Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Akcizai, konsultacija, duomenys, kyšis, pensijos, energetika, konkurencija
2024-02-26 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas, VU TF docentas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šį kartą iš šešių nutarčių cituoju tris. Pirmojoje nutartyje nagrinėjamas labai aktualus duomenų bazių sampratos bei teisių į ją apsaugos klausimas. Teismas konstatavo, kad duomenų perkėlimo ar panaudojimo faktas savaime nėra pakankamas duomenų bazių gamintojo sui generis teisės pažeidimui konstatuoti; žala duomenų bazės gamintojo investicijoms nėra preziumuojama, ji turi būti nustatyta, taikant pakankamo tikėtinumo kriterijų. Antrojoje nutartyje pasisakyta dėl sprendimo, kuriuo nustatoma bendravimo su vaiku tvarka, nevykdymo pasekmių ir antstolio vaidmens. Pagaliau, trečiojoje nutartyje analizuojama juridinio asmens įstatų prigimties problematika. Teismas konstatavo, kad įstatų tvirtinimas nėra sandoris, todėl apskundimui yra taikomos CK 2.82 str. 4 d. nuostatos.

Taigi, šį kartą skaitymo nedaug, bet, kaip visada, viskas įdomu. :)


Pagarbiai

Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Remigijus MerkevičiusMieli kolegos,

Šią savaitę apžvelgiame penkias Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis. Bendrai, dalis jų itin reikšmingai praturtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją kaip teisės šaltinį (tiek materialiosios baudžiamosios teisės, tiek baudžiamojo proceso). Tą galima įžvelgti jau vien iš „įsisiūbavusio“ viešojo diskurso, kuriame (neretai sąmoningai tikslingai ir tendencingai, o kartais net isteriškai) Temidės tarnai yra „kalami prie kryžiaus“ dėl pozityvaus siekio pagaliau suformuluoti aiškius kriterijus, kurie reprezentacines ar švenčių proga dovanojamas verslo dovanas leistų atskirti nuo kyšio davimo ir kyšio dalyko. Šiems aktyvistams parekomenduočiau tiesiog įdėmiai paskaityti tai, ką iš tiesų parašė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Beje, ši teisinė pozicija net nėra „šią savaitę sukurta teisinė novela“. Atskirai paminėti būtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę vėl įdėmiau pažvelgė ir į su sulaikytu ar suimtu įtariamuoju Lietuvoje įprastai vystomas praktikas, tokias kaip „neformalios apklausos“, „kameros draugų“ pokalbiai ir pan.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) nusikalstamą piktnaudžiavimą tėvo teisėmis ir pareigomis (BK 163 str.) atskyrė nuo tam tikrais atvejais tėvams leistinų „privalomų aktyvių veiksmų, kuriais yra koreguojamas vaiko elgesys“, (b.) konkretizavo „valstybės tarnautojui prilyginto asmens“ sampratą (BK 230 str. 3 d.), į šią sampratą tam tikru aspektu įterpdamas ir „įgaliojimų vykdymo“ požymį, (c.) aptarė tikslą, kurio siekiama duodant nepagrįstą atlygį, kaip esminį papirkimo (BK 227 str.) požymį, bei šio tikslo apspręstą „kyšio dalyko“ sampratą, (d.) reprezentacines ir verslo dovanas, teikiamas švenčių ar kitomis progomis, atskyrė nuo kyšio davimo ir dalyko, (e.) nurodė piktnaudžiavimu (BK 228 str.) padarytos žalos santykį su (ne)pareikštu civiliniu ieškiniu dėl žalos atlyginimo bei (f.) išaiškino narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėjimo juridinio pagrindo (teisėto ar neteisėto turėjimo) reikšmę veikos kvalifikavimui pagal BK 263 straipsnį.

Baudžiamojo proceso požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) atkreipė dėmesį į sulaikyto (suimto) asmens „neformalių apklausų“ procesinę reikšmę, (b.) įpareigojo tirti ir vertinti, ar ir kiek teisėtas yra „apklausų“ procesinis įforminimas kaip „veiksmų, atliktų neatskleidžiant savo tapatybės“ (BPK 158 str.) bei kur baigiasi ikiteisminio tyrimo pareigūnų naudojamos apgaulės leistinumo ribos, (c.) priminė mažamečių nukentėjusiųjų parodymų vertinimo kriterijus ir leistinumo sąlygas tais atvejais, kai kaltinamasis neturėjo galimybės užduoti jiems klausimų (Al-Khawaja ir Tahery testas), (d.) išaiškino apeliacinės instancijos teismo veiksmų ex officio ieškant ir gaunant įrodymus po to, kai teismas paskelbė, kad įrodymų tyrimas teisme yra baigtas, procesinę reikšmę ir tuo (ne)sukuriamus procesinius padarinius bei (e.) apibrėžė principą non reformatio in peius tuo atveju, kai kaltinimas yra ne keičiamas, o tik tikslinamas baudžiamąją bylą nagrinėjant iš naujo apeliacinės instancijos teisme.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Pagarbiai

Advokatas, VU TF Baudžiamosios justicijos katedros docentas, dr. Remigijus Merkevičius


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 304)“ skaitykite:

  • Akcizai. Pakoreguotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas. Pakeitimu pakoreguotas lengvatų taikymas, akcizų dydis naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams.

  • Konsultacija. Patvirtintas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teikiamų konsultacijų vertinimo tvarkos aprašas. Aprašas reglamentuoja viešai paskelbtais konsultuoti skirtais Departamento telefono numeriais, raštu ir elektroniniu paštu teikiamų patvirtintų konsultacijų vertinimo tvarką.

  • Transportas. Pakeistas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašas.

  • Civilinės bylos. LAT konstatavo, kad duomenų perkėlimo ar panaudojimo faktas savaime nėra pakankamas duomenų bazių gamintojo sui generis teisės pažeidimui konstatuoti; žala duomenų bazės gamintojo investicijoms nėra preziumuojama, ji turi būti nustatyta, taikant pakankamo tikėtinumo kriterijų. Taip pat pasisakyta dėl sprendimo, kuriuo nustatoma bendravimo su vaiku tvarka, nevykdymo pasekmių ir antstolio vaidmens. Be to LAT analizavo juridinio asmens įstatų prigimties problematiką.

  • Baudžiamosios bylos. LAT šią savaitę nusikalstamą piktnaudžiavimą tėvo teisėmis ir pareigomis (BK 163 str.) atskyrė nuo tam tikrais atvejais tėvams leistinų „privalomų aktyvių veiksmų, kuriais yra koreguojamas vaiko elgesys“; konkretizavo „valstybės tarnautojui prilyginto asmens“ sampratą (BK 230 str. 3 d.), į šią sampratą tam tikru aspektu įterpdamas ir „įgaliojimų vykdymo“ požymį, (c.) aptarė tikslą, kurio siekiama duodant nepagrįstą atlygį, kaip esminį papirkimo (BK 227 str.) požymį, bei šio tikslo apspręstą „kyšio dalyko“ sampratą; reprezentacines ir verslo dovanas, teikiamas švenčių ar kitomis progomis, atskyrė nuo kyšio davimo ir dalyko; nurodė piktnaudžiavimu (BK 228 str.) padarytos žalos santykį su (ne)pareikštu civiliniu ieškiniu dėl žalos atlyginimo; išaiškino narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėjimo juridinio pagrindo (teisėto ar neteisėto turėjimo) reikšmę veikos kvalifikavimui pagal BK 263 straipsnį. Taip pat aptarė kitus baudžiamajai teisei aktualius klausimus.

  • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, pagrįstumo ir teisėtumo.

  • Gal paklauskim Temidės: LAT teisėjo žvilgsniu – teismai iš vidaus. Pašnekovė D. Vasarienė. Išskirtinis turinys Infolex „Savaitės apžvalgos“ skaitytojams – tinklalaidės turinys tekstiniu formatu.

  • Kviečiame skaityti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės praktikos biuletenį Nr. 45, kuriame apibendrinta 2023 metų sausio-birželio mėnesių esminė LVAT praktika bei Europos Sąjungos teismų apžvalgos.

  • Teisėkūra. Norima pakoreguoti Pensijų kaupimo įstatymą. Nauju teisiniu reglamentavimu siūloma pakeisti LR pensijų kaupimo įstatymo teisinį reguliavimą, numatant, kad pensijų įmoka yra mokama dalyvio lėšomis. Pradedant nuo 2026 metų kasmet valstybės prisidėjimą siūloma mažinti 0,3 procento dydžiu, kol 2030 metais jis prilygtų nuliui. Taip pat siekiama koreguoti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad į bendrai gyvenančių asmenų apibrėžimą būtų įtraukti ir globotiniai (rūpintiniai) bei buvę globotiniai (rūpintiniai) lygiomis teisėmis su vaikais ir (įvaikiais), tokiose aplinkybėse, kurios realiai gali kilti ir kyla visuomenėje.

  • Teisininkų komentarai. Straipsnių ciklas „Bendruomeninė energetika – ateities vizija“, pirma dalis. Energetikos bendrijų konceptas; Pasaulio darbo teisės tendencijos: kokių praktikos pokyčių galime tikėtis netolimoje ateityje? Dirbtinis intelektas ir konkurencijos teisė: kur slypi rizikos verslui? Viešieji pirkimai: reikalavimas – lygiavertis ar ribojantis konkurenciją? Konkurencijos taisyklės vis labiau skatina tvarumą; Teismas pasisakė apie akcininkų sutartis: be baudų už pažeidimus jos – neveiksmingos? Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nagrinės „Skycop“ bylą dėl kompensacijų skristi atsisakiusiems keleiviams.

10
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
18:41
15:11
14:18
13:39
19:47
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti