Pritarta Teisingumo ministerijos iniciatyvai politini° organizacij° nari° duomenis ■urnalistams suteikti neatlygintinai