Vyriausybės kanclerio sudarytos BPK tobulinimo darbo grupės pasiūlyta naujoji Lietuvos baudžiamojo proceso paradigma – ryškus baudžiamosios valdžios ramybės ir komforto dominavimas prieš kaltinamojo teisę į gynybą ir sąžiningo proceso reikalavimus

Advokatas, VU TF Baudžiamosios justicijos katedros doc. dr. Remigijus Merkevičius/Autoriaus nuotr.