Susitikimo su savivaldybėmis metu aptarti teritorijų planavimo klausimai

Šaltinis https://vtpsi.lrv.lt/media/miniatiuros/viesa/saugykla/2023/12/fNYLt_tD7Jio.jpg