Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Išmokos, mokesčiai, prokurorai, įrodymai, pabėgėliai, sukčiavimas, nuobauda
2021-12-20 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

šį sykį iš aštuonių nutarčių cituoju keturias. O iš tų keturių – net trys procesinės nutartys. Taigi, procesinėse nutartyse aptariami įrodymų sąsajumo ir leistinumo aspektai bei pareiga pateikti procesinių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą; taip pat pasisakoma dėl teisminio priskirtinumo prioriteto taisyklės (jei yra keli reikalavimai, iš kurių vienam nustatyta privaloma ikiteisminė forma, tai ja gali būti nesinaudojama). Trečiojoje nutartyje pasisakoma dėl pareigos informuoti kreditorius tarptautiniame nemokumo procese, vykstančiame pagal ES teisę. Na ir materialinės teisės srityje turime svarbią nutartį dėl banko teisės neribotai vienašališkai nutraukti mokėjimų sutartį – ši teisė buvo gana stipriai apribota. Taigi, viskas įdomu. :)

Visiems savo skaitytojams ir skaitytojoms nuoširdžiai linkiu, kad šios šv. Kalėdos būtų pačios gražiausios ir pačios geriausios. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Infolex Sveiki,

šią savaitę Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paskelbė šešias nutartis, kuriose gvildenamos baudžiamosios justicijos peripetijos. Reikšmingiausia, šiandieninę Lietuvos geopolitinę situaciją atliepianti, tad ir jau šiandien aktuali, ir, galima prognozuoti, svarią precedentinę reikšmę ateities teisminei praktikai turėsianti – yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kurioje Sirijos piliečio, išvykusio iš Sirijos, siekiant gauti prieglobstį ir taip apsaugoti savo gyvybę, veiksmai, įsigyjant suklastotą asmens tapatybės kortelę ir ją panaudojant, vykstant per Lietuvos valstybės sieną, yra įvertinti būtinojo reikalingumo požiūriu. Taip pat pabrėžta būtinybė interpretuoti nacionalinį baudžiamąjį įstatymą taip, kad jo taikymo praktika atitiktų specializuotų tarptautinių institucijų deklaruojamą oficialiąją poziciją, o per tai ir Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisėms (šis įstatymo interpretacijos krypties akcentas formuojamas kaip bendroji baudžiamojo įstatymo interpretavimo maksima).

Antrojoje, teismo precedento požiūriu, taip pat reikšmingoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas plačiai diskutuoja du teisminei praktikai svarbiais teisiniais klausimais: 1) procesiniu požiūriu užpildo teisinio reguliavimo spragą ir apibrėžia išteisintojo teisę gauti pagrįstą advokato teiktai teisinei gynybai patirtų išlaidų atlyginimą, 2) materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu toliau vysto sukčiavimo, kuris padaromas turtinės prievolės išvengimo forma, sampratą, gilindamasis į šios sukčiavimo formos aspektu aktualius klasikinius civilinės ir baudžiamosios teisės atribojimo kriterijus, principą ultima ratio ir pan. (akivaizdu, jog šis – civilinės ir baudžiamosios teisės atribojimo – diskursas tampa pagrindiniu sukčiavimo ir jį įprastai lydinčio dokumentų klastojimo baudžiamosiose bylose akcentu).

Likusios keturios šią savaitę paskelbtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys yra labiau „darbinės“, jose išsprendžiami konkrečioms byloms aktualūs klausimai, nesukuriant reikšmingų gairių teisminės praktikos perspektyvai. Nepaisant to, dvi iš šių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių vis dėlto pacituosiu: vieną dėl to, kad joje sistemiškai pristatytas įrodinėjimo baudžiamosiose bylose procesinis standartas (jis nėra naujas, bet pristatomas gana nuosekliai ir aiškiai), kuris yra aktualus visais laikais ir visiems asmenims, kurie bent kažkaip prisiliečia prie kriminalinės justicijos; antrąją, kurioje apibrėžiama baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo instituto paskirtis ir esminės taikymo sąlygos, dėl to, jog, panašu, kad į baudžiamosios bylos atnaujinimo institutą teisės praktika ima žvelgti kaip į trečiąją ordinaraus apskundimo stadiją baudžiamajame procese (net trys iš šią savaitę paskelbtų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių yra nutartys, kuriomis išspręsti (atmesti) prašymai atnaujinti baudžiamąją bylą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių).

Taigi, nors šios savaitės Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija nėra gausi, tačiau neabejotinai įdomi ir reikšminga savo turiniu. Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Pagarbiai

Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 192)“ skaitykite:

  • Socialinė apsauga. Į vienišo asmens išmokas ir socialinio draudimo našlių pensijas nebus galima nukreipti išieškojimo.

  • Valstybės tarnyba. Naujai išdėstytos Rekomendacijos dėl prokurorų specializacijos baudžiamajame procese.

  • Statyba. Viešajame sektoriuje bus privalomi skaitmeniniai projektavimo ir statybos metodai.

  • Vartotojų apsauga. Pateikta baudų už vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymą dydžio nustatymo tvarka.

  • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl įrodymų sąsajumo ir leistinumo, dėl teisminio priskirtinumo prioriteto, dėl pareigos informuoti kreditorius tarptautiniame nemokumo procese ir dėl vienašalio sutarties nutraukimo.

  • Baudžiamosios bylos. LAT sprendė dėl neteisėto valstybės sienos kirtimo, dėl išteisintojo teisės gauti išlaidų atlyginimą, aptarė sukčiavimo požymius ir pasisakė dėl įrodinėjimo baudžiamajame procese.

  • Administracinės bylos. LVAT sprendė, ar trečiajam suinteresuotam asmeniui išsiųstame atsakyme pateikta nuoroda į anoniminės apklausos anketą yra tiesioginės rinkodaros pasiūlymas, pasisakė dėl neturtinės žalos atlyginimo ir dėl tarnautojui paskirtos tarnybinės nuobaudos.

  • ES bylos. ESTT pasisakė vaiko, kurio gimimo liudijime tėvais nurodytos dvi mamos (Ispanijos ir Bulgarijos pilietės), tapatybės dokumento (ne)išdavimo klausimu.

  • Teisėkūra. Siūloma įtvirtinti privalomą tam tikrų darbuotojų skiepijimą nuo koronaviruso.

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti