Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Duomenų apsauga, viešieji pirkimai, antstoliai, turto konfiskavimas, laidavimas
2023-11-13 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šį kartą iš dešimties nutarčių cituoju keturias. Pirmojoje nutartyje pasisakoma viešųjų pirkimų klausimais, konkrečiai imant, nagrinėjama tiekėjo teisės verstis atitinkama veikla problematika. Teismas konstatavo, kad perkanti organizacija gali tik tikrinti tiekėjo teisę verstis veikla, kaip nustatyta kituose teisės aktuose, tačiau neturi teisės sukurti kokybiškai naujų reikalavimų tiekėjui. Antrojoje nutartyje pasisakoma dėl antstolio teisės gauti vykdymo išlaidų atlyginimą ir tuo atveju, kai skolininkas įvykdė teismo sprendimą jau po to, kai pasibaigė raginimo terminas bei kai kurie kiti niuansai. Trečiojoje nutartyje pasisakoma dėl atsakomybės už preliminarios sutarties nevykdymą. Teismas akcentavo, kad šalies atsakomybės apimtis gali skirtis priklausomai nuo to, kokioje ikisutartinių santykių stadijoje buvo sudaryta preliminarioji sutartis. Ketvirtojoje nutartyje akcentuojama, kad netinkamas procesinių dokumentų įteikimas yra pagrindas atnaujinti procesą dėl aiškios teisės taikymo klaidos.

Tad šį kartą skaitinių tikrai nemažai. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Šią apžvalgos dalį galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 12 min. >>)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Remigijus MerkevičiusMieli kolegos,

„Atskiri Lietuvos teisėjai“ (šiuo aspektu negalima kalbėti apibendrintai apie „Lietuvos teismus“ ar „Lietuvos teisminę valdžią“ per se) tapo neabejotinais pastarųjų savaičių viešojo diskurso herojais: vienas Temidės tarnas palaimino su kyšininkavimu kovojančios institucijos buvusio vadovo, generolo misionierišką pasišventimą „perauklėti“ kitą generolą, kuris, baigęs vadovauti su finansiniais nusikaltimais kovojančiai institucijai, ėmėsi „prekiauti poveikiu“ (įdomu tik, kaip, kada ir kokia pozityvia įtaka vienas generolas dalinsis su kitu?), kitas, už kyšio, kuris daugiau nei dvidešimt kartų viršija ribą, nuo kurios kyšininkavimas tampa „sunkiu nusikaltimu“, priėmimą nusprendė kaltininką „nubausti“ bausme, kuri net nenumatyta baudžiamojo įstatymo sankcijoje, o jos dydžiu parinko mažiau nei ketvirtadalį, kuris galėtų būti skirtas ex lege, ir visą šį „teisingumo vykdymo procesą“ vainikavo viešais įtikinėjimais, jog toks ir turi būti teisingumas „korupcijos bylose“. „O tempora! o mores!“, kaip sakė Ciceronas „Pirmojoje kalboje prieš Katiliną“. Jei iki šių „teisingumo akcijų“ teismais Lietuvoje pasitikėjo vos kiek daugiau nei du iš dešimties žmonių, galima spėti, jog artimiausioje ateityje neliks ir tų dviejų. Natūralu, jog tokioje įaudrintoje atmosferoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimams pritrūko dėmesio: plačiau neaptartas net vaikiškai naivus Seimo nario mėginimas įtikinti Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, jog jam tautos dalies suteiktas Seimo nario „laisvas mandatas“ apsaugo jį nuo baudžiamosios atsakomybės net už veiksmus, kuriais jis mėgino patenkinti privačius interesus.

Šios savaitės apžvalgai pateiktos šešios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) apibrėžė esmines asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygas: (a.1) „nusikalstamos veikos padarymą pirmą kartą“ (BK 40 str. 2 d. 1 p.), (a.2) „įstatymų laikymąsi ir naujų nusikalstamų veikų nedarymą ateityje“ (BK 40 str. 2 d. 4 p.) ir (a.3) „asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo“ (BK 40 str. 1 ir 3 d.), sampratą, (b.) priminė (tiesa, gana abstrakčiai), kaip turi būti nustatoma automobilio, kuriuo buvo padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 2811 straipsnio 1 dalyje, vertė, kuri turi būti konfiskuota (BK 72 str. 5 d.), (c.) aptarė, kada asmuo gali būti pripažintas bendravykdžiu pasikėsinus sukčiauti (BK 182 str.), (d.) konkretizavo kriterijus, pagal kuriuos vertinamas „neturtinės žalos dydis“ kaip nusikalstamo piktnaudžiavimo (BK 228 str.) požymis bei (e.) apibrėžė tokių kategorijų, kaip „Seimo nario laisvas mandatas“, „rinkėjų politinis pasitikėjimas“, „Seimo komisijos, politinės partijos, profesinės sąjungos, savivaldybės ar jų gyventojų išreikštas pasitikėjimas Seimo nariu“, reikšmę vertinant „didelę neturtinę žalą“ kaip nusikalstamo piktnaudžiavimo (BK 228 str.) požymį.

Baudžiamojo proceso požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę priminė, kaip reikėtų vertinti nepilnamečių (mažamečių) asmenų parodymus.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


Šią apžvalgos dalį galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 22 min. >>)


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 290)“ skaitykite:

 • Ryšiai. Pakoreguotas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 464 straipsnis. ANK pakeitime numatyta asmenų, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, ir juridinių asmenų, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, vadovų ar kitų atsakingų asmenų administracinė atsakomybė už neteisėtą radijo ryšio perėmimo įrenginių laikymą ir (ar) naudojimą.
   
 • Statyba. Atnaujintas statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Pakeitimu numatyta, kad projektuotojas projekte ir projektiniuose pasiūlymuose turi įrašyti kūrinio autorius, autoriai turi pasirašyti projektinius pasiūlymus (kai jie rengiami), techninį ir darbo projektą pritardami statinio architektūros sprendiniams.

 • Pažymėjimai. Pakeistos Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės. Pakeitimu nustatyta, kad elektroniniai pažymėjimai išduodami ne tik užkrečiamųjų ligų protrūkio metu ar epidemijų atvejais, tačiau ir padidėjus sergamumui.

 • Civilinės bylos. LAT nagrinėjo tiekėjo teisės verstis atitinkama veikla problematiką, pasisakė dėl antstolio teisės gauti vykdymo išlaidų atlyginimą, taip pat dėl atsakomybės už preliminarios sutarties nevykdymą bei akcentavo, kad netinkamas procesinių dokumentų įteikimas yra pagrindas atnaujinti procesą dėl aiškios teisės taikymo klaidos.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT šią savaitę: apibrėžė esmines asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygas; priminė kaip turi būti nustatoma automobilio, kuriuo buvo padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 281-1 str. 1 d., vertė, kuri turi būti konfiskuota (BK 72 str. 5 d.); aptarė, kada asmuo gali būti pripažintas bendravykdžiu pasikėsinus sukčiauti (BK 182 str.); konkretizavo kriterijus, pagal kuriuos vertinamas „neturtinės žalos dydis“ kaip nusikalstamo piktnaudžiavimo (BK 228 str.) požymis; apibrėžė tokių kategorijų, kaip „Seimo nario laisvas mandatas“, „rinkėjų politinis pasitikėjimas“, „Seimo komisijos, politinės partijos, profesinės sąjungos, savivaldybės ar jų gyventojų išreikštas pasitikėjimas Seimo nariu“, reikšmę vertinant „didelę neturtinę žalą“ kaip nusikalstamo piktnaudžiavimo (BK 228 str.) požymį. Baudžiamojo proceso požiūriu LAT priminė, kaip reikėtų vertinti nepilnamečių (mažamečių) asmenų parodymus.
   
 • Kviečiame skaityti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo naują teismų praktikos biuletenį Nr. 58, kuriame apibendrinta 2022 m. liepos-gruodžio mėn. aktualiausia LAT praktika, pateiktos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų santraukos.
   
 • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl mokestinio ginčo esmės, dėl nacionalinės vizos išdavimo.
   
 • Konstitucinė teisė. LRKT konstatavo, kad Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir jį įgyvendinančio Vyriausybės nutarimo nuostatos prieštarauja Konstitucijai.
   
 • Teisėkūra. Norima pakeisti Elektros energetikos įstatymą. Pakeitimu siekiama: 1) įtvirtinti nuostatą, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rengiamose patikimumo stebėsenos metinėse ataskaitose taip pat turi būti pateikiami duomenys apie investicijas į elektros energijos gamybos ir energijos kaupimo pajėgumus, siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą; 2) ir kt.
   
 • „Gal paklauskim Temidės?“: ar teismai skiria per švelnias bausmes? Pašnekovas – M. Povilanskas. Išskirtinis turinys Infolex „Savaitės apžvalgos“ skaitytojams – tinklalaidės turinys tekstiniu formatu.
   
 • Teisininkų komentarai. Valstybinės žemės nuoma be aukciono. Naujausia praktika; Atnaujintos kovos su narkotikais ir organizuotu nusikalstamumu gairės.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Kviečiame dalyvauti Infolex ir Kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos organizuojamame vebinare:

Duomenų saugos pažeidimai 2023: kaip išvengti, o įvykus – reaguoti?
Data: 2023 m. lapkričio 17 d.
Infolex ir Kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos organizuojamame vebinare specialus pasiūlymas „Infolex Teisės“ mokamų planų naudotojams: bilietas 0 Eur. Kad sistema Jus atpažintų ir rodytų 0,00 Eur kainą, užsakymo metu turite būti prisijungę prie Infolex.
REGISTRACIJA

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti