Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Teroristinė grupė, draudimas, ieškinys, gyvūnų gerovė, nepilnamečiai, ranga
2024-03-18 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas, VU TF docentas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

šį kartą iš dviejų dvi, tad 100%. Pirmojoje nutartyje LAT toliau plėtoja teisės kreiptis į teismą problematiką CPK 5 straipsnio ir atsisakymo priimti ieškinį kontekste. Nutartyje akcentuojama, kad ieškinio priėmimo etape negali būti vertinamas įrodymų pagrįstumas. Antroji nutartis apie darbo teisę – analizuojama DK 218 str. 4 d. taikymo specifika (atsakoma į klausimą, koks yra išmokamos išmokos ir kompensacijos pagal DK 54 straipsnį santykis).

Kaip ir praeitą savaitę skaitymo nedaug, bet informacija aktuali.

Visiems geros savaitės. :)


Pagarbiai

Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Remigijus MerkevičiusMieli kolegos,

Šią savaitę apžvelgiame septynias Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, iš kurių net dvi priėmė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinės septynių teisėjų kolegijos.

Teismų jurisprudencijos kaip teisės šaltinio požiūriu šios savaitės favoritas neabejotinai yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo požiūris į eismo įvykių byloms būdingą pagrindinę priežastį ir teisiškai reikšmingą priežastinį ryšį tarp pagrindinės priežasties ir padarinių (pėsčiojo mirties), kai neteisėtai elgiasi abu eismo įvykio dalyviai: vairuotojas viršija greitį (beje, greitį viršija beveik dvigubai, nei yra leistinas toje kelio atkarpoje), o pėstysis į kelio važiuojamąją dalį įbėga (būtent „įbėga“ ir šis „įbėgimas“ gerokai komplikavo teisinį vertinimą) degant draudžiamam šviesoforo signalui. Šioje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas gana aiškiai apibrėžė tokioms faktinėms situacijoms taikytiną (sąlyginai pavadinsiu) „bendrąjį priežastinio ryšio nustatymo algoritmą“. Nekvestionuodamas (netgi plačiau nediskutuodamas) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo užimtos teisinės pozicijos, vis dėlto privalau paminėti, jog šiame išties profesionalaus argumentavimo lauke kiek didesnis dėmesys turėjo būti skirtas „itin dideliam greičio viršijimui“, kuris ne tik daro reikšmingą įtaką teismo siunčiamos žinios „vertybiniam krūviui“, bet ir apsprendžia formalių juridinių kategorijų – tokių, kaip veika, kaltė ir t. t. – turinį.

Atskirai norėtųsi paminėti ir bendrąjį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo požiūrį į įstatymą ir jo reikšmę formuojant teisminę praktiką. Šioje apžvalgoje necituoju, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neformuluoja teismo precedento reikšmę turinčių taisyklių, tačiau negaliu nepaminėti nutarties, kurioje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas analizuoja apeliacinės instancijos teismo (ne)šališkumą. Faktinės situacijos esmė – vienas iš apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos teisėjų nusišalino nuo bylos nagrinėjimo, nes anksčiau yra nagrinėjęs (sprendęs) to paties kaltinamojo kitą (pagal turinį labai artimą) baudžiamąją bylą. Teismo pirmininkas pritarė tokiam teisėjo nusišalinimui ir teisėjas buvo pakeistas kitu. Akivaizdu, jog pritardamas tokios situacijos procesiniam legitimumui, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas siunčia gana aiškią „precedento reikšmę turinčią“ teisinę žinią analogiškoms situacijoms. Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra gausu (turbūt galima sakyti gausiau) ir pavyzdžių, kuomet legitimiu yra pripažintas ir teisėjo nenusišalinimas analogiškoje situacijoje. Tad kaip iš tiesų turi pasielgti teisėjas, kuriam pavedama nagrinėti baudžiamąją bylą (tebūnie, panašaus pobūdžio ar analogišką) tokio kaltinamojo, kurį šis teisėjas jau yra nuteisęs ar išteisinęs kitoje byloje: nusišalinti ar nenusišalinti? O gal tai priklauso nuo teisėjo priimto baigiamojo akto pobūdžio: jei kaltinamąjį prieš tai nuteisė, tai gali nagrinėti ir kitą bylą, o jei kaltinamąjį prieš tai išteisino, tai kitos bylos nagrinėti jau nebegali? Gana keistai skambėtų, jei tai būtų interpretuojama kaip „teisėjo diskrecija“. Tai tik „mažas“ pavyzdys, kuris iliustruoja bendrąjį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo požiūrį į tai, ar ir kiek jis jaučiasi esąs suvaržytas įstatymo.

Konkrečiai imant:

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) itin išsamiai išanalizavo priežastinį ryšį tarp vairuotojo ir pėsčiojo padarytų KET pažeidimų ir eismo įvykio metu nukentėjusio pėsčiojo žūties, suformulavo aiškų priežastinio ryšio nustatymo algoritmą, (b.) pabrėžė būtinumą ne preziumuoti, o įrodinėti greitį viršijančio vairuotojo nusikalstamą nerūpestingumą (BK 16 str. 3 d.) eismo įvykio bylose, (c.) konkretizavo „didelę mokslinę, istorinę ar kultūrinę reikšmę turinčių vertybių“ sampratą (pareigą šią sąvoką įvertinti ir objektyviuoju, ir subjektyviuoju požiūriais) svetimo turto sunaikinimo ar sugadinimo (BK 187 str. 2 d.) kontekste, (d.) išaiškino, kad asmens tapatybės kortelės kopija, slapta paimta ir padaryta siekiant kito asmens vardu paimti (gauti) kreditą, nėra BK 302 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos dalykas bei (e.) pažymėjo teismo pareigą ex officio vertinti nepilnamečio atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės (BK 93 str.) sąlygas.

Baudžiamojo proceso
požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę (a.) pabrėžė specialių žinių reikšmę, tiriant eismo įvykį, (b.) priminė nuo seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų nukentėjusių mažamečių apklausos ir parodymų vertinimo ypatumus, (c.) konkretizavo įtariamojo „neformalios apklausos“ situacijas, (d.) patvirtino slaptą tyrimą atlikusio policijos pareigūno apklausos leistinumą bei išdėstė savo požiūrį į tyrimo veiksmo protokole policijos pareigūnų dėstomas interpretacijas (komentarus), (e.) pažymėjo „sąlyginių“ specialisto išvadų (ekspertizių aktų) įrodomąją vertę bei (f.) nurodė, kad nustatydamas išteisintajam priteistinų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti atlyginimo iš valstybės lėšų dydį (BPK 106 str. 3 d.), apeliacinės instancijos teismas privalo būti aktyvus.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai

Advokatas, VU TF Baudžiamosios justicijos katedros docentas, dr. Remigijus Merkevičius


Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 307)“ skaitykite:

 • Gal paklauskim Temidės: Tikslas – LAT: kodėl ateinama ir išeinama. Pašnekovai V. Rastenis ir T. Chochrin. Išskirtinis turinys Infolex „Savaitės apžvalgos“ skaitytojams – tinklalaidės turinys tekstiniu formatu.
   
 • Teroristinė grupė. Pakeistas Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Atnaujinta BK 25 straipsnio 3 dalis, įtvirtinanti teroristinės grupės apibrėžimą, t. y. numatyta: „Teroristinė grupė – trijų ar daugiau asmenų iš anksto sukurta tam tikram laikotarpiui ir suderintai veikianti grupė, turinti tikslą daryti vieną ar kelis teroristinius nusikaltimus".
   
 • Civilinė atsakomybė. Patvirtintos Standartines transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygos. Šiose sąlygose nustatytos pagrindinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties nuostatos.
   
 • Gyvūnų gerovė. Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, pakeitimas susijęs su atsakomybe už medžioklę neleistinais įrankiais.
   
 • Civilinės bylos. LAT toliau plėtoja teisės kreiptis į teismą problematiką CPK 5 straipsnio ir atsisakymo priimti ieškinį kontekste. Nutartyje akcentuojama, kad ieškinio priėmimo etape negali būti vertinamas įrodymų pagrįstumas. Antroji nutartis apie darbo teisę – analizuojama DK 218 str. 4 d. taikymo specifika (atsakoma į klausimą, koks yra išmokamos išmokos ir kompensacijos pagal DK 54 straipsnį santykis).
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT šią savaitę: itin išsamiai išanalizavo priežastinį ryšį tarp vairuotojo ir pėsčiojo padarytų KET pažeidimų ir eismo įvykio metu nukentėjusio pėsčiojo žūties, suformulavo aiškų priežastinio ryšio nustatymo algoritmą; pabrėžė būtinumą ne preziumuoti, o įrodinėti greitį viršijančio vairuotojo nusikalstamą nerūpestingumą (BK 16 str. 3 d.) eismo įvykio bylose; konkretizavo „didelę mokslinę, istorinę ar kultūrinę reikšmę turinčių vertybių“ sampratą (pareigą šią sąvoką įvertinti ir objektyviuoju, ir subjektyviuoju požiūriais) svetimo turto sunaikinimo ar sugadinimo (BK 187 str. 2 d.) kontekste; išaiškino, kad asmens tapatybės kortelės kopija, slapta paimta ir padaryta siekiant kito asmens vardu paimti (gauti) kreditą, nėra BK 302 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos dalykas; pažymėjo teismo pareigą ex officio vertinti nepilnamečio atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės (BK 93 str.) sąlygas bei aptarė kitus baudžiamajai teisei aktualius klausimus.
   
 • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl VMI sprendimo neišdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo.
   
 • Teisėkūra. Norima atnaujinti Vietos savivaldos įstatymą. Siūloma įstatymo pakeitimu nustatyti savivaldybės mažumos tarybos nario teisę per organizuojama savivaldybės tarybos mažumos valandą užduoti ne tik užduoti klausimus, tačiau ir pareikšti nuomonę dėl svarbių savivaldybės problemų.
   
 • Teisininkų komentarai. Verslas atsikvėpė: ydingai VMI praktikai kelią užkirto teismas; Ar Lietuvoje veikiančioms elektroninių pinigų įstaigoms iš tiesų reikalinga šio tipo licencija? Kada rangovas turi teisę reikalauti apmokėjimo už papildomai atliktus darbus?

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
18:41
15:11
14:18
13:39
19:47
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti