pažymėdamas būtinybę atsižvelgti į principus non bis in idem ir non reformatio in peius, (f.) priminė, kaip turi būti sprendžiami nagrinėjimo teisme dalyvių prašymai (BPK 270 str.) ir (g.) pažymėjo, koks vaizdo ir garso įrašų ištyrimas teisme yra laikomas pakankamu (BPK 290 str.).

Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo kontekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) nurodė, kad baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas neturi pareigos nustatinėti baudžiamojoje byloje nedalyvavusių ir civiliniame ieškinyje nenurodytų asmenų civilinės atsakomybės sąlygas bei pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą tokių asmenų atžvilgiu, (b.) priminė darbdavio civilinę atsakomybę už žalą, padarytą didesnio pavojaus šaltinio, bei (c.) paaiškino valstybės pareigos perkelti Europos Sąjungos teisės aktus į nacionalinę teisę neįvykdymo reikšmę baudžiamajame procese („in concreto“ vertintas iki 2018 m. spalio 31 d. galiojęs draudimo bendrovės pareigos atlyginti neturtinę žalą, padarytą eismo įvykio metu, dydis).

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Savaitės apžvalgą galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 1 val. 40 min >>

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 270)“ skaitykite:

 • Statyba. Keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 ir 27-1 str.: 1. Pakeista 27 str. 33 d., kurioje nurodyti išimtiniai punktai, kai esant šiems pakeitimams norint tęsti statybą, neprivaloma gauti naujo SLD. Šiuo pakeitimu papildytas išimčių sąrašas ir reglamentavimas papildomas nauju punktu, numatančiu, jog SLD neprivaloma gauti, kai: „4) iki 1 m didinami ar neribotai mažinami neturinčio stogo inžinerinio statinio ar jo dalių išorės matmenys“.

 • Konkurencija. Pakoreguotas Konkurencijos įstatymas. Atlikti šie pakeitimai: 1) pakeitimas, susijęs su pagalbos teikėjais. Atsižvelgiant į problemas, susijusias su pagalbos teisėtumo kontrole savivaldybėse, KĮ pakeitimo projektu numatoma visų pagalbos teikėjų pareiga pagalbos priemones derinti su Konkurencijos taryba Vyriausybės nustatyta tvarka, tokiu būdu mažinant neteisėtos ir (arba) su Europos Sąjungos vidaus rinka nesuderinamos pagalbos suteikimo tikimybę savivaldybių lygmenyje. Tuo tikslu apibrėžiama nauja sąvoka „Valstybės pagalbos arba nereikšmingos („de minimis“) pagalbos priemonė“ 2) ir kt.
   
 • Smurtas artimoje aplinkoje. Patvirtintas Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje ir sprendimo dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderio priėmimo, jo vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašas.
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl šalies tinkamo informavimo sąlygų, kai sprendžiamas klausimas dėl užsienio teismo sprendimo nepripažinimo tuo pagrindu, kad šalis nebuvo tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT šią savaitę: konkretizavo „nusikalstamam susivienijimui“ būdingus požymius; pažymėjo „kaltininko prisipažinimo padarius nusikalstamą veiką“ santykį su „padėjimu išaiškinti nusikalstamą veiką ar joje dalyvavusius asmenis“; paaiškino provokuojančio ar rizikingo nukentėjusio asmens elgesio, kaip kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės turinį; įvairiais aspektais išnarstė tęstinės nusikalstamos veikos sampratą; detalizavo uždraudimo naudotis specialiąja teise – teise vairuoti kelių transporto priemones skyrimo kriterijus; išaiškino „kazuso“ požymius ir atskyrė jį nuo neatsargios kaltės neatsargaus gyvybės atėmimo atveju; apibūdino „sistemingą žmogaus bauginimą naudojant psichinę prievartą“; apibrėžė „eksperimento“ atlikimo sąlygas ir reikšmę įrodinėjimo procese; priminė kaltinimo keitimo apeliacinės instancijos teisme pagrindus; priminė, kaip turi būti sprendžiami nagrinėjimo teisme dalyvių prašymai; pažymėjo, koks vaizdo ir garso įrašų ištyrimas teisme yra laikomas pakankamu.
   
 • Administracinės bylos. LVAT nagrinėjo ginčą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.
   
 • Teisėkūra. Siekiama keisti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą. Siūlomi šie pakeitimai: 1) siūloma atsisakyti prievolės Vyriausybei nustatyti valstybinės žemės patikėtinio sutikimų dėl SŽNSĮ nurodytos teritorijos (teritorijų) nustatymo tvarką (ši tvarka iki šiol nenustatyta) ir SŽNSĮ įtvirtinti, kad valstybinės žemės patikėtinio sutikimas duodamas ne Vyriausybės, bet Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus nustatyta tvarka; 2) ir kt. Taip pat užregistruotas projektas, kuriuo norima koreguoti Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą.
   
 • Teisininkų komentarai. Baudžiamoji atsakomybė už eismo taisyklių pažeidimą?; Darbo ar civilinė sutartis: ką sako Lietuvos Aukščiausiasis Teismas?

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
00:43
21:51
11:43
08:57
04:28
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti