Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Licencijos, draudimas, dienpinigiai, aplinkosauga, bendroji nuosavybė, laiduotojas
2022-06-13 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

Šį kartą iš trijų nutarčių cituoju dvi. Pirmojoje nagrinėjama aktuali problematika susijusi su gana dažna kasdienybe. Joje kalbama apie turto statusą, kai asmenys gyvena kartu nesusituokę, tačiau faktiniuose šeimos santykiuose. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas akcentuoja, jog skirtingai nei santuokoje, šiuo atveju negalioja turto bendrumo prezumpcija ir dalinės nuosavybės buvimo faktą būtina įrodinėti. Antrojoje nutartyje analizuojami įrodinėjimo naštos klausimai, kai yra paskleidžiama asmens garbę ir orumą žeminanti nuomonė. Akcentuojama, kad įrodinėjimo našta išlieka tokia pati, kaip ir atitinkamos žinios paskleidimo atveju. Taigi, skaitymo šį sykį daug nėra, tačiau viskas įdomu ir aktualu. :)


Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mieli kolegos,

InfolexŠios savaitės apžvalgai pateiktose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas gvildeno, iš pirmo žvilgsnio atrodytų, paprastus, „kasdienius buitinius“, dažnai pasitaikančius, tačiau būtent dėl to ir itin aktualius Lietuvos kriminalinės justicijos klausimus, tokius kaip, civilinės ir baudžiamosios teisės atribojimas turtinio pobūdžio elgesyje, atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ar turto konfiskavimo taikymo sąlygos, dvigubo baudimo draudimas ar nukentėjusio asmens skundo, kaip pagrindo pradėti baudžiamąjį procesą, samprata.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) paaiškino principo non bis in idem veikimą tais atvejais, kai už tam tikrą elgesį yra taikyta administracinė atsakomybė, (b.) apibrėžė asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo (BK 40 str. 3 d.), sampratą, (c.) konkretizavo turto konfiskavimo (BK 72 str.) sąlygas tais atvejais, kai (c.1) baudžiamasis procesas yra nutraukiamas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui (BPK 3 str. 1 d. 2 p.) ar (c.2) asmuo yra atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, t. y. nepriimamas apkaltinamasis nuosprendis, (d.) išaiškino civilinės ir baudžiamosios teisės atribojimą, kai (d.1) kaltininkas išgauna paprastąjį vekselį ir vėliau jį pateikia vykdymui (BK 182 str.) bei (d.2) negrąžina pagal lizingo sutartį gauto turto (BK 183, 184 str.), (e.) išsamiai apibrėžė melagingų parodymų davimo (BK 235 str.) sudėtį, (f.) detalizavo visišką kaltės pripažinimą ir nuoširdų gailėjimąsi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę, bei (g.) ankstesnio teistumo ar atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės reikšmę, sprendžiant, ar nusikalstama veika padaryta pirmą kartą.

Baudžiamąjį procesinį žvilgsnį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę nukreipė į šiuos svarbiausius procesinius klausimus: (a.) paaiškino ekspertizės akto (specialisto išvados) rūšis ir jų reikšmę įrodinėjimo procese, (b.) detalizavo nukentėjusio asmens skundo, kaip pagrindo pradėti baudžiamąjį procesą (BPK 167 str.), sampratą, priminė (c.) kaltinimo keitimo teisme sąlygas ir teisinės procedūros reikšmę (BPK 255, 256 str.) bei (d.) sąlygas, kada turi būti patenkinamas nagrinėjimo teisme dalyvio, inter alia kaltinamojo, pareikštas prašymas, (e.) pažymėjo, jog tai, kad baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas nepriėmė nutarties BPK 257 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – nepranešė prokurorui apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, kuri paaiškėjo teisminio bylos nagrinėjimo metu, neturi reikšmės vėlesnio baudžiamojo proceso dėl tos nusikalstamos veikos teisėtumui, (f.) pažymėjo priverčiamųjų medicinos priemonių (BK 98 str.) parinkimo ir taikymo sąlygas bei esminius jų įrodinėjimo aspektus – vien psichikos ligos diagnozavimas ir asmens sveikatos nepagerėjimo konstatavimas, nenustačius asmens pavojingumo jam pačiam ar aplinkiniams, nėra priežastis skirti priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 217)“ skaitykite:

 • Viešieji pirkimai. Patvirtintas Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašas.
   
 • Aplinkos apsauga. Pokyčiai klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkoje.
   
 • Energetika. Nustatyta UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinė riba 2022 m. II pusmečiui.
   
 • Finansai. Pateikti reikalavimai, taikomi pagalbos garantijoms ir bendrovės įsipareigojimų pagal suteiktas pagalbos garantijas vykdymui.
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė apie turto statusą, kai asmenys gyvena kartu nesusituokę, tačiau yra faktiniuose šeimos santykiuose bei analizavo įrodinėjimo naštos klausimus, kai paskleidžiama asmens garbę ir orumą žeminanti nuomonė.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT aptarė ankstesnio teistumo ar atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės reikšmę, sprendžiant, ar nusikalstama veika padaryta pirmą kartą, pažymėjo, jog tai, kad baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas nepriėmė nutarties BPK 257 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – nepranešė prokurorui apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, kuri paaiškėjo teisminio bylos nagrinėjimo metu, neturi reikšmės vėlesnio baudžiamojo proceso dėl tos nusikalstamos veikos teisėtumui.
   
 • Administracinės bylos. LVAT nagrinėjo bylą dėl statybos leidimo dalies galiojimo panaikinimo.
   
 • ES bylos. ESTT nurodė, kad pirkėjas ir pardavėjas gali būti laikomi susijusiais dėl tiesioginių ar netiesioginių de facto kontrolės santykių, kai objektyviomis aplinkybėmis patvirtintos nagrinėjamų sandorių sudarymo sąlygos gali būti laikomos rodančiomis glaudų pasitikėjimo ryšį tarp pirkėjo ir pardavėjo.
   
 • Teisėkūra. Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo projektu siekiama pagerinti daugiavaikių tėvų socialines garantijas, skatinti gimstamumą bei pagarbą tokioms šeimoms. Siūloma suteikti Lietuvos bankui galimybę perimti teises ir pareigas pagal su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito ir vartojimo kredito sutartis, jeigu reikalavimo teises pagal šias sutartis finansų rinkos dalyvis neįvykdytų įsipareigojimų Lietuvos bankui.
   
 • Spaudos pranešimai. Dienpinigių mokėjimo tvarkos pakeitimai. LKL klubams – palankus teismo sprendimas. Taršiausio transporto sektoriaus transformacijai reikia mokestinės politikos pokyčių. Kada tam ryšimės?

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti