Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Sankcijos, valstybės tarnyba, viešieji pirkimai, juridiniai asmenys, atostogos
2023-10-30 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šį kartą iš keturių nutarčių cituoju net tris – puikus rezultatas. Pirmojoje nutartyje nagrinėjamos sutarties dėl teismingumo galiojimo sąlygos ES teisėje, pagal reglamentą Briuselis I. Antrojoje nutartyje pasisakoma dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ir jos apmokėjimo, kai ją teikia advokatas įrašytas į pastoviai antrinę pagalbą teikiančių advokatų sąrašą, bet ši pagalba teikiama kaip papildoma. Pagaliau, trečiojoje nutartyje pasisakoma dėl atostogų įmonės vadovui suteikimo tvarkos (akcentuojama, kad vadovas pats sau atostogų suteikti negali) bei kompensacijos už nepanaudotas atostogas mokėjimo.

Taigi, nutartys įdomios – visiems gerų skaitinių ir gražios savaitės. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Šią apžvalgos dalį galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 7 min. >>)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Remigijus MerkevičiusMieli kolegos,

Šią savaitę apžvelgiame net 16 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių. Gana dažnai kiekis būna atvirkščiai proporcingas kokybei, tačiau ne šiuo atveju. Šios savaitės apžvelgiamose nutartyse paliesta gana daug materialiosios baudžiamosios teisės ir procesinių temų, kurios įprastai gauna mažiau dėmesio. Tiesa, kai kurios, ypač procesinių nuostatų, interpretacijos yra gana savotiškos.

Materialiosios baudžiamosios teisės
požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) priminė principo non bis in idem galiojimo sąlygas, (b.) netiesioginę tyčią (BK 15 str.) atskyrė nuo nusikalstamo nerūpestingumo (BK 16 str. 3 d.), (c.) pažymėjo, jog, kitaip nei kai nusikalstama veika buvo padaryta ir išaiškinta veikiant pagal nusikalstamos veikos imitavimo modelį, taikant slaptą sekimą ar technines priemones specialia tvarka, kontroliuojama nusikalstama veika teisiškai nekvalifikuojama kaip „baigtas nusikaltimas“, (d.) apibrėžė atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, (d.1) kai iki bylos nagrinėjimo teisme šis asmuo dėl aplinkybių pasikeitimo tapo nepavojingas (BK 36 str.), (d.2) dėl mažareikšmiškumo (BK 37 str.) bei (e.) atleidimo nuo bausmės, kai nusikalstamą veiką padaręs asmuo iki teismo nuosprendžio priėmimo suserga sunkia nepagydoma liga, dėl kurios bausmę atlikti būtų per sunku (BK 76 str.), sąlygas, paaiškino (f.) BK 62 straipsnio 1 dalies ir (g.) BK 63 straipsnio 9 dalies taikymą, (h.) aptarė svarbiausius neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla (BK 202 str.) požymius, (i.) akcentavo esminius kriterijus, sukeliančius baudžiamąją atsakomybę už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą (BK 222 str.), (j.) didelį dėmesį skyrė nusikalstamoms veikoms valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, inter alia pažymėjo, kad (j.1) ne bet koks teisės aktų reikalavimų neatitinkantis valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys yra pripažįstamas piktnaudžiavimu tarnyba (BK 228 str.) bei (j.2) konkretizavo valstybės tarnautojui prilyginamo asmens (kuris teikia viešąsias paslaugas) sampratą (BK 230 str. 3 d.).

Baudžiamojo proceso požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) apibrėžė tyrimo, kuris gali būti pavestas atlikti specialistui, ribas, (b.) atsakė, kokią reikšmę elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, fiksavimo ir kaupimo (BPK 154 str.) kontekste turi ESTT sprendimas byloje C-746/18, (c.) konkretizavo kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama dėl provokavimo atliekant nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus (BPK 158 str. 4 d.), (d.) aptarė ikiteisminio tyrimo pareigūnų apklausas ir jų reikšmę įrodinėjimui, (e.) kratą (BPK 145 str.) palygino su įvykio vietos apžiūra (BPK 207 str.) bei (f.) „asmens sekimą“ kaip procesinę prievartą atskyrė nuo neprievartinio „objekto stebėjimo“.

Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo kontekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) priminė juridinio asmens materialinę (mokestinę) atsakomybę už juridinio asmens vadovo nusikalstamais veiksmais padarytą žalą, nepaisant to, kad pats juridinis asmuo nėra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, (b.) išaiškino, kas yra „išteisintasis“ išlaidų advokato paslaugoms apmokėti (BPK 106 str.) kontekste bei (c.) ne kartą aptarė išlaidų advokato paslaugoms apmokėti (BPK 106 str.) klausimą.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


Šią apžvalgos dalį galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 52 min. >>)


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 288)“ skaitykite:

  • „Gal paklauskim Temidės?“: kas yra teisėjo padėjėjas su Vilniaus apygardos teismo teisėju M. Povilansku. Išskirtinis turinys Infolex „Savaitės apžvalgos“ skaitytojams – pirmosios tinklalaidės turinys tekstiniu formatu.

  • Sveikatos sistema. Atnaujintas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas. Pakeitimu nustatyta, kad savivaldybės meras yra sveikatinimo veiklos valdymo subjektas ir jam pavedamos iki pakeitimo administracijos direktoriui nustatytos savivaldybės vykdomosios valdžios funkcijos. Ir kiti pakeitimai.

  • Baudžiamoji teisė. Pakoreguotas Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Baudžiamojo kodekso 68-1 ir 68-2 straipsnių nuostatos sujungiamos į vieną straipsnį, nurodant, kad asmeniui gali būti skiriamas vienos ar abiejų teisių (viešųjų teisių ar teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla) atėmimas, taip pat teismas privalės nurodyti, kurios sujungto 68-1 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos teisės atimamos.

  • Rinkimai. Atlikti pakeitimai Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse.

  • Civilinės bylos. LAT nagrinėjo sutarties dėl teismingumo galiojimo sąlygas ES teisėje pagal reglamentą Briuselis I, pasisakė dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ir jos apmokėjimo, kai ją teikia advokatas įrašytas į pastoviai antrinę pagalbą teikiančių advokatų sąrašą, bet ši pagalba teikiama kaip papildoma, taip pat pasisakė dėl atostogų įmonės vadovui suteikimo tvarkos bei kompensacijos už nepanaudotas atostogas mokėjimo.

  • Baudžiamosios bylos. LAT priminė principo non bis in idem galiojimo sąlygas; netiesioginę tyčią (BK 15 str.) atskyrė nuo nusikalstamo nerūpestingumo (BK 16 str. 3 d.); pažymėjo, jog, kitaip nei kai nusikalstama veika buvo padaryta ir išaiškinta veikiant pagal nusikalstamos veikos imitavimo modelį, taikant slaptą sekimą ar technines priemones specialia tvarka, kontroliuojama nusikalstama veika teisiškai nekvalifikuojama kaip „baigtas nusikaltimas“; apibrėžė tyrimo, kuris gali būti pavestas atlikti specialistui, ribas; atsakė, kokią reikšmę elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, fiksavimo ir kaupimo (BPK 154 str.) kontekste turi ESTT sprendimas byloje C-746/18 bei aptarė kitus baudžiamajai teisei aktualius aspektus.

  • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės korekcijos už viešųjų pirkimų pažeidimą taikymo pagrįstumo ir teisėtumo. LVAT sprendė ginčą dėl skolos priteisimo.

  • Teisėkūra. Norima koreguoti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą. Siekiant užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas JAR atitiktų BDAR reikalavimus, CK projekte siūloma įtvirtinti, kad asmens duomenys JAR tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, JAR objekto registravimo, JAR duomenų teikimo ir JAR objektų apskaitos tikslais. Taip pat siekiama keisti Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Įstatymo projektu siūloma Baudžiamajame kodekse ir Baudžiamojo proceso kodekse terminą „minimalusis gyvenimo lygis (MGL)“ pakeisti terminu „bazinis bausmių ir nuobaudų dydis“.

  • Teisininkų komentarai. Artėjant link palūkanų normų didinimo ciklo pabaigos; 5 mitai, dėl kurių vedybinės sutartys Lietuvoje – dar retenybė: kuo iš tiesų naudingas toks dokumentas?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Kviečiame dalyvauti Infolex ir Kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos organizuojamame vebinare:

Duomenų saugos pažeidimai 2023: kaip išvengti, o įvykus – reaguoti?
Data: 2023 m. lapkričio 17 d.
Infolex ir Kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos organizuojamame vebinare specialus pasiūlymas „Infolex Teisės“ mokamų planų naudotojams: bilietas 0 Eur. Kad sistema Jus atpažintų ir rodytų 0,00 Eur kainą, užsakymo metu turite būti prisijungę prie Infolex.
REGISTRACIJA

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Naujausios diskusijos
10:27
09:50
00:18
05:50
10:33
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti