Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Apie Infolex.lt naujienų portalą

Teisės portalas Infolex.lt yra teisės naujienų ir aktualios teisinės informacijos svetainė.

Naujienose skelbiamos informacijos požiūriu Infolex.lt yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius, todėl pateikiama informacija ir jos pobūdis nepriklauso nuo Infolex.lt valios ir skelbiami straipsniai nebūtinai sutampa ar išreiškia mūsų poziciją.

Portalas neįsipareigoja publikuoti skelbti atsiųstos informacijos ir pasilieka teisę redaguoti atsiųstą informaciją dėl administracinių ar techninių priežasčių, nederindama su ją atsiuntusiu asmeniu, nebent tai prieštarautų išankstiniam susitarimui tarp informaciją atsiuntusio asmens ir portalo.

Siųsdami ar skelbdami informaciją portale Jūs perduodate intelektinės nuosavybės teises Infolex į visą šią informaciją neatlygintinai. Infolex.lt turi teisę naudotis šia publikuota informacija savo nuožiūra, integruoti ją su kitais Infolex produktais.

Gavus informaciją, parengtą ne (tik) Jūsų, bet ir kitų autorių, preziumuosime, kad ją siųsdami, gavote kitų autorių sutikimą skelbti šią informaciją Infolex.lt bei nurodyti asmens duomenis apie informacijos autorius. Jūs esate atsakingas už bet kokį reikiamų sutikimų ar leidimų iš šių asmenų gavimą.

Portalas Infolex.lt pasilieka sau teisę viešai neskelbti informacijos, kuri galimai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, moralei, neatitinka portalo vizijos, vertybių ar redakcijos reikalavimų turiniui. Portalas neįsipareigoja motyvuoti informacijos neskelbimo priežasčių.
Portalas Infolex.lt pasilieka sau teisę bet kada pakeisti šias nuostatas, apie tai iš anksto ar atskirai neinformuojant portalo skaitytojų.

Diskusijose, komentaruose, kitoje portale skelbiamoje informacijoje draudžiama:

  • Šmeižti ar įžeidinėti kitus asmenis, žeminti jų garbę ir orumą, diskutuoti nepagarbiai.
  • Skelbti informaciją, kurioje kurstoma neapykanta.
  • Skelbti reklamą be išankstinio rašytinio Infolex.lt sutikimo.
  • Pažeisti intelektinės nuosavybės teises.
  • Platinti, propaguoti ar reklamuoti smurtą bei skleisti kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją.
  • Pažeisti kitų teisės aktų reikalavimus.

Infolex.lt gali blokuoti piktybiškai pažeidinėjančius taisykles asmenis.
Jei portale pastebėsite neskelbtiną informaciją, prašome kuo skubiau informuoti Infolex redakciją.

Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimo galima kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, o dėl Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų pažeidimo – į Visuomenės informavimo etikos komisiją.

Atnaujinta: 2023-09-21

Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
12:51
22:23
14:55
13:07
19:09
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti