Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Atskirasis skundas, ranga, mažareikšmiškumas, draudimas, akcijos, transportas
2023-11-20 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šį kartą iš dvylikos nutarčių cituoju penkias. Pirmojoje nutartyje pasisakoma dėl galimybės atskiruoju skundu skųsti teismo nutartį, kurioje patvirtinama teismo jurisdikcija tarptautiniame ginče. Teismas ne tik patvirtina tokią galimybę, bet taip pat pasisako, kad, jeigu apeliaciniame procese konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė jurisdikcijos klausimą, vien to fakto pakanka sprendimo panaikinimui. Antrojoje nutartyje konstatuojama, kad atlyginamos tik tokios advokato išlaidos, kurios atitinka realumo, būtinumo ir pagrįstumo požymius. Trečiojoje nutartyje pasisakoma dėl antstolio teisės pakeisti vykdymo šalį dar neprasidėjus vykdymo procesui. Ketvirtojoje nutartyje analizuojamos sąlygos, kurioms esant draudikas įgyja teisę išsireikalauti sumokėtos žalos atlyginimą, kai draudėjas pasišalino iš įvykio vietos. Pagaliau, paskutinėje nutartyje pasisakoma dėl mišraus pobūdžio nutarčių kvalifikavimo.

Tad ir šį kartą skaitinių tikrai nemažai. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Šią apžvalgos dalį galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 10 min. >>)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Remigijus MerkevičiusMieli kolegos,

Šios savaitės apžvalgai pateiktos penkios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys. Nors nė viena jų nebrėžia gilesnės jurisprudencijos vagos, vis dėlto kai kuriose jų galima įžvelgti atskiriems teisiniams aspektams suteikiamų ryškesnių juridinių potėpių. Vertybiniu požiūriu atskirai norėtųsi paminėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, kurioje buvo primintas principas „non bis in idem“ bei atskleistas teisinis santykis tarp BK 165 straipsnio 1 dalies („neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas“) ir 294 straipsnio 1 dalies („savavaldžiavimas“). Sterilia juridine prasme Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra teisus, tačiau šis proceso sprendimas (ne vienintelis toks Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje) puikiai iliustruoja, kaip „karštuose teisininkų profesionalų debatuose apie tinkamą teisės aiškinimą ir taikymą“ „pradingsta“ ir nukentėjusysis bei jo interesai, ir baudžiamojo proceso prasmė bei tikslai: asmuo, kuris nukentėjo nuo neteisėto veiksmo, patyrė žalą ar nepatogumus, neturi nukentėti dar ir dėl teisininkų profesionalų nekompetencijos ar neprofesionalumo.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) pakartojo jurisprudencijoje suformuluotą principo non bis in idem turinį (kai asmuo už tą patį buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn), (b.) paaiškino santykį tarp veikos „nepavojingumo“ ar „nepakankamo pavojingumo“ ir veikos „mažareikšmiškumo“ (BK 37 str.), (c.) priminė sąlygas, kuriomis asmuo nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo (BK 37 str.) gali būti atleistas ir „sveikatos sutrikdymo bylose“, (d.) aptarė pastaruoju metu itin daug diskusijų ir net kritikos sulaukusią teismo teisę skirti bausmę, kuri net nėra numatyta taikomo baudžiamojo įstatymo sankcijoje (BK 54 str. 3 d.), (e.) nubrėžė santykį tarp BK 165 straipsnio 1 dalies („neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas“) ir 294 straipsnio 1 dalies („savavaldžiavimas“), (f.) nusikalstamą sukčiavimą (BK 182 str.) atskyrė nuo civilinių teisinių santykių bei kreditinio sukčiavimo (BK 207 str.), (g.) konkretizavo „sukčiavimo kaip tęstinės nusikalstamos veikos“ sampratą bei (h.) nurodė, kada 2023 m. birželio 1 d. įsigaliojusi BK 182 straipsnio redakcija (bei kitos su tuo tiesiogiai susijusios baudžiamojo įstatymo nuostatos) galėtų būti taikoma sukčiavimo veikoms, padarytoms iki šio įstatymo įsigaliojimo, kurių dalykas viršija 900 MGL dydžio sumą, (i.) pažymėjo įrodinėjimo standartą, pagal kurį turi būti įrodinėjamas neteisėtas praturtėjimas (BK 1891 str.).

Baudžiamojo proceso požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) konkretizavo, kokiomis sąlygomis ir kaip baudžiamajame procese gali būti sprendžiamas civilinio ieškovo procesinių teisių perėmimo klausimas bei (b.) ne kartą paaiškino (tiesa, itin formaliai ir nelabai įtikinamai), kad netinkamai suformuluotas apeliacinės instancijos teismo sprendimas (jo rezoliucinė dalis) ipso facto nereiškia esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo.

Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo kontekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę atsakė, ar kaltinamajam turi būti atlygintos išlaidos advokato paslaugoms apmokėti, kai baudžiamoji byla nutraukiama dėl to, kad buvo pažeistas principas „non bis in idem“.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


Šią apžvalgos dalį galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 28 min. >>)


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 291)“ skaitykite:

  • „Gal paklauskim Temidės?“: greitesnis teisingumo vykdymas ir teisėjų padėjėjai. Pašnekovas dr. M. Šalčius. Išskirtinis turinys Infolex „Savaitės apžvalgos“ skaitytojams – tinklalaidės turinys tekstiniu formatu.

  • Transportas. Pakeistas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Pakeitimu suteikti įgaliojimai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijai ir Lietuvos transporto saugos administracijai vykdyti M1, M2, M3, N1, N2, N3 klasių TP į aplinką išmetamų teršalų patikrinimus kelyje.

  • Apmokėjimas. Patvirtintos Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijos. Šios rekomendacijos nustato gaires bei kriterijus, pagal kuriuos formuojami valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos valstybės tarnautojų pareigybių lygių struktūra, pareiginės algos koeficientų intervalai, mokamos priemokos, ir kt.

  • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl galimybės atskiruoju skundu skųsti teismo nutartį, kurioje patvirtinama teismo jurisdikcija tarptautiniame ginče. LAT konstatavo, kad atlyginamos tik tokios advokato išlaidos, kurios atitinka realumo, būtinumo ir pagrįstumo požymius. Trečiojoje nutartyje pasisakė dėl antstolio teisės pakeisti vykdymo šalį dar neprasidėjus vykdymo procesui. Ketvirtojoje nutartyje analizavo sąlygas, kurioms esant draudikas įgyja teisę išsireikalauti sumokėtos žalos atlyginimą, kai draudėjas pasišalino iš įvykio vietos. Paskutinėje nutartyje pasisakė dėl mišraus pobūdžio nutarčių kvalifikavimo.

  • Baudžiamosios bylos. LAT paaiškino santykį tarp veikos „nepavojingumo“ ar „nepakankamo pavojingumo“ ir veikos „mažareikšmiškumo“ (BK 37 str.); priminė sąlygas, kuriomis asmuo nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo (BK 37 str.) gali būti atleistas ir „sveikatos sutrikdymo bylose“; aptarė pastaruoju metu itin daug diskusijų ir net kritikos sulaukusią teismo teisę skirti bausmę, kuri net nėra numatyta taikomo baudžiamojo įstatymo sankcijoje (BK 54 str. 3 d.); nubrėžė santykį tarp BK 165 straipsnio 1 dalies („neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas“) ir 294 straipsnio 1 dalies („savavaldžiavimas“) bei aptarė kitus baudžiamajai teisei aktualius klausimus.

  • Kviečiame skaityti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo naują teismų praktikos biuletenį Nr. 58, kuriame apibendrinta 2022 m. liepos-gruodžio mėn. aktualiausia LAT praktika, pateiktos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų santraukos.

  • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl susidariusios skolos ir metinių palūkanų priteisimo.

  • Teisėkūra. Siekiama nauja redakcija išdėstyti Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą. Pakeitimo projekto tikslas – didinti eismo įvykiuose nukentėjusių trečiųjų asmenų apsaugą. Taip pat norima pakoreguoti Konkurencijos įstatymą. Pakeitimu siekiama įtvirtinti, kad subjektai, kuriems Konkurencijos taryba nutarimu paskyrė piniginę baudą, neturi pareigos jos mokėti tol, kol teismas priims galutinį ir neskundžiamą sprendimą, jeigu toks Konkurencijos tarybos nutarimas yra skundžiamas teismui. Ir kiti pakeitimai.

  • Teisininkų komentarai. Pasikeitė jungtinės veiklos partneriai rangos teisiniuose santykiuose. Kas atsakys už įsipareigojimų vykdymą?; Artėjanti „InsurTech“ banga Lietuvoje: ar verslas išnaudos atsiradusią galimybę?; Paskutinės minutės patarimai: Privalomas smulkiųjų akcininkų akcijų išpirkimas; Opcionų programų įgyvendinimas: 5 patarimai, padėsiantys išvengti klaidų; Teisėja primena apie tėvų atsakomybę už vaikų nepriežiūrą; Donatas Parulis. Ar Lietuvai reikia konkurencijos vaistų rinkoje?

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti