Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Sankcijos, rinkimai, vaiko teisės, actio pauliana, vartotojų apsauga, parama
2022-05-02 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

Šį sykį iš devynių nutarčių cituoju net penkias. Dvi iš jų yra apie advokatų išlaidų atlyginimą bei sėkmės mokestį (tad advokatams aktualu!). Likusios trys – apie nesąžiningumo, kaip sąlygos pareikšti actio Pauliana, aiškinimą (pasisakyta ir išaiškinta tikrai išsamiai), valstybinės žemės nuomą bei nuolatinės gyvenamosios vietos sampratą. Kažkokių ypatingų naujovių šį sykį nėra, tačiau pateikti išaiškinimai gana išsamūs, todėl pasiskaityti tikrai rekomenduoju. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mieli kolegos,

Infolex Iš šią savaitę publikuotų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių kriminalinės justicijos tematika atskirai išskirčiau vieną, kurioje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – asmens, kuris vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus (BK 281-1 str.), dėl šios nusikalstamos veikos buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 str.), tačiau ilgainiui tokiu teismo sprendimu (manytina, jog dėl pritaikytų baudžiamojo poveikio priemonių) tapo nepatenkintas ir jį apskundė apeliacinės instancijos teismui, kontekste – aptarė (tiesa, gana miglotai ir klampiai) principo non reformatio in peius veikimą bei suformulavo skundą nagrinėjančio aukštesnės instancijos teismo teisę (o gal net pareigą?) vertinti ne tik tiesiogiai apskųstą teismo baigiamąjį aktą, o, sąlyginai pavadinkim, „visą prieš tai buvusį baudžiamąjį procesą, kaip visumą“ (įskaitant ir ankstesnius teismų baigiamuosius sprendimus, kurie tiesiogiai nėra skundžiami, kurie jau buvo patikrinti ir įvertinti procesine apskundimo tvarka ir yra panaikinti). Šioje nutartyje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluota idėja yra „nauja“ Lietuvos baudžiamojo proceso teisei, siejasi (netgi galima sakyti „konfliktuoja“) su daugybe fundamentalių procesinių maksimų, tad verta gilesnės teisinės analizės ir diskusijos. Deja, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo argumentacija šiuo požiūriu yra pernelyg paviršutiniška ir neleidžia įžvelgti bei šioje apžvalgoje pamėginti suformuluoti aiškesnę teisės taikymo taisyklę. Tuo ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis dar labiau intriguoja, skatindama asmeniškai ją paanalizuoti ir pasidaryti išvadas.

Kitos šios savaitės apžvalgai pateiktos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys iš esmės pakartoja nusistovėjusią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, tuo patvirtindamos jos precedentinę reikšmę. Šiuo požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę priminė šiuos svarbiausius materialiosios baudžiamosios teisės aspektus: (a.) pakartojo kelių transporto priemonės, kuria padaroma nusikalstama veika, numatyta BK 281-1 straipsnyje, konfiskavimo (BK 72 str.), atleidžiant kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės, kriterijus, (b.) išsamiai atskleidė nužudymą kvalifikuojančius požymius: „dviejų ar daugiau asmenų“ (BK 129 str. 2 d. 5 p.), „kitų žmonių gyvybei pavojingą būdą“ (BK 129 str. 2 d. 7 p.) ir „chuliganiškas paskatas“ (BK 129 str. 2 d. 8 p.), (c.) detalizavo nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje, sudėtį, ypač akcentuodamas esminius šio nusikalstamo elgesio bruožus – tiesioginei tyčiai būdingo sumanymo kryptingumą ir realią, tikrą žalą turto savininkui, (d.) konkretizavo turto, kuris buvo nusikalstamais veiksmais sugadintas ar sunaikintas (BK 187 str.), vertės apskaičiavimo principus, (e.) akcentavo būtinybę ne formaliai deklaruoti, o konkrečiais įrodymais pagrįsti nusikalstamam piktnaudžiavimui (BK 228 str.) būtinos neturtinės žalos faktą ir dydį – „vien apibrėžimo abstrakčiomis frazėmis apie valstybės ir juridinių asmenų autoriteto, reputacijos, prestižo menkinimą, kompromitavimą, pagrindinių valstybės principų pažeidimą ir pan.“, nepakanka.

Baudžiamasis procesinis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos dėmesys šį kartą buvo nukreiptas daugiausia į tradicinius, nuolat pakartojamus procesinius klausimus, susijusius su įrodymų ir įrodymų vertinimo samprata, įrodymų požymiais ir t. t., todėl šios nutartys nebekartojamos. Pažymėti norisi du procesinius aspektus: (a.) kasacinės instancijos teismo kompetenciją spręsti bausmės švelnumo ar griežtumo klausimą (tačiau ne dėl naujos jurisprudencijos krypties ar pan., o vien tik dėl to, kad šis klausimas veik kiekvieną savaitę vis yra aktualus) ir (b.) argumentavimo (pagrindimo) požiūriu itin įdomią BPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punkto d.) papunkčio – apeliacinės instancijos teismo teisės panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, kai apeliacinės instancijos teisme padaroma išvada, kad veikos faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo pirmosios instancijos teismo nustatytųjų ir tai gali lemti esminį nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, ir dėl to būtų peržengtos bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos – interpretaciją: pavyzdžiui, kad ši procesinė teisinė nuostata „yra skirta ne bet kokioms, o rimtoms reikšmingų bylai faktų nustatymo, veikos netinkamo kvalifikavimo klaidoms atitaisyti“, kad ji gali būti taikoma tik tada, kai „kitaip niekaip neįmanoma ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytų fakto (t. y. teisiškai reikšmingų faktų nustatymo ir vertinimo) klaidų <...>“, kad „vargu ar galima pripažinti iš esmės skirtingomis faktinėmis aplinkybėmis tokias aplinkybes kaip apeliacinio proceso metu pakeista asmens, kuriam byla nutraukta, gynybos pozicija <...>“ ir pan.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir šią savaitę dėmesį skyrė ir nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimui: šią savaitę aptarė neturtinės žalos apskaičiavimą, kai padaroma nusikalstama veika nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 211)“ skaitykite:

  • Sankcijos. LR ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme įtvirtintas laikinojo administratoriaus institutas.

  • Koronavirusas. Nebelieka reikalavimo izoliuotis gavus teigiamą COVID tyrimo atsakymą.

  • Darbų sauga. Pakoreguotos Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklės.

  • Teismai. Pokyčiai Administracinių bylų paskirstymo ir teisėjų kolegijų sudarymo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taisyklėse.

  • Civilinės bylos. LAT pasisakė apie advokatų išlaidų atlyginimą bei sėkmės mokestį, analizavo nesąžiningumą, kaip sąlygą pareikšti actio Pauliana, priminė nuolatinės gyvenamosios vietos sampratą.

  • Baudžiamosios bylos. LAT aptarė principo non reformatio in peius veikimą, išsamiai atskleidė nužudymą kvalifikuojančius požymius, konkretizavo turto, kuris buvo nusikalstamais veiksmais sugadintas ar sunaikintas, vertės apskaičiavimo principus.

  • Administracinės bylos. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjo ginčą dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos.

  • ES bylos. ESTT nurodė atvejus, kuriems esant vartotojų teisių gynimo asociacijai leidžiama pareikšti duomenų apsaugos ieškinį neturint jai šiuo tikslu suteikto įgaliojimo ir nepriklausomai nuo konkrečių duomenų subjekto teisių pažeidimo.

  • Teisėkūra. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo projektu siūloma pratęsti maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugoms taikomą lengvatinį 9 proc. PVM tarifą. Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimais siekiama mažinti prielaidas šešėlinei ekonomikai.

  • Spaudos pranešimai. Ar perkančioji organizacija privalo vertinti kiekvieną įkainį pagal neįprastai mažos kainos institutą? Ką turi žinoti programinės įrangos kūrėjai ir pirkėjai apie duomenų apsaugą? Prekybininkų renkama parama: kaip nepaslysti ir finansinių technologijų įstaigoms?

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti