Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas

Redakcija: 131 - 2024-05-07 (nuo 2024-05-14) Aktuali
Pagrindinė. LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS
I Dalis. BENDROSIOS NUOSTATOS
I Skyrius. BAUDŽIAMOJO PROCESO PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS TAISYKLĖS
II Skyrius. PAGRINDINĖS ŠIO KODEKSO SĄVOKOS
III Skyrius. PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS
PIRMASIS Skirsnis. ASMENS TEISIŲ UŽTIKRINIMO PAGRINDAI
ANTRASIS Skirsnis. GYNYBA
TREČIASIS Skirsnis. ATSTOVAVIMAS
KETVIRTASIS Skirsnis. NUŠALINIMAS
PENKTASIS Skirsnis. APSKUNDIMAS IKITEISMINIO TYRIMO METU
IV Skyrius. LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ IR PROKURATŪROS SUSIŽINOJIMAS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTAIGOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS
V Skyrius. LIUDYTOJAI, EKSPERTAI IR SPECIALISTAI
PIRMASIS Skirsnis. LIUDYTOJAI
ANTRASIS Skirsnis. EKSPERTAI
TREČIASIS Skirsnis. SPECIALISTAI
VI Skyrius. DAIKTAI IR DOKUMENTAI
PIRMASIS Skirsnis. DAIKTAI
ANTRASIS Skirsnis. DOKUMENTAI
TREČIASIS Skirsnis. DAIKTŲ IR DOKUMENTŲ, TURINČIŲ REIKŠMĖS NUSIKALSTAMAI VEIKAI TIRTI IR NAGRINĖTI, IŠREIKALAVIMAS IR PATEIKIMAS
VII Skyrius. BAUDŽIAMOJO PROCESO TERMINAI
VIII Skyrius. PROCESO IŠLAIDOS IR JŲ ATLYGINIMAS
II Dalis. NUSIKALSTAMA VEIKA PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS
IX Skyrius. ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE NEPAREIŠKIAMAS
X Skyrius. ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE PAREIŠKIAMAS
III Dalis. PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
XI Skyrius. KARDOMOSIOS PRIEMONĖS
XII Skyrius. KITOS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
IV Dalis. IKITEISMINIS TYRIMAS
XIII Skyrius. IKITEISMINIO TYRIMO BENDROSIOS NUOSTATOS
XIV Skyrius. IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMAI
PIRMASIS Skirsnis. IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMŲ BENDROSIOS NUOSTATOS
ANTRASIS Skirsnis. APKLAUSA IKITEISMINIO TYRIMO METU
TREČIASIS Skirsnis. PARODYMŲ PATIKRINIMO VEIKSMAI
KETVIRTASIS Skirsnis. PROCESO VEIKSMŲ SU NUKENTĖJUSIUOJU AR LIUDYTOJU, KURIEMS TAIKOMAS ANONIMIŠKUMAS, YPATUMAI
PENKTASIS Skirsnis. OBJEKTŲ TYRIMAS IR APŽIŪRA
ŠEŠTASIS Skirsnis. EKSPERTIZĖ
XV Skyrius. IKITEISMINIO TYRIMO NUTRAUKIMAS
XVI Skyrius. IKITEISMINIO TYRIMO PABAIGA KALTINAMOJO AKTO SURAŠYMU
V Dalis. BYLŲ PROCESAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME
XVII Skyrius. TEISMO SUDĖTIS IR TEISMINGUMAS
XVIII Skyrius. BYLOS PARENGIMAS NAGRINĖTI TEISME
XIX Skyrius. BENDROSIOS NAGRINĖJIMO TEISME NUOSTATOS
XX Skyrius. PARENGIAMOJI TEISIAMOJO POSĖDŽIO DALIS
XXI Skyrius. ĮRODYMŲ TYRIMAS
XXII Skyrius. BAIGIAMOSIOS KALBOS IR KALTINAMOJO PASKUTINIS ŽODIS
XXIII Skyrius. NUOSPRENDŽIO PRIĖMIMAS
VI Dalis. BYLŲ PROCESAS APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME
XXIV Skyrius. NEĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS
XXV Skyrius. APELIACINIS PROCESAS
VII Dalis. NUOSPRENDŽIO IR NUTARTIES VYKDYMAS
VIII Dalis. BYLŲ PROCESAS KASACINĖS INSTANCIJOS TEISME
XXVI Skyrius. ĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS IR KASACINĖS BYLOS PARENGIMAS
XXVII Skyrius. KASACINĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS
IX Dalis. BAUDŽIAMOJO PROCESO YPATUMAI TIRIANT IR NAGRINĖJANT ATSKIRŲ KATEGORIJŲ BYLAS
XXVIII Skyrius. BYLŲ DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ PADARYTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ PROCESAS
XXIX Skyrius. PRIVERČIAMŲJŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCESAS
XXXI Skyrius. BYLŲ SUPAPRASTINTAS PROCESAS
PIRMASIS Skirsnis. TEISMO BAUDŽIAMOJO ĮSAKYMO PRIĖMIMO PROCESAS
ANTRASIS Skirsnis. PAGREITINTAS PROCESAS
XXXII Skyrius. BYLŲ PROCESAS KALTINAMAJAM NEDALYVAUJANT
X Dalis. ŽEMESNIŲJŲ TEISMŲ NUTARČIŲ APSKUNDIMAS AUKŠTESNIESIEMS TEISMAMS IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
XI Dalis. BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS
XXXIII Skyrius. BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL NAUJAI PAAIŠKĖJUSIŲ APLINKYBIŲ
XXXIV Skyrius. BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL AIŠKIAI NETINKAMO BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO PRITAIKYMO
XXXV Skyrius. BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO ARBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ ARBA KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMO


Daugiau teisės aktų rasite paieškos sistemoje - INFOLEX.Teisės aktai
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
22:29
19:47
15:57
15:21
11:58
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti