UAB „Liumeksis“ iš UAB ,,Vilniaus parkai“ priteista suma lieka nepakeista