Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Muitinė, darbdaviai, statyba, elektroniniai mokėjimai, komerciniai bankai
2024-03-25 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas, VU TF docentas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šį kartą iš septynių nutarčių cituoju tris. Pirmojoje nutartyje sprendžiamas darbo ginčo kvalifikavimo klausimas. Teismas išaiškino, kad DGK nutarimas skirti darbdaviui baudą dėl priimto komisijos sprendimo nevykdymo yra vykdymo proceso, o ne darbo teisinių santykių reguliavimo sfera. Antrojoje nutartyje pasisakyta dėl taikos sutarties, kuri patvirtinta darbo ginčų komisijos, teisinės galios. Ir trečiojoje nutartyje analizuojamas atsisakymo registruoti prekės ženklą vienas iš pagrindų, kai prekės ženklu siekiama registruoti aprašomuosius žymenis. Nutartyje atlikta visapusiška šio pagrindo analizė, apibendrinama ESTT bei Lietuvos teismų praktika.

Tad informacija ir įdomi, ir aktuali.

Visiems geros savaitės. :)


Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Remigijus MerkevičiusMieli kolegos,

Šios savaitės apžvalgai pateiktos penkios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) pakartojo, jog sprendžiant, ar pakeistas baudžiamasis įstatymas, inter alia nuo 2023 m. birželio 1 d. pakeistas BK 204 straipsnis, in concreto laikytinas „švelnesniu“ ir todėl „grįžtamąją galią turinčiu“ baudžiamuoju įstatymu (BK 3 str. 2 d.), būtina įvertinti konkrečias individualaus atvejo aplinkybes, (b.) detalizavo, kaip turi būti teisiškai kvalifikuojama situacija, kai darbo vietoje, vykdydamas darbo funkcijas, žūsta oficialiai neįdarbintas darbuotojas bei (c.) priminė „neteisėtumo“ ir „svetimumo“ požymius, kurie kvalifikuoja nusikalstamą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą (BK 215 str.).

Baudžiamojo proceso
požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę (a.) išsamiai diskutavo kriterijus, kurie apsprendžia duomenų, gautų atliekant slaptus veiksmus pagal Žvalgybos įstatymą, leistinumą.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Dr. Remigijus Merkevičius,
Advokatas, VU TF Baudžiamosios justicijos katedros docentas


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 308)“ skaitykite:

  • Transportas. Atnaujintas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir gali kelti arba kelia grėsmę eismo saugumui, gali daryti arba daro kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas.

  • Muitinė. Pakoreguotos Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Sąjungos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklės. Nustatyti atvejai, kada Ne Sąjungos prekės gali būti pripažįstamos nerealizuotinomis bei atlikti kiti pakeitimai.

  • Ataskaitos. Patvirtintas Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 (ketvirtinės) statistinis formuliaras.

  • Civilinės bylos. Teismas išaiškino, kad DGK nutarimas skirti darbdaviui baudą dėl priimto komisijos sprendimo nevykdymo yra vykdymo proceso, o ne darbo teisinių santykių reguliavimo sfera. Teismas pasisakė dėl taikos sutarties, kuri patvirtinta darbo ginčų komisijos, teisinės galios. Trečiojoje nutartyje analizuojamas atsisakymo registruoti prekės ženklą vienas iš pagrindų, kai prekės ženklu siekiama registruoti aprašomuosius žymenis.

  • Baudžiamosios bylos. LAT šią savaitę: pakartojo, jog sprendžiant, ar pakeistas baudžiamasis įstatymas, inter alia nuo 2023 m. birželio 1 d. pakeistas BK 204 straipsnis, in concreto laikytinas „švelnesniu“ ir todėl „grįžtamąją galią turinčiu“ baudžiamuoju įstatymu (BK 3 str. 2 d.), būtina įvertinti konkrečias individualaus atvejo aplinkybes; detalizavo, kaip turi būti teisiškai kvalifikuojama situacija, kai darbo vietoje, vykdydamas darbo funkcijas, žūsta oficialiai neįdarbintas darbuotojas; priminė „neteisėtumo“ ir „svetimumo“ požymius, kurie kvalifikuoja nusikalstamą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą (BK 215 str.).

  • Administracinės bylos. LVAT nagrinėjo ginčą dėl NŽT sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo ir įpareigojimo NŽT administraciniu aktu nustatyti kelio servitutą patekimui į pareiškėjos Žemės sklypą pagrįstumo.

  • Gal paklauskim Temidės: Tikslas – LAT: kodėl ateinama ir išeinama. Pašnekovai V. Rastenis ir T. Chochrin. Išskirtinis turinys Infolex „Savaitės apžvalgos“ skaitytojams – tinklalaidės turinys tekstiniu formatu.

  • Teisėkūra. Siekiama pakeisti Baudžiamąjį kodeksą. Priėmus šį teisės akto pakeitimą, būtų panaikinta teisinė kolizija tarp Lietuvos Respublikos Sporto įstatymo ir Baudžiamojo kodekso. Taip būtų aiškiau apibrėžta ir teisinė atsakomybė, kuri apimtų gerokai daugiau asmenų ir klubų dalyvaujančių sporto varžybose, o tai galėtų lemti mažesnį manipuliavimo jų rezultatais atvejų skaičių.

  • Teisininkų komentarai. Kas privalo mokėti už terasos remontą - visi daugiabučio namo savininkai ar tik terasos naudojai? Ar tikrai komercinių bankų taikomos sutartinės sąlygos yra sąžiningos?

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
18:41
15:11
14:18
13:39
19:47
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti