Aplinkosauga, mokesčiai, nuomos sutartis, turizmas, aviacija, konkurencija