Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Profesinė liga, pranešėjai, arbitražas, draudimas, konfiskacija, statyba, savivalda
2022-02-21 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

šį sykį iš praeitą savaitę paskelbtų 7 nutarčių cituoju keturias. Nagrinėjamų temų įvairovė tikrai plati. Praktiškai kiekvienas ras, kas jam būtų įdomu. Teismas pasisakė arbitražo sprendimo galios, mokyklų direktorių darbdavio, netiesioginio ieškinio pateikimo sąlygų ir, pagaliau, draudimo sutarčių klausimais. Viskas įdomu ir aktualu. Tad gero laiko su teise. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Infolex Sveiki,

šios savaitės analizei pasirinkau keturias Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijų nutartis, kuriose aptariami ir kasdienei kriminalinei justicijai aktualūs aspektai, ir rečiau sutinkamos nusikalstamų veikų sudėtys.

Pirmojoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sistemiškai pažvelgė į, buitiškai vadinamų, „narkotikų baudžiamųjų bylų“ procesuose dažnai keliamus klausimus: (a.) konkretizavo šioms nusikalstamoms veikoms būdingo bendrininkavimo, inter alia bendravykdytojo (bendravykdžio) sampratą (esant tam tikroms sąlygoms, kontrabanda gabenamos narkotinės medžiagos lydėjimas ir kontroliavimas gali būti pripažįstami vykdytojo veiksmais), (b.) dar kartą akcentavo (šiose bylose įprastai prašomos taikyti) BK 54 straipsnio 3 dalyje numatytos galimybės švelninti bausmę išimtinį pobūdį, (c.) ypač didelį dėmesį skyrė transporto priemonės, kuria gabenama narkotinė medžiaga, konfiskavimui (nei svorio prasme nedidelis automobiliu gabentos narkotinės medžiagos kiekis, nei tai, kad narkotinė medžiaga nebuvo slepiama pačiame automobilyje, nei automobilio priklausymas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise ne tik kaltininkui, bet ir jo sutuoktiniui, neužkerta kelio automobilio konfiskavimui). Baudžiamąja procesine prasme pažymėjo netiesioginių įrodymų reikšmę ir svarbą šio pobūdžio baudžiamosiose bylose.

Antrojoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priežastinio ryšio požiūriu išgvildeno tipišką, nuolat pasikartojančią, tačiau vis viena įvairias interpretacijas ir didžiules aistras kurstančią kelių eismo situaciją, kai vienos transporto priemonės vairuotojas, išvažiuodamas į priešpriešinio eismo juostą, iššaukia kitos transporto priemonės vairuotojo, kuris, pastebėjęs kliūtį savo važiavimo kryptimi, siekdamas jos išvengti, vengdamas susidūrimo savo važiavimo juostoje (t. y. paprastai tariant, „bėgdamas nuo kliūties“), pats išvažiuoja į priešpriešinio eismo juostą ir susiduria su į šią juostą suspėjusia sugrįžti pirmąja transporto priemone. Procesiniu teisiniu požiūriu dėmesio verta ir šioje nutartyje priminta vadinamųjų „mokslinių įrodymų“ (specialisto išvados/ekspertizės akto) samprata bei reikšmė laisvo įrodymų vertinimo principo kontekste (nė vienas įrodymas, taip pat ir specialisto išvada/ekspertizės aktas, teismui neturi iš anksto nustatytos galios; proceso sprendimai priimami „įrodymų visumos“ pagrindu), taip pat įrodinėjimo ribų apibrėžimas (įrodinėjimas baudžiamajame procese neturi vykti, tad ir nagrinėjimo teisme dalyviai neturi teisės reikalauti iš teismo tęsti įrodinėjimą „iki begalybės“ – jis turi vykti tol, kol nelieka protingos tikimybės, kad naujų duomenų tyrimas galėtų pakeisti išvadas dėl tam tikrų svarbių aplinkybių pripažinimo nustatytomis ar nenustatytomis).

Trečioji šią savaitę aptariama nutartis, mano manymu, yra labiausiai kontraversiška tuo požiūriu, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje vis mažesnį dėmesį skiria ir vis atsainiau žiūri į baudžiamosios procesinės formos, procesinių garantijų ar procesinės tvarkos ir pan. reikalavimus. Kai nesilaikoma net to, kas expressis verbis nurodyta įstatyme, riba tarp Lietuvos Aukščiausiojo Teismo akcentuojamo siūlymo „žiūrėti iš esmės“ ir procesinės savivalės ar piktnaudžiavimo yra gana plona. Aptariamoje nutartyje išreiškiamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo požiūris (kuris, tiesa, mano vertinimu, atsižvelgiant į nagrinėjamo klausimo reikšmę, vis dėlto yra pernelyg formalus, abstraktus ir menkai dalykiškai motyvuotas) į (a.) įvykio vietos apžiūros ir kratos tarpusavio santykį (šiuo aspektu neatsakyta, pvz., kokiu procesiniu teisiniu pagrindu apžiūros metu yra paimami daiktai iš įvykio vietos) bei asmens apklausinėjimo įvykio vietoje santykį su procesine apklausa.

Paskutinioji – ketvirtoji – nutartis, kurią norisi pažymėti, yra skirta nusikalstamam trukdymui profesinės sąjungos ar jos nario teisėtai veiklai (BK 177 str.). Šios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties reikšmė yra dvejopa: viena vertus joje yra trumpai atskleidžiama BK 177 straipsnyje apibrėžtos nusikalstamos veikos sudėtis, tačiau didžiausia jos reikšmė yra kitur – tai žinia, kurią Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šia nutartimi siunčia bendruomenei, parodydamas, kad BK 177 straipsnis, skirtas profesinių sąjungų ir su jomis susijusių darbuotojų teisių realiai ir veiksmingai apsaugai, nėra nominali ar „negyva“ teisės norma (lot. nudum ius), tuo būdu suteikdamas didesnį užtikrintumą ir paskatindamas darbuotojus ginti savo teises ir teisėtus interesus. Procesiniu teisiniu požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šioje nutartyje pakartojo privataus asmens pateikto įrodymo – in concreto slapta padaryto garso įrašo – reikšmę įrodinėjimo procese.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 201)“ skaitykite:

 • Darbo teisė. Pokyčiai Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatuose.
 • Juridiniai asmenys. Atnaujinta likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarka.
   
 • Viešasis sektorius. Patvirtintos Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairės.
   
 • Verslas. Pokyčiai Mažmeninės prekybos taisyklėse.
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė arbitražo sprendimo galios, mokyklų direktorių darbdavio, netiesioginio ieškinio pateikimo sąlygų ir draudimo sutarčių klausimais.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT aptarė „narkotikų baudžiamųjų bylų“ procesuose dažnai keliamus klausimus, priežastinio ryšio nustatymo problemas teismų praktikoje, pasisakė dėl įvykio vietos apžiūros ir kratos tarpusavio santykio bei nurodė trukdymo profesinių sąjungų veiklai požymius.
 • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl viešojo intereso, dėl atsakomybės ūkio subjekto vadovui taikymo ribų ir sankcijų dydžio, taip pat dėl žemės sklypo ribų detaliajame plane.
   
 • ES bylos. ESTT nurodė, jog sąlyga, kad valstybės narės privalo laikytis teisinės valstybės principo, jei siekia gauti lėšų iš ES biudžeto, atitinka ES teisę, ES suteiktos kompetencijos ribas ir teisinio tikrumo principą.
   
 • Teisėkūra. Siekiama sudaryti sąlygas, kad konkursai seniūno pareigoms užimti vyktų vienodomis sąlygomis visoje Lietuvoje.
   
 • Spaudos pranešimai. Teisininkų komentarai aktualiais intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos, viešųjų pirkimų, sutarčių teisės klausimais.

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti