Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Užsieniečiai, nedarbingumas, varžytynės, ekspertizė, turtas, rinkliava, akciza
2022-03-14 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

ir vėl iš praeitą savaitę paskelbtų 6 nutarčių cituoju dvi. Šį kartą abi nutartys labai įdomios – vienoje pasisakoma dėl azartinių lošimų mokymų sutarties galiojimo (kalbama apie pokerio mokymo sutartį). Teismas visiškai pagrįstai pripažino, kad tokio pobūdžio sutartis skatina žaisti azartinius lošimus, o tai prieštarauja įstatymo keliamiems tikslams. Todėl tokia sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ir negalioja. Antrojoje nutartyje pasisakoma dėl galimybės atlikti sprendimo vykdymo atgręžimą, kai turtas yra įgytas vykdymo procese. Tad, viskas realiai įdomu. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Infolex Sveiki,

šią savaitę Lietuvos Aukščiausiasis Teismas materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu: (a.) sutikslino „naujos nusikalstamos veikos padarymo, neatlikus ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės“ (BK 64 str.), sąvoką, (b.) patvirtino, jog net ir vienas didele jėga suduotas mirtinas smūgis į gyvybiškai svarbią kūno vietą (įprastai galvą ar pilvą) gali būti pripažintas tyčiniu nužudymu (BK 129 str.), (c.) sukonkretino nusikalstamo turto iššvaistymo (BK 184 str.) sudėties požymius, inter alia realios („tikros“) turtinės žalos, „nukentėjusio asmens“ ir pan. sampratas, detalizavo nusikalstamo turto iššvaistymo atskyrimo nuo civilinių teisinių santykių kriterijus („sudarytų civilinių sutarčių vykdymo objektyvaus apsunkinimo“ kriterijus), (d.) pritarė nusistovinčiai teisminei praktikai neapsiriboti dokumento suklastojimo (BK 300 str.), kaip „grynai“ formalios nusikalstamos veikos sudėties, samprata ir būtinybę įvertinti ir tikrą šio nusikalstamo elgesio pavojingumą, (e.) patvirtino, jog paskyręs nuteistajam laisvės apribojimo bausmę, teismas gali skirti ir įpareigojimą nesiartinti prie nukentėjusio asmens arčiau nei nustatytu atstumu.

Baudžiamąjį procesinį dėmesį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę sukoncentravo į šiuos svarbesnius aspektus: (a.) išgrynino kai kuriuos asmenų parodymų vertinimo principus (pvz., pažymėjo, jog, vertinant asmens parodymus, negali būti absoliutinamas vien procesinis vaidmuo), (b.) aptarė kaltinamojo teisę duoti/atsisakyti duoti parodymus, jos įgyvendinimo tvarką, paties kaltinamojo aktyvumą ir iniciatyvą naudotis šia procesine teise, (c.) pakartojo tyrimo poligrafu rezultatų įrodomąją reikšmę (BPK 20 str. 1 ir 3 d.), (d.) priminė privataus eksperto atlikto specialiųjų žinių reikalaujančio tyrimo ir surašytos konsultacinės išvados vertinimo principus, (e.) pažymėjo kaltinamojo ir jo gynėjo vaidmens, inter alia pasyvumo, inicijuojant ekspertinius tyrimus, reikšmę, (f.) apibrėžė teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo išieškojimo iš nuteistojo, kuriam paskirta valstybės garantuojama teisinė pagalba, pagrindus, (g.) išsamiai atskleidė esmines vadinamojo „privačiai viešojo kaltinimo“ bylų proceso (BPK 167 str.) sąvokas (kategorijas), inter alia nukentėjusiojo teisių užtikrinimą, BPK 167 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo momento reikšmę bylos procesui, prokuroro reikalavimo procesinę formą ir t. t., (h.) apibrėžė apeliacinės instancijos teismo pareigos „patikrinti bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde“ (BPK 320 str. 3 d.), apimtį bei būtinybę aiškiai ir išsamiai motyvuoti teismo baigiamąjį aktą (BPK 331 str. 1 d., 332 str. 3 ir 5 d.).

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 204)“ skaitykite:

 • Nepaprastoji padėtis. Lietuvoje nepaprastoji padėtis pratęsta iki balandžio 21 d.
   
 • Darbo teisė. Pakoreguotos Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės.
   
 • Teismai. Atnaujintos bylų paskirstymo teisėjams Kauno apylinkės teisme taisyklės.
   
 • Valstybės tarnyba. Pakoreguota pareigūnų ir valstybės tarnautojų, einančių arba siekiančių eiti pareigas Lietuvos Respublikos muitinėje, tikrinimo tvarka.
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl azartinių lošimų reglamentavimo metodų ir tikslų bei dėl sprendimo vykdymo atgręžimo, kai turtas yra parduodamas iš varžytinių.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT pasisakė dėl vieno smūgio doktrinos, sukonkretino nusikalstamo turto iššvaistymo ir dokumento suklastojimo sudėties požymius, aptarė kardomųjų priemonių skyrimo atvejus, išgrynino kai kuriuos asmenų parodymų vertinimo principus.
   
 • Administracinės bylos. LVAT nagrinėjo ginčą dėl pilietybės neatkūrimo teisėtumo ir dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą už atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą.
   
 • Teisėkūra. Siūloma sumažinti akcizus degalams. Socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjams siūloma kasmet mokėti po 13-ąją pensiją.
   
 • Spaudos pranešimai. Kaip ribojama dezinformacijos sklaida Lietuvoje? Kaip vertinami įvykiai Ukrainoje per tarptautinės teisės prizmę? Ar karas visada laikomas force majeure verslo įsipareigojimams?

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Naujausios diskusijos
10:27
09:50
00:18
05:50
10:33
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti