Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Socialinis draudimas, mokesčiai, viešieji pirkimai, akredityvas, sulaikymas, išmokos
2022-03-21 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

iš praeitą savaitę paskelbtų 8 nutarčių cituoju dvi. Abi nutartys ir įdomios, ir aktualios. Pirmojoje, labai išsamiai analizuojama akredityvo esmė, paskirtis bei reguliavimas. Nutartis gali būti vadinama fundamentalia, tad tikrai rekomenduoju. Antrojoje nutartyje pasisakoma dėl darbuotojų atleidimo nesant jo kaltės, kai darbo funkcija tampa pertekline. Analizuojama šio instituto esmė, taikymo sąlygos ir aplinkybės. Tad, paskaityti šią savaitę tikrai yra ką. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Infolex Sveiki,

šią savaitę Lietuvos Aukščiausiasis Teismas įdėmiau pažvelgė į šiuos reikšmingus materialiosios baudžiamosios teisės aspektus: (a.) konkretizavo bendrininkų grupės (BK 25 str. 2 d.) ir organizuotos grupės (BK 25 str. 3 d.) požymius bei šių bendrininkavimo formų atskyrimo kriterijus, (b.) trumpai apibrėžė vykdytojo (vykdymo) eksceso (BK 26 str. 1 d.) sampratą, (c.) dar kartą paaiškino BK 50 straipsnio 3 dalies šiuo metu nebegaliojančios, bet, panašu, kad teismų praktikai vis dar aktualios taikymą, (d.) ir šią savaitę tradiciškai priminė BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo išimtinį pobūdį, (e.) išsamiai atskleidė gyvybės atėmimo baudžiamosioms byloms būdingas priežastinio ryšio, tiesioginės ir netiesioginės tyčios, bendravykdžio ir bendrininkavimo sampratas, bei (f.) akcentavo būtinybę seksualinio prievartavimo (BK 150 str.) baudžiamosiose bylose neapsiriboti tik objektyviųjų šios nusikalstamos veikos sudėties požymių nustatymu, o būtinai tirti ir aiškiai nustatyti, ar kaltininkas iš tiesų veikė tiesiogine tyčia, pažymėdamas, jog dolus directus yra savarankiškas šios nusikalstamos veikos sudėties požymis, tad negali būti preziumuojama ar grindžiama vien tuo faktu, kad buvo atlikti seksualinio pobūdžio veiksmai prieš nukentėjusįjį.

Baudžiamąjį procesinį dėmesį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę skyrė šiems svarbiausiems klausimams: (a.) priminė teismų jurisprudencijoje suformuluotą teismo nešališkumo sampratą, draudimą ją interpretuoti pernelyg plačiai (vien tik teismo padarytos teisės aiškinimo ir taikymo klaidos, baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, net jei jie ir yra esminiai, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad teismas išnagrinėjo bylą šališkai) bei pabrėžė apeliacinės instancijos teismo pareigą pačiam ex officio taisyti pirmosios instancijos teismo padarytus teisės pažeidimus, priimant teisėtą ir pagrįstą baigiamąjį aktą, o ne BPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio pagrindu perduodant bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, (b.) dar kartą akademiškai išdėstė reikalavimus, keliamus teismo nuosprendžiui (BPK 304 – 307 str.) ir įrodymų vertinimui (BPK 20 str. 5 d.) jame, (c.) iš pavartotos retorikos panašu, jog pradėjo formuoti vertybiškai naują požiūrį į mokslinių įrodymų (ekspertizės akto, eksperto ar specialisto išvados) įrodomąją reikšmę kitų įrodymų sistemoje, gana dviprasmiškai pažvelgė į (d.) laikino sulaikymo (BPK 140 str.) sąlygas bei (e.) proceso kalbos principą (BPK 8 str. 1 ir 3 d., 44 str. 7 d.) ir jo pažeidimo procesinę reikšmę, (f.) paaiškino BPK 219 straipsnio 3 punkto reikalavimą kaltinamajame akte atskleisti nusikalstamą veiką, inter alia reikalavimo nurodyti nusikalstamos veikos padarymo laiką turinį ir prasmę, (g.) dar kartą pažymėjo Al-Khawaja ir Tahery testo reikšmę ir turinį mažamečio seksualinio prievartavimo baudžiamosiose bylose, kiek plačiau detalizuodamas paskutinįjį (trečiąjį) šio testo reikalavimą „pateikti pakankamas garantijas (procesines galimybes), leidžiančias kompensuoti tokio įrodymo keliamus nepatogumus bei tinkamai ir teisingai įvertinti tokio asmens parodymų patikimumą“, (h.) toliau formavo „kaltinamojo patirtų proceso išlaidų atlyginimo kaltinamajam iš valstybės“ bei „valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų išieškojimo iš kaltinamojo“ jurisprudenciją ir (i.) nusprendė, kad teismo nuosprendžio vykdymo senaties (BK 96 str.) taikymo klausimas nepatenka į baudžiamosios bylos atnaujinimo pagrindų sąrašą (BPK 451 str. 4 p.).

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 205)“ skaitykite:

  • Nepaprastoji padėtis. Patvirtinta išlaidų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros specialistų siuntimu į Ukrainą teikti humanitarinės pagalbos, kompensavimo tvarka.

  • Darbo teisė. Atnaujinti bazinio darbingumo lygio nustatymo kriterijai, pokyčiai Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklėse.

  • Mokesčiai. Pokyčiai Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše.

  • Valstybės tarnyba. Patvirtintos Valstybės tarnautojo, skiriamo valstybės įmonės valdybos nariu, parinkimo procedūrų gairės.

  • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl akredityvo sampratos, paskirties ir dėl darbuotojo atleidimo, kai darbo funkcija tampa pertekline.

  • Baudžiamosios bylos. LAT konkretizavo bendrininkų grupės požymius, aptarė seksualinio prievartavimo požymius, išdėstė teismo nuosprendžiui keliamus reikalavimus, aptarė laikino sulaikymo sąlygas, nurodė proceso kalbos principo pažeidimo reikšmę ir pasisakė dėl kaltinamojo akto turinio.

  • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl Seimo nario teisės kreiptis į Lietuvos banką ir gauti prašomą suteikti informaciją, nagrinėjo viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ skundą dėl CPVA sprendimo teisėtumo ir ginčą dėl pareiškėjui paskirtų tarnybinių nuobaudų teisėtumo.

  • Teisėkūra. Siekiama keisti vaiko priežiūros išmokų skaičiavimo tvarką. Siūloma pelno mokesčio lengvata reinvestuojantiems į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias technologijas.

  • Spaudos pranešimai. Kaip elgtis su pabėgėliais: ką numato tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė? Kuo karo pabėgėliai skiriasi nuo nelegalių migrantų? Kas verslą motyvuoja rūpintis tvarumu– baudos ar galimybės?

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Naujausios diskusijos
10:27
09:50
00:18
05:50
10:33
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti