Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Prieglobstis, teisėjų atranka, vartotojai, žemė, darbo užmokestis, savavaldžiavimas
2022-03-07 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

šį sykį iš praeitą savaitę paskelbtų 6 nutarčių cituoju dvi. Šį sykį kažko labai įdomaus nėra. Pasisakoma dėl pirmumo teisės perkant žemės ūkio paskirties žemę (na šis įstatymas iš principo yra diskriminacinio pobūdžio, todėl tikiuosi, kad ilgai negalios), realizavimo ir dėl laikinųjų darbuotojų darbo nediskriminavimo darbo užmokesčiu pagal ES direktyvą 2008/104/EB. Tad, skaitymo nedaug, todėl nors ir nėra labai įdomu, bet tas dešimt minučių rekomenduočiau skirti. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Infolex Sveiki,

šią savaitę Lietuvos Aukščiausiasis Teismas didesnį dėmesį skyrė šiems svarbesniems materialiosios baudžiamosios teisės klausimams: (a.) apibrėžė nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir laipsnio reikšmę in concreto taikant baudžiamąją atsakomybę, inter alia ir pripažįstant veiką mažareikšme (BK 37 str.), pažymėjo (b.) „pernelyg ilgos baudžiamojo proceso trukmės“ reikšmę taikant BK 54 straipsnio 3 dalį bei (c.) bausmės vykdymo atidėjimo (BK 75 str.) taikymo asmeniui, kuris nusikalstamą veiką padarė bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, sąlygas, (d.) priminė bendravykdžio sampratą „gyvybės atėmimo bylose“ bei chuliganiškų paskatų sąvoką, (e.) išsamiai atskleidė prekybos žmonėmis (BK 147 str.), sukonkretindamas gabenimo sąvoką, bei išnaudojimo priverstiniam darbui ar paslaugoms (BK 1471 str.), sukonkretindamas varžymo būdų ir nežmoniškų sąlygų sąvokas, sudėtis, taip pat (f.) BK 176 straipsnio sudėtį, kai pareigos, kylančios darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos srityje, darbdaviui atstovaujančio asmens yra perleistos paskirtiems kitiems įgaliotiems asmenims, (g.) detalizavo sukčiavimui (BK 182 str.) būdingo piktnaudžiavimo pasitikėjimu ir tiesioginės tyčios sampratas bei sukčiavimo atribojimo nuo civilinių teisinių santykių kriterijus, (h.) konkretizavo nusikalstamo savavaldžiavimo (BK 294 str.) sudėtį, inter alia „tariamos teisės“ vykdymo sampratą bei tokių buitinių sąvokų, kaip „teisingumo vykdymas“ ar „asmens nubaudimas“ reikšmę, elgesį kvalifikuojant kaip savavaldžiavimą.

Baudžiamąjį procesinį dėmesį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę skyrė šiems svarbesniems procesiniams aspektams: (a.) apibrėžė nukentėjusiojo suinteresuotumo baudžiamojo proceso baigtimi reikšmę, vertinant nukentėjusiojo parodymus, (b.) priminė kasacinės instancijos teismo kompetencijos vertinti įrodymų patikimumą ir pakankamumą ribas bei esminio BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimo, kaip kasacijos pagrindo, sampratą, (c.) sukonkretino viename baudžiamajame procese, naudojant procesinę prievartą, gautų faktinių duomenų panaudojimo kitame baudžiamajame procese (BPK 162 str.) leistinumo sąlygas, (d.) pažymėjo parodymų patikrinimo vietoje (BPK 196 str.) protokolo surašymo ir pasirašymo laiko reikšmę šio įrodymo leistinumui, (e.) sudėjo svarbiausius ekspertizės akto ir specialisto išvados vertinimo akcentus, (f.) pažymėjo procesinės formos reikalavimus teismui ex officio keičiant kaltinimą (BPK 256 str.) bei (g.) dar kartą priminė apeliacinės instancijos teismo pareigą motyvuoti teismo baigiamuosius aktus.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 203)“ skaitykite:

 • Nepaprastoji padėtis. Patvirtinta nacionalinių vizų, leidimų laikinai gyventi Lietuvoje, užsieniečio registracijos pažymėjimų išdavimo, užsieniečių teisės dirbti ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka.
   
 • Teismai. Pakoreguota pretendentų į teisėjus atrankos kriterijų, teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijų ir asmeninių kompetencijų vertinimo tvarka.
   
 • Viešieji pirkimai. Atnaujintos viešųjų pirkimų ir koncesijų priežiūros taisyklės.
   
 • Socialinė apsauga. Pokyčiai Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose.
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl pirmumo teisės įsigyti žemės ūkio paskirties žemę realizavimo ir dėl laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčio.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT pasisakė dėl bausmės vykdymo atidėjimo, atskleidė prekybos žmonėmis sąvoką, detalizavo sukčiavimo, savavaldžiavimo ir nužudymo dėl chuliganiškų paskatų požymius.

 • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl asmens duomenų, dėl teisėjo nešališkumo, nagrinėjo ginčą dėl atsisakymo išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklą, pasisakė dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
   
 • Teisėkūra. Siūloma įtvirtinti baudžiamąją atsakomybę už Rusijos agresijos - karo prieš Ukrainą pateisinimą.
   
 • Spaudos pranešimai. Aptarta naujausia teismų praktika laidavimo draudimo bylose.

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Naujausios diskusijos
10:27
09:50
00:18
05:50
10:33
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti