Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Nedarbingumas, teisėjai, dokumentų valdymas, bankrotas, nepilnamečiai, BDAR
2022-02-07 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

šį sykį iš praeitą savaitę paskelbtų 7 nutarčių cituoju tris. Tai jokiu būdu nereiškia, kad likusios keturios nutartys nėra įdomios (tikrai galima pasiskaityti tiek nutartį apie prevencinio ieškinio taikymo sąlygas, tiek ir kitas). Tiesiog jomis nėra formuojama nauja LAT teisės taikymo praktika. Pirmą kartą man atsitiko taip, kad visos cituotos nutartys yra apie vykdymo procesą. Tad, tiems, kam vykdymas įdomu, linkiu gerų skaitinių. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Infolex Sveiki,

šią savaitę aptarsiu tris analizei pateiktas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, skirtas kriminalinei justicijai. Visų jų „didžioji“ reikšmė jurisprudencijai – tai esamą teisminę praktiką apibendrinantis gilus sisteminis (tam tikra prasme net galima sakyti doktrininis ar akademinis) požiūris į nagrinėjamą baudžiamosios teisės ar procesinį institutą, atskleidžiant ne tik tiesiogiai nagrinėjamo klausimo esmę, bet ir pažvelgiant į artimiausius gretutinius aspektus, atribojimą nuo giminingų institutų ir pan.

Pirmojoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas visų pirma bendrąja prasme atskleidė nusikalstamų veikų sutapties bei nusikalstamų veikų sutapčių rūšių – realiosios ir idealiosios nusikalstamų veikų sutapties, tęstinės nusikalstamos veikos ir jai būdingos – tęstinės nusikalstamos veikos epizodus jungiančios – tyčios sampratą, po to į bendrąsias nusikalstamų veikų sutapties bei tęstinės nusikalstamos veikos sampratas pažvelgė per BK 309 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžtų nusikalstamų veikų – sąlyginai pavadinkim, suaugusiųjų pornografijos platinimo ir disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo, pateikiamas kaip vaikas – prizmę.

Antrojoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas įvairiais aspektais gvildeno – pasakykim „tiesiai šviesiai“, šlykštaus, žiauraus ir ciniško – negalią turinčio asmens seksualinio prievartavimo istoriją. Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas: (a.) pabrėžė, jog „daiktų kišimas į išeinamąją angą prieš asmens valią“ negali būti vertinamas vien tik kaip „kėsinamasis į žmogaus sveikatą, garbę, orumą“, toks elgesys pirmiausia traktuotinas kaip „dideliu pavojingumu ir trauminio poveikio rizika pasižymintis žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvės pažeidimas“, (b.) atskleidė tyčiojimosi iš nukentėjusiojo, kaip baudžiamąją atsakomybę sunkinančios aplinkybės, sampratą bei nustatė jos įkaltinimo sąlygas, (c.) apibrėžė bendrininkavimo, padarant plėšimą (BK 180 str.), sampratą, bei (d.) pakartojo, kad baudžiamoji teisė netoleruoja formalaus požiūrio į situaciją – nepilnamečiui bausmės vykdymas negali būti atidėtas vien tik dėl to, kad, žiūrint formaliai, jis yra nepilnametis; net ir nepilnamečiui bausmės vykdymas gali būti atidedamas tik tada, kai, teismo manymu, in concreto ar yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Baudžiamojo proceso teisės požiūriu šioje nutartyje yra (a.) suformuluotos svarbiausios negalią turinčio asmens, kuris patyrė seksualinę prievartą, parodymų ištyrimo ir įvertinimo maksimos bei (b.) paneigta nuteistojo teisė reikalauti, kad jam būtų pateikta kito nuteistojo apeliacinio skundo kopija ar nuorašas (jei nuteistasis nori susipažinti su kito nuteistojo apeliaciniu skundu, jis tą gali padaryti savo iniciatyva, įgyvendindamas turimas procesines „susipažinimo su bylos medžiaga teises“, tačiau „teisės gauti kito nuteistojo apeliacinio skundo kopiją ar nuorašą“ Baudžiamojo proceso kodeksas neįtvirtina.

Paskutinėje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sprendė nusikalstamo sukčiavimo atribojimo nuo civilinių teisinių santykių klausimą. Deja, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo argumentavimas šioje nutartyje yra gana formalus ir paviršutiniškas – iš esmės tik trumpai pakartoti atskiri susiformavusios teismų praktikos teiginiai. Tą galima pateisinti primityvia situacija, kurią šioje byloje teko įvertinti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui: areštuotą butą, dėl kurio jau buvo įvykusios varžytynės, ketinta parduoti (atliktas ir dalinis apmokėjimas), potencialiam pirkėjui pateikus suklastotą Nekilnojamojo turto registro išrašą (be duomenų apie buto areštą). Primityvioje situacijoje naivu tikėtis išsamaus nusikalstamo sukčiavimo sampratos išplėtojimo. Nors, tiesą sakant, elgesio, kuris artimas nusikalstamam sukčiavimui, paplitimas iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo reikalauja žymiai aiškesnės pozicijos ir konkretesnių baudžiamosios ir civilinės teisės atribojimo kriterijų. Dabartinė praktika palieka akivaizdžiai per daug laisvės ypač baudžiamojo persekiojimo institucijų diskrecijai.

Paskutinysis aspektas, kurį norisi pažymėti šią savaitę, yra valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo užtikrinimas: vien tai, kad su nuteistuoju, kuriam teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, nebuvo derinamas jam paskirto advokato pakeitimo kitu klausimas, jei nėra pagrindo nušalinti naujai paskirtą gynėją, nėra teisės į gynybą, įgyvendinamos naudojantis gynėjo paslaugomis, pažeidimas.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 199)“ skaitykite:

  • Darbo teisė. Atnaujintos Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklės.

  • Teismai. Patvirtinti pretendentų į teisėjus atrankos kriterijai, teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijai ir asmeninių kompetencijų vertinimo tvarka.

  • Viešasis sektorius. Patvirtinta 2021 metų LR viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schema.

  • Socialinė apsauga. Pakoreguotos Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklės.

  • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, dėl bankroto bylos skolininko individualiai įmonei iškėlimo įtakos vykdomajai bylai ir dėl vykdomosios bylos sustabdymo.

  • Baudžiamosios bylos. LAT aptarė nusikalstamų veikų sutapties atvejus, nurodė seksualinio prievartavimo ir disponavimo pornografinio turinio dalykais požymius, taip pat sprendė nusikalstamo sukčiavimo atribojimo nuo civilinių teisinių santykių klausimą.

  • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl BDAR taikymo viršenybės prieš nacionalinę teisę, nagrinėjo ginčą dėl pareiškėjui papildomai apskaičiuoto PVM, dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo pagrįstumo, taip pat sprendė dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo, kuriuo skirta ekonominė sankcija, teisėtumo.

  • ES bylos. ESTT nagrinėjo teismų jurisdikcijos klausimą, kai skrydis buvo patvirtintas bendra rezervacija, susidėjo iš kelių kelionės atkarpų su skirtingais vežėjais, o ieškinys buvo pareikštas pirmajam vežėjui dėl kompensacijos dėl atidėtos pirmos skrydžio dalies.

  • Teisėkūra. Buitiniams energijos vartotojams tiekiamoms gamtinėms dujoms siūloma taikyti lengvatinį 9 procentų PVM tarifą. Siūloma įteisinti, jog visos nepelno siekiančių organizacijų gautos pajamos būtų neapmokestinamos pelno mokesčio tarifu.

  • Spaudos pranešimai. Teisininkų komentarai aktualiais verslo, draudimo ir viešųjų pirkimų klausimais.

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
00:43
21:51
11:43
08:57
04:28
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti