Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Darbo santykiai, slėptuvės, bausmių rūšys, liudijimas, tvarumas, GPMĮ, tapatybė
2024-03-04 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas, VU TF docentas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Pirmiausiai visus sveikinu su pagaliau atkeliavusiu pavasariu – taikos, saulės, geros nuotaikos ir Ukrainos pergalės. :)

Šį kartą iš vienuolikos nutarčių cituoju keturias, trys iš jų tiesiogiai apie civilinį procesą (kas man, aišku, yra džiugu). Pirmojoje nutartyje nagrinėjama ES civilinio proceso teismingumo klausimai. Pasisakoma dėl Briuselis I a įtvirtintos išimtinės jurisdikcijos. Antrojoje nutartyje analizuojami turtinių ir neturtinių reikalavimų požymiai, reikalavimo dėl hipotekos pasibaigimo kontekste. Trečiojoje nutartyje atsakoma į klausimą, kas yra siurpriziniai teismo sprendimai, ir kokie yra jų požymiai. Paskutinioji nutartis skirta darbo teisės klausimams – pasisakoma dėl formos, kuria darbdavys turi pareikalauti darbuotojo rašytinio paaiškinimo šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo atveju bei atkreipiamas dėmesys į įrodinėjimo naštos paskirstymo niuansus.

Gerų visiems skaitinių. :)


Pagarbiai

Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Remigijus MerkevičiusMieli kolegos,

Šią savaitę turime galimybę pažvelgti į septynias Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kuriose gvildenami praktikai aktualūs ir kartu įdomūs (net galima sakyti kažkiek intriguojantys) materialiosios baudžiamosios teisės ir procesiniai klausimai. Kai kurios jų neabejotinai išplečia ir pagilina teismų jurisprudenciją, kaip teisės šaltinį. Aptariamų nutarčių ir jose nagrinėjamų klausimų gausa ir skirtingas pobūdis neleidžia aiškiai išskirti vieno svarbiausio šios savaitės akcento, tačiau po vieną baudžiamąjį teisinį ir procesinį aspektą vis dėlto norėčiau paminėti. Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu šios savaitės apžvalgą tiesiog privalo paskaityti valstybinių (taip pat ir privačių) įmonių ar įstaigų vadovai – vienoje nutarčių analizuojama, kada įmonei ar įstaigai ekonomiškai nenaudingos sutarties sudarymas ir nenutraukimas laiku yra laikomas nusikalstamu svetimo turto iššvaistymu (BK 184 str.). Sąlygos gana trapios. Procesine prasme Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę itin detaliai paaiškino nukentėjusio gautų duomenų leistinumą.

Konkrečiai imant:

Materialiosios baudžiamosios teisės
požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) išaiškino, kada savanoriškas žalos atlyginimas ar pašalinimas yra (nėra) atsakomybę lengvinanti aplinkybė (BK 59 str. 1 d. 3 p.), (b.) pažymėjo baudžiamuoju įstatymu neapribotą teismo teisę parinkti bausmės rūšį ir dydį, (c.) nurodė, kad uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones (BK 68 str.) nėra apribotas tik tam tikromis konkrečiomis nusikalstamomis veikomis, (d.) pabrėžė teismo pareigą motyvuoti, kodėl in concreto nėra taikomas paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 str. 8 d.) bei tai, kad BK 75 straipsnio 8 dalis veikia (taikoma) retroaktyviai, (e.) aptarė bausmių bendrinimą ir tai, koks laikas yra įskaitomas į paskirtą galutinę bausmę, (f.) konkretizavo sąlygas, kada gali būti skiriamas (taikomas) stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje (BK 98 str. 1 d. 2 p.), (g.) trumpai priminė non bis in idem principą, (h.) apibrėžė neteisėto žmogaus persekiojimo (BK 148-1 str. 1 d.) sudėtį bei jos santykį su žmogaus terorizavimu (BK 145 str. 2 d.), (i.) detalizavo prekybai žmonėmis (BK 147 str.) būtino „išnaudojimo“ sąvoką, (j.) išaiškino, kokią reikšmę nukentėjusiosios emancipacija turi baudžiamajame įstatyme (atitinkamai, BK 157 str. 1 d. ir 307 str. 3 d.) vartojamoms „vaiko“ ir „nepilnamečio“ sampratoms, (k.) vaiko pardavimą (BK 157 str. 1 d.) atribojo nuo pelnymosi iš kito asmens prostitucijos bei sąvadavimo prostitucijai (BK 307 str.), (l.) apibrėžė piktnaudžiavimui (BK 228 str.) būtinos „didelės turtinės žalos“ kategoriją bei (m.) išskyrė, sakyčiau, santykinius kriterijus, kada ūkio subjekto vadovo veikimas, sudarant ir laiku nenutraukiant ūkio subjektui ekonomiškai nenaudingų sutarčių, reiškia nusikalstamą svetimo (ūkio subjekto) turto iššvaistymą (BK 184 str.).

Baudžiamojo proceso požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę išsamiai aptarė tik vieną klausimą – nukentėjusiojo surinktų duomenų leistinumą (BPK 20 str.).

Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo kontekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apskųsto pirmosios instancijos teismo nuosprendžio, kuriuo buvo pripažinta teisė į civilinio ieškinio patenkinimą, o klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 str. 2 d.), teisėtumą, turi teisę išspręsti civilinį ieškinį iš esmės, nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendžio apeliacine tvarka neskundė nei civilinis ieškovas, nei prokuroras (tiesa, ši teisinė taisyklė, matyt, taikoma ne abstrakčiai, o tik esant šioje byloje nagrinėtoms, gana išskirtinėms sąlygoms).

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Pagarbiai

Advokatas, VU TF Baudžiamosios justicijos katedros docentas, dr. Remigijus Merkevičius


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 305)“ skaitykite:

  • Gal paklauskim Temidės: Nepriklausomi teismai: ar tikrai? Pašnekovė D. Vasarienė. Išskirtinis turinys Infolex „Savaitės apžvalgos“ skaitytojams – tinklalaidės turinys tekstiniu formatu.

  • Slėptuvės. Patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“. Šis reglamentas nustato minimalius reikalavimus naujai projektuojamam ir įrengiamam: 1. slėptuvės pastatui; 2. statiniui, kuris projektuojamas ir kaip kolektyvinės apsaugos statinys; 3. visuomenės poreikiams naudojamam statiniui.

  • Darbo santykiai. Pakoreguotas Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašas.

  • Tapatybė. Pakoreguotos Asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose taisyklės.

  • Civilinės bylos. Šią savaitę: nagrinėjami ES civilinio proceso teismingumo klausimai, pasisakoma dėl Briuselis I a įtvirtintos išimtinės jurisdikcijos; analizuojami turtinių ir neturtinių reikalavimų požymiai, reikalavimo dėl hipotekos pasibaigimo kontekste; atsakoma į klausimą, kas yra siurpriziniai teismo sprendimai, ir kokie yra jų požymiai; nagrinėjami darbo teisės klausimai – pasisakoma dėl formos, kuria darbdavys turi pareikalauti darbuotojo rašytinio paaiškinimo šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo atveju bei atkreipiamas dėmesys į įrodinėjimo naštos paskirstymo niuansus.

  • Baudžiamosios bylos. LAT šią savaitę: išaiškino, kada savanoriškas žalos atlyginimas ar pašalinimas yra (nėra) atsakomybę lengvinanti aplinkybė (BK 59 str. 1 d. 3 p.); pažymėjo baudžiamuoju įstatymu neapribotą teismo teisę parinkti bausmės rūšį ir dydį; nurodė, kad uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones (BK 68 str.) nėra apribotas tik tam tikromis konkrečiomis nusikalstamomis veikomis; pabrėžė teismo pareigą motyvuoti, kodėl in concreto nėra taikomas paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 str. 8 d.) bei tai, kad BK 75 straipsnio 8 dalis veikia (taikoma) retroaktyviai; aptarė bausmių bendrinimą ir tai, koks laikas yra įskaitomas į paskirtą galutinę bausmę; konkretizavo sąlygas, kada gali būti skiriamas (taikomas) stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje (BK 98 str. 1 d. 2 p.); apibrėžė neteisėto žmogaus persekiojimo (BK 148-1 str. 1 d.) sudėtį bei jos santykį su žmogaus terorizavimu (BK 145 str. 2 d.) bei aptarė kitus baudžiamajai teisei aktualius klausimus.

  • Kviečiame skaityti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės praktikos biuletenį Nr. 45, kuriame apibendrinta 2023 metų sausio-birželio mėnesių esminė LVAT praktika bei Europos Sąjungos teismų apžvalgos.

  • Teisėkūra. Siekiama pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. Įstatymo pataisa siekiama pasiūlyti gyventojams nepatiriant didesnės finansinės žalos tiesiogiai prisidėti prie Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos finansavimo.

  • Teisininkų komentarai. Melagingas liudijimas teisme: ar žinote, kas už tai gresia? Ar viešai prieinamos žiniatinklio bazės duomenų grandymas ir panaudojimas komerciniais tikslais yra neteisėtas? Darbo teisės tendencijos 2024: teisės atsijungti problemos, tyliojo atsitraukimo reguliavimas ir kova už lanksčias darbo sąlygas; Teisininkė atsako, ar mokamas valstybinės žemės nuomos mokestis už slėptuvę po valstybine žeme; Dirbtinis intelektas darbuotojų atrankose – efektyvu, bet ar visada teisėta?; Tvarumo ataskaitos: kokie pokyčiai laukia ir kaip jiems pasiruošti?; Verslui svarbus teismo sprendimas: kada akcininkų sutartis tampa beprasme? Olimpinė nuosavybė(I): kas yra olimpinė simbolika ir kas gali ją naudoti?

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
18:41
15:11
14:18
13:39
19:47
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti