Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Darbo inspekcija, žyminis mokestis, provokacija, nuobauda, šmeižtas, teismai
2021-12-27 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

pirmiausia, visus nuoširdžiai sveikinu su tik ką praėjusiomis Kalėdomis. Nepriklausomai nuo kiekvieno iš Jūsų tikėjimo, atėjo metas, kai viskas pradės šviesėti ir giedrėti – to linkiu kiekvienam visose gyvenimo srityse. :) Na, o apžvalgoje šį sykį viena nutartis apie pakeičiančią sutartį ir dėl to atsiradusių nuostolių atlyginimą. Esminių naujovių į teismų praktiką nėra įvedama, bet visa iki tol buvusi LAT praktika yra subendrinta puikiai. Tad, visiems gerų skaitinių ir nenuobodaus Naujųjų laukimo. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Infolex Sveiki,

šią savaitę Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kaip ir dera šiuo šventiniu laiku „Kalėdų seneliui, kuris teisminei praktikai dovanoja teismo precedentus“, nepasikuklino ir paskelbė net keturiolika teismo nutarčių, skirtų kriminalinei justicijai. Panašu, jog pasistengė nepamiršti nieko: neteisiųjų kasacinius skundus atmetė, teisiesiems atkūrė teisingumą, ne kartą pagrūmojo pirštu apeliacinės instancijos teismams dėl jų darbo trūkumų ir įpareigojo juos ištaisyti, o mums visiems padovanojo ne vieną reikšmingą teisinę mintį.

Šią savaitę aptariamose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas gvildeno šiuos svarbiausius materialiosios baudžiamosios teisės klausimus:

1. nusprendė, jog laikas, kurį dėl valstybės institucijų klaidos realiai faktiškai nebuvo vykdyta kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje paskirta laisvės atėmimo bausmė, neturi būti įskaitomas į bendrą vykdytinos bausmės laikotarpį,

2. baudžiamosios justicijos institucijų dėmesį dar kartą atkreipė į tai, kad asmenų tarpusavio konfliktus, kurių metu padaromi nereikšmingi sveiktos sužalojimai, būtina įvertinti ne tik būtinosios ginties (BK 28 str.), bet ir elgesio mažareikšmiškumo (BK 37 str.) požiūriu,

3. aptarė mokestinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo kriterijus,

4. pabrėždamas jo ambivalentiškumą, toliau plėtojo BK 54 straipsnio 3 dalyje (taip pat ir BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punkte) nurodyto skirtinos bausmės teisingumo turinį apsprendžiančius kriterijus bei nurodė, jog BK 50 straipsnio 3 dalies („bausmės atlikimo vietą parenka teismas“) panaikinimas 2019 m. birželio 27 d. įstatymu neturi grįžtamosios galios,

5. BK 184 ir 228 straipsnių kontekste pabrėžė teismo „pareigą įsitikinti padarytos žalos tikrumu, t. y. įvertinti ne vien tik galimai ekonomiškai nepagrįsto ar nelogiško sandorio sumą“, bei

6. nusprendė, kad kontrabandos (BK 199 str. 1 d.) dalyku gali būti ir į Lietuvos Respubliką įvežtos iš Europos Sąjungos šalyje registruotos įmonės įgytos prekes, jei jos atitinka į Europos Sąjungos muitų teritoriją importuojamų prekių statusą.

Savo precedentine reikšme nenusileido ir šią savaitę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo analizuoti procesiniai klausimai. Iš jų atskirai paminėtini:

1. netiesioginių įrodymų samprata ir reikšmė įrodinėjimo procese,

2. dar kartą nuosekliai aptarti ir suformuluoti pagrindiniai tipinės situacijos, kurią sukuria seksualinė prievarta prieš vaiką – pirmojo pokalbio su suaugusiuoju ir papasakojimo prie patirtą prievartą, neprocesinio psichologinio vertinimo, apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją, vaiko nekvietimo į teisiamąjį posėdį ir t. t. – procesinio vertinimo kriterijai,

3. sistemiškai apibrėžta teismo pareiga išsamiai išsiaiškinti bylos aplinkybes ir motyvuoti teismo baigiamąjį aktą,

4. detalizuota provokavimo (provokacijos) samprata, pabrėžiant teismo pareigą aiškiai ir tiksliai nustatyti, kokia dalis nusikalstamo elgesio ir jo padarinių yra provokacijos rezultatas, o už kurią, nepaisant provokavimo per se fakto, yra atsakingas pats kaltinamasis (kaltininkas),

5. dar kartą atkreiptas dėmesys į apeliacinės instancijos teismo paskirties – šalinti galimas pirmosios instancijos teismo padarytas klaidas, siekiant užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai ar nutartys, apimtį ar, kitaip tariant, „bylos patikrinimo tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose“, sampratą,

6. nauju aspektu išplėsta teisėjo nešališkumo samprata bei

7. nuosekliai formuojama pozicija, jog parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, panaudojimas įrodinėjimo procese turi būti įvertinamas pagal taip vadinamą Al-Khawaja ir Tahery testą.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 193)“ skaitykite:

 • Darbo teisė. Pakoreguota žalos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga atlyginimo mokėjimo tvarka ir mokėjimo terminai.

 • Teismai. Patvirtintos Žyminio mokesčio apskaitos Lietuvos Respublikos teismuose taisyklės.
   
 • Prokurorai. Pateikti nauji Prokurorų atestacijos komisijos nuostatai.
   
 • Notarai. Pakoreguoti reikalavimai, keliami notarų biurams ir notarų darbo laikui.
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sutartį pažeidusios šalies atsakomybę už kitos šalies patirtus nuostolius, kai dėl šio pažeidimo sutartis buvo nutraukta ir kita šalis sudarė nutrauktą sutartį pakeičiančią sutartį.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT pasisakė dėl įrodymų vertinimo, dėl bausmės švelninimo, dėl provokacinių veiksmų taikymo, aptarė mažamečio seksualinio prievartavimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, kontrabandos bei būtinosios ginties požymius.
   
 • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl alternatyvių sulaikymui priemonių taikymo užsieniečiams, nagrinėjo ginčą dėl nuosavybės teisių atkūrimo teisėtumo ir pagrįstumo, ginčą dėl kriminalinės žvalgybos priemonėmis surinktų duomenų teisėtumo ir priėmė sprendimą „Kėdainių konservų fabriko“ byloje.
   
 • Konstitucinė teisė. Nustatyta, kad Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos, susijusios su valstybės tarnautojų nušalinimu nuo pareigų, prieštarauja Konstitucijai.
   
 • ES bylos. ESTT: prie ko priveda antrinių sankcijų laikymasis ir sutarčių su kontrahentais nutraukimas? Ar yra dar viena instancija po aukščiausio administracinio teismo, sprendžiant dėl ES teisės atitikties? Kai šmeižtas ne klasikinėje medijoje, o internete "be sienų" ‑ ar galima bylinėtis bet kurioje ES valstybėje narėje?
   
 • Teisėkūra. Siūloma nustatyti, kad medžiojantis asmuo turi būti apsidraudęs medžiotojo civilinės atsakomybės draudimu.

10
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti