Spalio 2 d. – paskutinė dokumentų teikimo diena Advokatų tarybos spalio 11 d. posėdžiui