Disertacijos tema „Konstitucinė speciali teisėjų institucija Lietuvoje: teisinio reguliavimo iššūkiai“