Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Darbas, išmokos, teisėjai, procesiniai dokumentai, viešoji tvarka, statyba
2022-01-31 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

kadangi praeitą savaitę LAT nutarčių apžvalgai nebuvo, tai keletas minčių apie teismo formuojamą praktiką procesinių dokumentų įteikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje klausimu.

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Infolex Sveiki,

šią savaitę didesnio dėmesio prašyčiau vėl keturioms Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartims, kuriose spręsti dažnai iškylantys kriminalinės justicijos klausimai bei kurios leidžia susidaryti ir tam tikrą įspūdį apie bendrąsias Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos tendencijas, teisinio interpretavimo kryptis. Nors nė vienos šių nutarčių negalėtume pavadinti „reikšmingu precedentinės praktikos proveržiu“, tačiau toks reikalavimas turbūt ir negali būti keliamas kiekvienai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo skelbiamai nutarčiai: ir per ilgesnę pasikartojančią teisminę praktiką suformuoto teisinio standarto priminimas bei motyvuotas jo pritaikymas individualiose faktinėse situacijose išplečia ir praturtina precedentinę praktiką, suteikia teisės normai „gyvastį“, didesnį aiškumą ir apibrėžtumą.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę aptarė tris, atrodytų, tipinius, nuolat besikartojančius, tačiau praktinio aktualumo niekuomet neprarandančius bausmės rūšies ir dydžio parinkimo aspektus – (a.) BK 54 straipsnio 3 dalyje numatytą bausmės švelninimo pagrindą, paremtą teisingumo siekiu, pabrėždamas, jog šis teisinis pagrindas gali būti taikomas tik esant išimtinių aplinkybių ir jei įstatymo nustatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas (neadekvatus) padarytos veikos pavojingumui, kaltinamojo asmenybei etc., (b.) akcentavo BK 75 straipsnyje įtvirtinto bausmės vykdymo atidėjimo instituto vertybinį krūvį, būtinybę tiksliai įvertinti šios teisinės nuostatos galiojimą ratione temporis, tačiau nepamiršti ir to, kad laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas negali būti taikomas automatiškas ar formaliai, bei (c.) priminė BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos, turbūt dažniausios, baudžiamąją atsakomybę lengvinančios aplinkybės sampratą, taip pat išanalizavo viešosios tvarkos pažeidimo (BK 284 str.) sudėtį: įžūlaus elgesio, visuomenės rimties sutrikdymo, kaip negatyvaus padarinio, kaltininko tyčios ir kitais materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu aktualiais aspektais aptarė kiek per agresyvų futbolo aistruolių „smurtinį nepasitenkinimą“ apsaugos darbuotojo neleidimu pasišalinti iš stadiono, vertimu laukti policijos pareigūnų ir t. t.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę aptarė ir reikšmingus baudžiamojo proceso institutus: (a.) vertindamas ne taip retą situaciją, kai narkotinę medžiagą įsigijęs asmuo ją suvartoja ir dėl to nėra galimybės nustatyti parduotos narkotinės medžiagos rūšies, kiekio ir t. t., Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pabrėžė netiesioginių įrodymų svarbą ir reikšmę, (b.) išsamiai atskleidė nukentėjusiojo teisę žinoti apeliacinės instancijos teismo posėdžio vietą ir laiką bei teisę asmeniškai dalyvauti šiame baudžiamojo proceso etape, įvertino šios teisės pažeidimo procesinę reikšmę, (c.) suformulavo poziciją dėl nukentėjusiojo kasaciniame procese patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimo: kasacinės instancijos teismui nutarus perduoti bylą nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka, kasaciniame teisme turėtos nukentėjusiojo bylinėjimosi išlaidos iš kaltinamojo neišieškomos, (d.) pripažino, jog tarnybinio pranešimo surašymas vietoje kratos ar poėmio protokolo, jei teismui nekyla abejonių dėl to, kur buvo rastos ir iš ko paimtos narkotinės medžiagos, nelaikytinas esminiu Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimu – panašu, jog ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija tęsia ryškėjančią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos tendenciją vis mažiau dėmesio skirti ar vis liberaliau vertinti baudžiamosios procesinės formos reikalavimus (formuojama „turinio viršenybės prieš formą“ principo dominantė), (e.) net dvejose nutartyse plėtojo įtariamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, panaudojimo įrodinėjimo procese sampratą, pažymėdamas ir tam tikrą parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui, reikšmę, ir siekį laikytis Al-Khawaja ir Tahery testo, tačiau šiai teorijai, nors ji pakartojama turbūt kiekvieną savaitę, vis dar trūksta ir sąvokų tikslumo, ir vidinės darnos, ir sisteminio nuoseklumo: pvz., neaišku, koks yra „parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui“ santykis su Al-Khawaja ir Tahery testu“, visiškai neišvystyta yra ir „pakankamų garantijų (procesinių galimybių), leidžiančių kompensuoti tokio įrodymo teisinei gynybai keliamus nepatogumus“, samprata (nors, panašu, jog tai yra teisinei praktikai reikšmingiausias Al-Khawaja ir Tahery testo elementas) ir t. t.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 198)“ skaitykite:

  • Darbo teisė. Pakoreguoti išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo ypatumai, taip pat patvirtintas delspinigių dydis, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis.

  • Dokumentų valdymas. Priimtas LR asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas.

  • Teismai. Pakoreguota teisėjo perkėlimo į kitą teismą arba į kitus teismo rūmus tvarka.

  • Statyba. Atnaujinta darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarka.

  • Civilinės bylos. Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius pasisakė dėl teismo formuojamos praktikos procesinių dokumentų įteikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje klausimu.

  • Baudžiamosios bylos. LAT aptarė viešosios tvarkos pažeidimo požymius, pasisakė dėl vieno iš bausmės švelninimo pagrindų, pabrėžė netiesioginių įrodymų svarbą, nurodė laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas, aptarė atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

  • Administracinės bylos. LVAT nagrinėjo ginčą dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo iš Lietuvos valstybės, ginčą dėl termino pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęsimo, pasisakė dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir sprendė dėl žemės sklypo dalies įtraukimo į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą teisėtumo.

  • ES bylos. ESTT sprendė, ar aplinkybė, jog valstybė narė priėmė direktyvai prieštaraujančius teisės aktus prieš priimant šią direktyvą, gali būti pripažinta dideliu trukdymu pasiekti direktyvoje numatytą rezultatą, o ESBT dalinai panaikino sprendimą Intel korporacijai skirti 1,06 mlrd. Eur baudą, motyvuodamas tyrimo neišsamumu.

  • Teisėkūra. Siūloma lengvatinį 9 procentų PVM tarifą taikyti ir maisto produktams. Darbo kodekse siūloma įtvirtinti smurto ir priekabiavimo prieš darbuotoją draudimą.

  • Spaudos pranešimai. Pateikti teisininkų komentarai aktualiais darbo teisės, vartotojų apsaugos, prekybos ir verslo klausimais.

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti