Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Nuostoliai, senatis, baudžiamasis įsakymas, žalos atlyginimas, priklausiniai
2023-11-27 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šį kartą iš penkių nutarčių cituoju tris. Visos iš materialinės teisės. Pirmojoje nutartyje pasisakoma dėl pirkėjo teisių gynimo būdų ir galimybės prisiteisti nuostolius, kai parduodamas netinkamos kokybės daiktas. Nutartyje taip pat analizuojami galimi nuostolių paskaičiavimo būdai. Antrojoje nutartyje pagrindinis dėmesys skiriamas pagrindinio daikto priklausinio požymiams aptarti. Ir trečiojoje, svarbiausioje iš paminėtų, analizuojama asmens teisė būti pamirštam internetinės žiniasklaidos bei socialinių tinklų. Taip pat analizuojama visiškai nesena EŽTT praktika.

Rekomenduoju visas tris nutartis perskaityti. Visiems gražios savaitės. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Šią apžvalgos dalį galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 15 min. >>)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Remigijus MerkevičiusMieli kolegos,

Šios savaitės apžvalgai pateikta net trylika Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, skirtų kriminalinei justicijai. Į apžvalgai pateiktų nutarčių gausą žvelgiu atsargiai, nes praktika rodo, kad ji dažnai signalizuoja turinio paviršutiniškumą, tačiau apie didesnę dalį šią savaitę apžvelgiamų nutarčių taip pasakyti negalima. Nors kai kurios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo manifestuojamos teisinės pozicijos ir argumentacija yra dviprasmiškos ir net abejotinos, tačiau šios savaitės Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys neabejotinai praturtina teismų jurisprudenciją kaip teisės šaltinį.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) detalizavo atleidimą nuo bausmės dėl ligos (BK 76 str.), (b.) išaiškino, kaip taikyti senaties terminą apibrėžiančias teisines nuostatas (BK 95 str.), kai kartu pasikeičia ir in concreto aktuali Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies norma, (c.) nurodė, kaip turi būti sprendžiama dėl turto konfiskavimo (BK 72 str.) bendrininkavimo atveju, apibrėžė (d.1) neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo (BK 168 str.), (d.2) darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo (BK 176 str.), (d.3) tikro dokumento suklastojimo (BK 300 str.) ir (d.4) kontrabandos (BK 199 str.) sudėtis, (e.) konkretizavo, kaip teisiškai kvalifikuoti kontrabandą (BPK 199 str.), atsižvelgiant į kontrabandos dalyką (gabenamų daiktų vertę) liečiančius 2023 m. birželio 1 d. įsigaliojusius baudžiamojo įstatymo pasikeitimus, (f.) plačiai aptarė prekybą poveikiu (BK 226 str.) rajono savivaldybės merui įgyvendinant jam priskirtas funkcijas bei (g.) pabrėžė pareigą konkrečiais įrodymais įrodyti „labai didelį“ narkotinės medžiagos kiekį (BK 260 str. 3 d.).

Baudžiamojo proceso požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) pažymėjo, kad baudžiamajame procese nėra „prejudicinių faktų“, (b.) konkretizavo elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir fiksavimo (BPK 154 str.) leistinumo kriterijus, priminė esminius (c.1) mažamečio ir (c.2) asmens, atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 39-1 straipsnį, parodymų vertinimo principus, (d.) paaiškino, kad bendrininko parodymai, duoti kitoje (paties bendrininko) byloje, kai nagrinėjamoje byloje bendrininkas atsisakė duoti parodymus, yra vertinami pagal „Al Khawaja ir Tahery testą“, (e.) gana įdomiai išplėtė specialisto (BK 89 str.) sampratą bei (f.) išaiškino asmens parodymo atpažinti (BPK 192 str.) taikymo sąlygas, (g.) ne kartą aptarė kaltinime nurodytų esminių veikos faktinių aplinkybių pakeitimą teisme (BPK 255, 256 str.).

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


Šią apžvalgos dalį galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 50min. >>)


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 292)“ skaitykite:

 • Vaiko priežiūra. Pakoreguotas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 132 straipsnis. Straipsnis papildytas nuostata, numatančia, kad įmotėms suteikiamos trisdešimties kalendorinių dienų trukmės atostogos, kurioms taikomas Darbo kodekso 133 straipsnio 2 dalies mutatis mutandis nuostatos, t. y. tos pačios sąlygos kaip ir įtėviams suteikiant tėvystės atostogas.
   
 • Baudžiamasis procesas. Patvirtintos Rekomendacijos dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. Šios rekomendacijos nustato reikalavimus, kuriais vadovaujamasi prokuratūroje užbaigiant ikiteisminį tyrimą teismo baudžiamuoju įsakymu.
   
 • Keliai. Pakoreguotas Lietuvos Respublikos kelių įstatymas. Pakeitimu patikslintos teritorijos, kuriose būtų galima taikyti įstatymo nuostatą, leidžiančią kelio juostą nustatyti siauresnę negu įprastai.
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl pirkėjo teisių gynimo būdų ir galimybės prisiteisti nuostolius, kai parduodamas netinkamos kokybės daiktas taip pat analizavo galimus nuostolių paskaičiavimo būdus. LAT aptarė pagrindinio daikto priklausinio požymius bei analizavo asmens teisę būti pamirštam.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT šią savaitę: detalizavo atleidimą nuo bausmės dėl ligos (BK 76 str.); išaiškino, kaip taikyti senaties terminą apibrėžiančias teisines nuostatas (BK 95 str.), kai kartu pasikeičia ir in concreto aktuali Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies norma; nurodė, kaip turi būti sprendžiama dėl turto konfiskavimo (BK 72 str.) bendrininkavimo atveju; konkretizavo, kaip teisiškai kvalifikuoti kontrabandą (BPK 199 str.), atsižvelgiant į kontrabandos dalyką (gabenamų daiktų vertę) liečiančius 2023 m. birželio 1 d. įsigaliojusius baudžiamojo įstatymo pasikeitimus bei aptarė kitus baudžiamajai teisei aktualius klausimus.
   
 • Kviečiame skaityti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo naują teismų praktikos biuletenį Nr. 58, kuriame apibendrinta 2022 m. liepos-gruodžio mėn. aktualiausia LAT praktika, pateiktos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų santraukos.
   
 • Administracinės bylos. LVAT sprendė ginčą dėl žalos atlyginimo.
   
 • ES bylos. ESTT pasisakė, kad kai duomenų subjekto teisėmis naudojamasi per kompetentingą priežiūros instituciją, ir kai ši institucija informavo asmenį apie atliktų patikrinimų rezultatus, šis asmuo turi turėti galimybę pasinaudoti veiksminga teismine teisių gynimo priemone dėl minėtos institucijos sprendimo užbaigti patikrinimo procedūrą.
   
 • Teisėkūra. Norima keisti Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymą. Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad išplėstinės praktikos slaugytojo kvalifikacija galėtų būti įgyjama universitete baigus slaugos magistrantūros studijų programą ir išlaikius kvalifikacijos egzaminą. Siūloma keisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 knygos straipsnį, reglamentuojantį Statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilines teisines pasekmes. Pakeitimu nustatyta, kad draudimas naudoti statinį (jo dalį) ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) įsigalioja nuo pažeidimo nustatymo dienos (kai nustatoma, kad statinys statomas savavališkai arba neatitinka projekto sprendinių).
   
 • „Gal paklauskim Temidės?“: greitesnis teisingumo vykdymas ir teisėjų padėjėjai. Pašnekovas dr. M. Šalčius. Išskirtinis turinys Infolex „Savaitės apžvalgos“ skaitytojams – tinklalaidės turinys tekstiniu formatu.

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
18:41
15:11
14:18
13:39
19:47
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti