Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Redakcija: 222 - 2023-12-19 (nuo 2024-02-01) Aktuali
Pagrindinė. LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS
I Dalis. BENDROJI DALIS
I Skyrius. BENDROSIOS NUOSTATOS
II Skyrius. ĮSTATYMŲ DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS GALIOJIMAS
III Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ
IV Skyrius. APLINKYBĖS, KAI ASMUO NETRAUKIAMAS ADMINISTRACINĖN ATSAKOMYBĖN ARBA ATLEIDŽIAMAS NUO ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS
V Skyrius. ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS IR ADMINISTRACINIO POVEIKIO PRIEMONĖS
VI Skyrius. ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ IR ADMINISTRACINIO POVEIKIO PRIEMONIŲ SKYRIMAS
VII Skyrius. NEPILNAMEČIŲ ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS YPATUMAI
II Dalis. SPECIALIOJI DALIS
VIII Skyrius. SU ŽMONIŲ GYVYBĖS IR SVEIKATOS APSAUGA SUSIJĘ ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI
IX Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU VAIKAIS IR ŠEIMA
X Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ASMENS LYGIATEISIŠKUMU IR PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMU
XI Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU PILIEČIŲ RINKIMŲ TEISĖMIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO, RESPUBLIKOS PREZIDENTO, SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR SAVIVALDYBIŲ MERŲ RINKIMŲ, RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ AR REFERENDUMŲ TVARKA
XII Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ASMENS DARBO IR SOCIALINĖMIS TEISĖMIS
XIII Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU NUOSAVYBE, TURTINĖMIS TEISĖMIS IR TURTINIAIS INTERESAIS
XIV Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU EKONOMIKA IR VERSLO TVARKA
XV Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU PREKYBA, FINANSŲ SISTEMA IR OFICIALIĄJA STATISTIKA
XVI Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU TEISINGUMU
XVII Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU GINKLAIS, ŠAUDMENIMIS AR SPROGMENIMIS
XVIII Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU APLINKOS APSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU IR PAVELDO APSAUGA
XIX Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ENERGETIKA
XX Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ŽEMĖS ŪKIO, VETERINARIJOS VEIKLA IR GYVŪNŲ GLOBA
XXI Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU BŪSTO ŪKIU, APLINKOS TVARKYMU IR STATYBA
XXII Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU TRANSPORTU IR KELIŲ ŪKIU
XXIII Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU RYŠIŲ SISTEMA
XXIV Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU VIEŠĄJA TVARKA
XXV Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU VALDYMO TVARKA
XXVI Skyrius. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU KRAŠTO APSAUGOS TARNYBA
III Dalis. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXVII Skyrius. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS BENDROSIOS NUOSTATOS
XXVIII Skyrius. ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO TEISENOJE DALYVAUJANTYS ASMENYS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
XXIX Skyrius. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS PRADŽIA IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMAS
XXX Skyrius. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS UŽTIKRINIMO PRIEVARTOS PRIEMONĖS
XXXI Skyrius. TYRIMO PABAIGA, ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLAS IR ADMINISTRACINIS NURODYMAS
XXXII Skyrius. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ PRISKIRTINUMAS
XXXIII Skyrius. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS NE TEISMO TVARKA
XXXIV Skyrius. NE TEISMO TVARKA PRIIMTŲ NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
XXXV Skyrius. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME
XXXVI Skyrius. SKUNDŲ DĖL NE TEISMO TVARKA PRIIMTŲ NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE NAGRINĖJIMO YPATUMAI
XXXVII Skyrius. APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
XXXVIII Skyrius. ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOS ATNAUJINIMAS
XXXIX Skyrius. ŽALOS IR TEISMO IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS
XL Skyrius. NUTARIMŲ, NUTARČIŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE IR ADMINISTRACINIŲ NURODYMŲ VYKDYMAS


Daugiau teisės aktų rasite paieškos sistemoje - INFOLEX.Teisės aktai
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
16:39
15:01
07:56
21:33
18:18
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti