Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Internetinė prekyba, rinkliavos, lygios galimybės, akcijų vertė, nenustatytas asmuo
2022-06-06 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

Šį kartą iš penkių nutarčių cituoju tris. Pirmoji nutartis ir labai įdomi, ir aktuali. Joje pasisakoma dėl galimybės pripažinti ir leisti vykdyti užsienyje sudarytą bei teismo patvirtintą santuokos nutraukimo pasekmių taikos sutartį, kurioje pasidalinamas ir nekilnojamas turtas esantis Lietuvoje. Sprendžiama, kaip šiuo atveju yra su išimtiniu teismingumu bei viešąja tvarka. Antrojoje nutartyje pasisakoma dėl DK nuostatų, reguliuojančių darbuotojo darbo sąlygų pakeitimo sąlygas ir tvarką, o trečiojoje – dėl ekspertizės privalomumo nustatant akcijų kainą, priverstinio akcijų pardavimo atveju. Tad viskas įdomu, aktualu ir svarbu. :)


Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mieli kolegos,

InfolexŠios savaitės apžvalgai pateiktos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys „nebrėžia gilesnės jurisprudencijos vagos“, tačiau taikliai primena ir konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis kokybiškai iliustruoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje suformuotą aktualią teisės taikymo praktiką.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) atskleidė tęstinės nusikalstamos veikos, ypač jai būdingos tyčios, sampratą, kai nusikalstamo elgesio (in concreto sistemingo bauginimo, panaudojant psichinę prievartą (BK 145 str. 2 d.) adresatas yra ne vienas, (b.) priminė bendrininkavimo su nenustatytais asmenimis, taip pat bendrininkavimo, kai sunkūs padariniai nukentėjusio asmens sveikatai sukeliami bendrais kaltininkų veiksmais, sąlygas, atskirai pabrėžė tiesioginės neapibrėžtos tyčios nustatymo kriterijus, (c.) konkretizavo prisipažinimo padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdaus gailėjimosi (BK 59 str. 1 d. 2 p.) bei nukentėjusio asmens provokuojančio ar rizikingo elgesio (BK 59 str. 1 d. 6 p.), kaip kaltininko baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių, turinį, bei (d.) suformulavo taisyklę, kad kelių transporto priemonė (vertinant BK 72 straipsnio aspektu) BK 281-1 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo priemone yra ir tuo atveju, kai šios transporto priemonės vairuotojas, padaręs eismo įvykį, po jo vartojo alkoholį, iki bus nustatytos to įvykio aplinkybės, jei vairavusiam asmeniui buvo nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas.

Baudžiamasis procesinis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo dėmesys šią savaitę sufokusuotas į šiuos svarbesnius procesinius klausimus: (a.) priminti fundamentalūs iš nekaltumo prezumpcijos kylantys proceso (teisminio bylos nagrinėjimo) principai, tokie kaip draudimas asmens kaltę grįsti prielaidomis (asmens kaltė gali būti konstatuota tik „nesant pagrįstų abejonių“), principas in dubio pro reo ir kiti, (b.) suformuluotos (tiesa, pernelyg kategoriškai ir abstrakčiai, šiuo požiūriu ir gana abejotinai) nukentėjusiojo (BPK 28 str.) ir civilinio ieškovo (BPK 109, 111 str.) sampratos (panašu, jog subrendo būtinybė šį klausimą spręsti mišrioje teisėjų kolegijoje, pasitelkiant civilinės teisės žinias ir teisminę praktiką), (c.) pažymėti liudytojų, kurie tame pačiame baudžiamajame procese, iki tapdami liudytojais, buvo įtariamieji, parodymų vertinimo kriterijai, (d.) apibrėžtas prokuroro (taip pat ir kitų nagrinėjimo teisme dalyvių) baigiamosios kalbos turinys ir procesinė reikšmė – teismo nuosprendis privalo būti grindžiamas ne prokuroro ar kitų proceso dalyvių baigiamosiomis kalbomis, o objektyviais baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais, (e.) ne vienoje nutartyje vėl atkreiptas dėmesys į apeliacinės instancijos teismo pareigą tinkamai išnagrinėti apeliacinį skundą ir priimti motyvuotą teismo baigiamąjį aktą (šios pareigos apimtis gali keistis, atsižvelgiant į teismo priimamo sprendimo rūšį ir individualias aplinkybes), tradiciškai nepamirštant pažymėti ir to, kad apeliacinės instancijos teismas neprivalo „pateikti detalų atsakymą į kiekvieną argumentą“.

Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo kontekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę vėl akcentavo, kad neturtinė žala kiekvienu konkrečiu atveju patiriama individualiai, todėl teismas, spręsdamas dėl kompensacijos už patirtą neturtinę žalą dydžio, įstatyme nurodytų kriterijų (tarp jų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų) kontekste privalo vertinti individualias bylai svarbias neturtinės žalos padarymo aplinkybes ir kitus faktus, reikšmingus nustatant tokio pobūdžio žalos dydį.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 216)“ skaitykite:

 • Baudžiamoji teisė. Baudžiamojo kodekso pakeitimais padidinta baudžiamoji atsakomybė už šnipinėjimą ir už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką.
   
 • Rinkliavos. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas papildytas naujomis rinkliavomis.
   
 • Sankcijos. Patvirtintas Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašas.

 • Sveikatos apsauga. Pakeistas Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašas (C sąrašas).
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl galimybės pripažinti ir leisti vykdyti užsienyje sudarytą bei teismo patvirtintą santuokos nutraukimo pasekmių taikos sutartį, kurioje pasidalinamas ir nekilnojamas turtas esantis Lietuvoje.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT suformulavo taisyklę, kad kelių transporto priemonė (vertinant BK 72 straipsnio aspektu) BK 281-1 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo priemone yra ir tuo atveju, kai šios transporto priemonės vairuotojas, padaręs eismo įvykį, po jo vartojo alkoholį, iki bus nustatytos to įvykio aplinkybės, jei vairavusiam asmeniui buvo nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas.
 • Administracinės bylos. LVAT nagrinėjo bylą dėl prieglobsčio suteikimo, dėl reikalavimo dėvėti medicinines veido kaukes mokiniams ir dėl teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.
   
 • ES bylos. ESTT nurodė, kad į „nelaimingo atsitikimo“ sąvoką pagal Monrealio konvenciją dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo patenka situacija, kai dėl nenustatytos priežasties keleivis nukrenta ant mobiliojo trapo.
   
 • Teisėkūra. Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo projektu siūloma numatyti administracinę atsakomybę už neteisėtą kanapių, jų dalių, aliejaus, dervos, ekstraktų ar tinktūrų disponavimą nedideliais kiekiais be tikslo platinti. Darbo kodekso 131 straipsnio pakeitimo projektu siekiama įtvirtinti naują tikslinių atostogų rūšį.
   
 • Spaudos pranešimai. Kaip įvertinti verslo partnerio mokumą ir apsaugoti savo interesus? Įsigaliojo Omnibus direktyvą įgyvendinantys įstatymų pakeitimai: ką svarbu žinoti e-komerciją vykdančiam verslui? Brangstant žaliavoms verslas ieško sprendimų: ar įmanoma pakeisti viešojo pirkimo sutarties kainą? Ar vaikų gynimo dieną galime patikinti vaikus, kad gerbiame jų teisę į asmens duomenų apsaugą? Ar teisingumas gali būti „slaptas“?

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti