Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Žala, būtinoji gintis, hipoteka, PMĮ, transportas, BDAR, kriptovaliuta, bauda
2023-12-18 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Pirmiausiai visus su nenumaldomai artėjančiom. Tai pirmiausiai yra vilties, belaukiant geros žinios, šventė. Todėl nuoširdžiai Jums linkiu, kad tų gerų žinių būtų kaip galima daugiau ir kad visi turėtume galimybę gyventi taikoje ir ramybėje. :)

Na o dabar apie nutartis, kurių šią savaitę iš aštuonių cituoju tris. Pirmoji nutartis susijusi su CK 6.272 straipsnio aiškinimu (atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų. Ypatingas dėmesys nutartyje skiriamas dėl pareigūnams taikytinos pareigos elgtis apdairiai ir rūpestingai, turinio. Nutartis tikrai aktuali, todėl rekomenduoju perskaityti ją visą. Antrojoje nutartyje pasisakoma dėl antstolės veiksmų (išieškotų lėšų paskirstymo) vykdant išieškojimą iš skolininko (palikėjo), kai vykdymo proceso metu skolininko (palikėjo) turtą paveldi valstybė. Trečiojoje nutartyje konstatuojama, kad CK 4.194 str. nuostata, jog esant jungtinei hipotekai skolininkas gali nurodyti turto, į kurį bus nukreiptas išieškojimas, eiliškumą, nėra imperatyvi ir šalys gali susitarti dėl kitokios taisyklės.

Tad nutartys pakankamai aktualios ir įdomios, todėl visiems gerų skaitinių ir gražių Šv. Kalėdų. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Šią apžvalgos dalį galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 13 min. >>)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Remigijus MerkevičiusMieli kolegos,

Pirmiausiai, žinoma, savo tiesioginį „neakivaizdinį savaitgalinį profesinės diskusijos partnerį“ – Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą ir jo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjus, taip pat ir visus Lietuvos teismus ir jų teisėjus, teisėjų padėjėjus, konsultantus, teismo posėdžių sekretorius, teismų vertėjus ir visus kitus teismų darbuotus ir „teisingumo pagalbininkus“ sveikinu su Lietuvos teismų diena. Linkiu būti sveikiems ir laimingiems, didžiuotis ir mėgautis savo profesija, niekam nenuolaidžiauti ir dėl nieko neaukoti savo nepriklausomumo, neprarasti gero ūpo ir užsispyrimo sąžiningai vykdyti teisingumą. Žinoma, „neužmigti ant laurų“, kiekvienoje byloje pamatyti ir saugoti „Konstituciją, teisę ir žmogų“, nekurti „patogių proginių išimčių“ ir netoleruoti „subjektyvaus teisingumo“. Neabejoju, kad naujųjų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir šio teismo skyrių vadovų autoritetas profesinėje bendruomenėje, vertybinės idėjos, nusiteikimas ir entuziazmas sustiprins jurisprudencijos kokybę, o kartu su tuo ateis ir „tiesioginių teismo partnerių“ pagarba bei visos bendruomenės pasitikėjimas teismine valdžia, kaip veiksminga atsvara kitoms politinėms valdžioms. Kiek pajuokaudamas, noriu perspėti, kad „Drakono metai“ neįpareigoja įstatymus aiškinti ir taikyti „drakoniškai“.

Šios savaitės apžvalgai pateikta net penkiolika Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių. Panašu, kad susikaupusius darbus ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas stengiasi baigti iki Šv. Kalėdų. Kadangi ši savaitė yra reikšminga, iškilminga ir šventiška, šiandien iš manęs neišgirsite jokios kritikos ar abejonių. Tiesiog pristatau, ką naujo ar įdomaus galima perskaityti šios savaitės Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse. O paskaityti iš tiesų yra ką.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) aptarė rengimąsi padaryti nusikalstamą veiką (BK 21 str. 1 d.) ir jį atskyrė nuo vadinamojo „tyčios iškėlimo aikštėn“, (b.) pakartojo ir kažkiek konkretizavo organizuotos grupės (BK 25 str. 3 d.) sampratą, esminius jos požymius ir jų tarpusavio santykį, (c.) net poroje nutarčių priminė būtinosios ginties taikymo sąlygas (BK 28 str.), (d.) paaiškino bausmių subendrinimą, taikant BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a) papunktį, (e.) nurodė išplėstinio turto konfiskavimo (BK 72-3 str.) taikymo sąlygas, (f.) apibrėžė „žalą“ ir jos apskaičiavimą (BK 187 str.) „grafičių bylose“, (g.) konkretizavo, kokie neigiami padariniai leidžia veiką kvalifikuoti kaip apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą (BK 222 str. 1 d.) ir (h.) plačiau diskutavo „didelę žalą“, kuri in concreto savivaldybės mero elgesį leistų kvalifikuoti kaip piktnaudžiavimą tarnybą (BK 228 str.).

Baudžiamojo proceso požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) vėl pažymėjo „netiesioginių įrodymų“ reikšmę (šį argumentavimą cituoju plačiau, nes jis iš tiesų vertas dėmesio ir platesnės diskusijos), (b.) priminė, kad reikšmingi faktiniai duomenys gali būti renkami ne tik Baudžiamojo proceso kodekse numatytais būdais, veiksmais ir priemonėmis, ir atskirai aptarė informacijos, gautos mokesčių administratoriui bendradarbiaujant su užsienio valstybių mokesčių administracijomis (kompetentingomis institucijomis), leistinumą (BPK 20 str. 1 d.), (c.) pakartojo, kad remiantis vien tik konsultacine išvada paprastai negali būti paneigta BPK nustatyta tvarka gauto ekspertizės akto (specialisto išvados) įrodomoji reikšmė, bei detalizavo ekspertizės akto (specialisto išvados) patikimumą apsprendžiančius kriterijus, (d.) pažymėjo „provokavimo“ sampratą ir kriterijus, (e.) pavadinčiau „tradiciškai keistai“ pažvelgė į „nukentėjusiojo skundo“ ir „prokuroro reikalavimo“ reikšmę „privačiai viešo kaltinimo bylų“ procese (BPK 167 str.), in concreto „grafičių byloje“, (f.) per teismo nešališkumo principą įvertino kaltinimo pakeitimą teisme paties teismo iniciatyva (BPK 255, 256 str.), (g.) pagrįstai atsigręžė į kaltinamojo teisę į gynybą, pažymėdamas ir gynėjo pareigas ginamajam, taip pat teisę būti išklausytam apeliacinės instancijos teisme (BPK 322 str. 2 d.), (h.) aptarė priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesą.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Pagarbiai

Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


Šią apžvalgos dalį galite klausyti: (įrašo trukmė ~ 52 min >>)


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 295)“ skaitykite:

 • „Gal paklauskim Temidės?“: Teisininkas ir (ar) mediatorius? Pokalbis su I. Korsakoviene. Išskirtinis turinys Infolex „Savaitės apžvalgos“ skaitytojams – tinklalaidės turinys tekstiniu formatu.

 • PMĮ. Pakoreguotas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas, pakeitimai susiję su lengvatų terminais.

 • Transportas. Patvirtintos Maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklės, kurios nustato vairuotojų maršrutinio orientavimo automobilių keliuose sistemos taikymo ir šiuo tikslu naudojamų kelio ženklų bei horizontaliojo ženklinimo įrengimo principus.
 •  
 • Pinigų plovimas. Patvirtinta Lietuvos banko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo politika.

 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų, analizavo pareigūnams taikytinos pareigos elgtis apdairiai ir rūpestingai, turinį. Kitoje nutartyje pasisakė dėl antstolės veiksmų (išieškotų lėšų paskirstymo) vykdant išieškojimą iš skolininko (palikėjo), kai vykdymo proceso metu skolininko (palikėjo) turtą paveldi valstybė. Dar vienoje savo nutartyje LAT konstatavo, kad CK 4.194 str. nuostata, jog esant jungtinei hipotekai skolininkas gali nurodyti turto, į kurį bus nukreiptas išieškojimas, eiliškumą, nėra imperatyvi ir šalys gali susitarti dėl kitokios taisyklės.

 • Baudžiamosios bylos. LAT šią savaitę pakartojo ir konkretizavo organizuotos grupės sampratą, esminius jos požymius ir jų tarpusavio santykį; priminė būtinosios ginties taikymo sąlygas; paaiškino bausmių subendrinimą, taikant BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a) papunktį; nurodė išplėstinio turto konfiskavimo taikymo sąlygas; apibrėžė „žalą“ ir jos apskaičiavimą „grafičių bylose“; konkretizavo, kokie neigiami padariniai leidžia veiką kvalifikuoti kaip apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą; pažymėjo „netiesioginių įrodymų“ reikšmę; pažymėjo „provokavimo“ sampratą ir kriterijus; per teismo nešališkumo principą įvertino kaltinimo pakeitimą teisme paties teismo iniciatyva; aptarė priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesą.
 • Administracinės bylos. LVAT sprendė ginčą dėl savivaldybės turto perdavimo. LVAT pasisakė dėl pareigūnų atleidimo iš vidaus tarnybos, kai jie savo poelgiu pažemina pareigūno vardą.

 • ES bylos. ESTT pakartojo ankstesnę praktiką, kad draudžiami nacionalinės teisės aktai arba praktika, nustatantys tam tikrą žalos sunkumo laipsnį, „de minimis ribą“, skirtą BDAR pažeidimu padarytai neturtinei žalai apibrėžti. Taip pat- kitame sprendime ESTT konstatavo, kad vien aplinkybės, kad tretieji asmenys (programišiai) atskleidė asmens duomenis ar neteisėtai gavo prieigą, nepakanka prezumpcijai, kad duomenų valdytojo įgyvendintos techninės ir organizacinės priemonės nebuvo „tinkamos“.

 • Teisėkūra. Norima koreguoti Politinių organizacijų įstatymą. Siūloma, kad įstatyme būtų įtvirtintas draudimas nustatantis, kad valstybės biudžeto lėšos negali būti naudojamos politinės partijos gautai baudai sumokėti. Taip pat siūloma keisti Švietimo įstatymas. Švietimo įstatymo 14 str. 3 d. pakeitimu siūloma numatyti, kad pedagoginės psichologinės tarnybos, atlikusios mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą atskirais atvejais rekomenduotų tėvams vaikui ugdyti(s) pasirinkti specialiąją klasę (grupę).

 • Teisininkų komentarai. Kriptovaliutų poveikis aplinkai: kokias su tvarumu susijusias prievoles numato MiCAR? Kaip organizacijos gali apsisaugoti nuo kibernetinių atakų ir jų padarinių? Leidimų gyventi Lietuvoje panaikinimas dėl neva grėsmės nacionaliniam saugumui – kada galima byloje sudaryti taikos sutartį su valstybinėmis institucijomis? 2023 metų aplinkosauginių incidentų valdymo pokyčiai: LAT nutartis, Baudžiamojo kodekso pakeitimas, LVAT sprendimas, neatidėliotinų atsakymų reikalaujantys teisiniai klausimai LR Konstituciniam Teismui ir ES Teisingumo Teismui. Bankrutuoti nereikia restruktūrizuoti: kur dėti kablelį?

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-05-21
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-05-20
Naujausios diskusijos
22:29
19:47
15:57
15:21
11:58
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti