Nacionalinė teismų administracija prašo advokatų daugiau naudotis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) paslaugomis, siunčiant ir gaunant dokumentus