Pritarta Teisingumo ministerijos siūlymui – viešųjų juridinių asmenų steigimo tvarka bus paprastesnė

Šaltinis TM.lt (https://tm.lrv.lt/lt/naujienos/pritarta-teisingumo-ministerijos-siulymui-viesuju-juridiniu-asmenu-steigimo-tvarka-bus-paprastesne/)