Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Transportas, BDAR, priesaika, sveikatos sutrikdymas, neteisėta statyba, PVM
2023-12-12 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šį kartą šimtas procentų cituojamumas – iš vienos viena. :) Nutartyje nagrinėjamas klausimas dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, kai skolininkas nevykdo teismo sprendimo pašalinti neteisėtos statybos padarinius. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad sprendimo nevykdymo pasekmių klausimas yra tiesiogiai susijęs su tuo, ar sprendimą už skolininką gali įvykdyti išieškotojas, ar tik pats skolininkas. Pirmuoju atveju teismas turėtų pakeisti sprendimo vykdymo tvarką, o antruoju – skolininkui turėtų būti skiriama bauda.

Nors naujovių šioje nutartyje nedaug, bet turint galvoje neteisėtų statybų padarinių šalinimą, tema aktuali (ypatingai statybų inspekcijai).

Visiems geros savaitės belaukiant didžiųjų metų Švenčių. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Šią apžvalgos dalį galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 4 min. >>)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Remigijus MerkevičiusMieli kolegos,

Šios savaitės apžvalgai pateiktos šešios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys. Jose nerasime gilaus doktrininio argumentavimo, tačiau daromos teisinės išvados turi itin didelę reikšmę kasdienei praktikai. Visų pirma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama skirtingais nuosprendžiais paskirtų bausmių subendrinimo praktika. Ypač tuomet, kai sudėjimo būdu yra subendrinama – įprastai iš dalies pridedama – „visiškai atlikta“ laisvės atėmimo bausmė. Šią savaitę kiek detaliau paaiškintas ir asmens parodymas atpažinti bei jo įrodomoji reikšmė, taip pat neatsargaus sunkaus sveikatos sutrikdymo (BK 137 str.) sudėtis. Pastaruoju aspektu turėtų suklusti ne tik darbdavys, atsakingas už darbų saugą, bet ir darbuotojas – BK 137 straipsnis in concreto pritaikytas asmeniui, kuris žalą kito žmogaus sveikatai padarė inter alia ir dėl to, jog neišsireikalavo tinkamų darbo sąlygų ir todėl negalėjo saugiai įvykdyti jam priskirtos darbo funkcijos, tačiau, nepaisant to, ją vis viena vykdė ir sužalojo žmogų. Tiesa, ši byla bus nagrinėjama iš naujo apeliacine tvarka, todėl galutinio vertinimo dar teks palaukti, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo siunčiamas teisinis signalas įpareigoja išlikti budriais. Atskirai norisi prisiminti ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo dėstomą prisipažinimo ir nuoširdaus gailesčio sampratą (BK 59 str. 1 d. 2 p.) bei argumentaciją atidedant bausmės vykdymą (BK 75 str.). Šie teisiniai aspektai pažymimi ne dėl to, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas „įnešė“ kokių nors naujovių, o siekiant vaizdingai pailiustruoti gana ryškų atotrūkį tarp to, kaip šias „kertines teisingumo sampratas“ suvokia visuomenė, ir kaip jas išaiškina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Materialiosios baudžiamosios teisės
požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: priminė (a.) prisipažinimo padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdaus gailesčio (BK 59 str. 1 d. 2 p.) kaip atsakomybę lengvinančios aplinkybės bei (b.) pakankamo pagrindo manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti asmeniui atlikus tik dalį bausmės (BK 75 str. 4 d.), sampratas, (c.) pakartojo BK 63 straipsnio 9 dalies taikymo praktiką bei (d.) atskleidė esminius sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo (BK 137 str.) sudėties požymius.

Baudžiamojo proceso požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę apibrėžė asmens parodymą atpažinti pagal nuotrauką (BPK 192 str.) ir atskyrė nuo atpažinimo iš nuotraukų kartotekos (BPK 194 str.).

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


Šią apžvalgos dalį galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 14 min. >>)


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 294)“ skaitykite:

 • Ugdymas. Pakeisti 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai. Atlikti tokie pakeitimai: a) nuostatos papildytos naujais punktais ir papunkčiais, susijusiais su atleidimu nuo pamokų (dalykų); b) pakoreguoti punktai, reglamentuojantys pamokų skaičių; c) pakeisti punktai, susiję su pasirenkamaisiais dalykais ir jų privalomumu; d) ir kiti pakeitimai.
   
 • Asmens duomenys. Patvirtintos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
   
 • Transportas. Pakeistas Privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitos pildymo tvarkos aprašas, pakeitimas susijęs su „Pirmosios registracijos datos“ įvedimu.
   
 • Civilinės bylos. LAT nagrinėjo klausimą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, kai skolininkas nevykdo teismo sprendimo pašalinti neteisėtos statybos padarinius.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT šią savaitę: pakartojo BK 63 straipsnio 9 dalies taikymo praktiką; atskleidė esminius sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo (BK 137 str.) sudėties požymius; apibrėžė asmens parodymą atpažinti pagal nuotrauką (BPK 192 str.) ir atskyrė nuo atpažinimo iš nuotraukų kartotekos (BPK 194 str.) bei aptarė kitus baudžiamajai teisei aktualius klausimus.
   
 • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl Policijos departamento sprendimo atsisakyti advokatui pateikti duomenis teisėtumo. LVAT nagrinėjo ginčą dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymo, kuriuo buvo patvirtintas Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomo Ignalinos regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas, teisėtumo.
   
 • Konstitucinė teisė. LRKT konstatavo, kad Seimo narys P. G. šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką.
   
 • ES bylos. ESTT nagrinėtose bylose pasisakė dėl baudų už BDAR pažeidimus skyrimo sąlygų, dėl ilgalaikio informacijos saugojimo prieštaravimo BDAR. Taip pat dėl judėjimo laisvės ribojimo Covid-19 pandemijos laikotarpiu.
   
 • Teisėkūra. Norima koreguoti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą ir numatyti lengvatinį 5% PVM tarifą Lietuvos Respublikos teritorijoje parduodamiems vaisiams, uogoms ir daržovėms. Siūloma papildyti Švietimo įstatymą ir nurodyti priežastis, dėl kurių švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovas gali būti atšauktas iš pareigų bei nustatyti atšaukimo iš pareigų tvarką.
   
 • Teisininkų komentarai. Atsisveikinimas su darbuotoju: neieškokite pigesnių būdų. Plonoji kapitalizacija: kaip verslui nepaskęsti laviruojant tarp taisyklių ir VMI interpretacijų? Vertybinių popierių apskaitos tvarkymas ir akcijų perleidimo sandorių sudarymas: ką pasirinkti? Prasideda Europos žaliųjų obligacijų era: galimybių daug, reikalavimų – dar daugiau.
   
 • „Gal paklauskim Temidės?“: už kokią žalą mokės valstybė? Pašnekovas dr. M. Šalčius. Išskirtinis turinys Infolex „Savaitės apžvalgos“ skaitytojams – tinklalaidės turinys tekstiniu formatu.

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
18:41
15:11
14:18
13:39
19:47
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti