Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos policijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 90-2777; TAR, 2015-07-03, Nr. 2015-10818)
 • 2023-01-01 Galiojantis
  2000-10-27 Paskelbta
  2000-10-27 Įsigalioja
  2000-10-17 Priimta
Santrumpa:
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2016 01 01

(TAR, 2015, Nr. 2015-10818)

 

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2015 06 25 įstatymu Nr. XII-1856 (TAR, 2015, Nr. 2015-10818) nustatyta, kad:

– iki įstatymo Nr. XII-1856 įsigaliojimo (2016 01 01) į pareigas 5 metų laikotarpiui paskirti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų ir jų teritorinių policijos komisariatų vadovai šias pareigas eina iki paskyrimo laikotarpio pabaigos.

– iki įstatymo Nr. XII-1856 įsigaliojimo į pareigas neterminuotai paskirtiems policijos įstaigų vadovams ir vadovų pavaduotojams, policijos įstaigų padalinių, prižiūrinčių jiems priskirtą teritoriją, vadovams ir vadovų pavaduotojams, policijos profesinio mokymo įstaigos vadovui ir vadovo pavaduotojui 5 metų skyrimo į pareigas laikotarpis skaičiuojamas nuo įstatymo Nr. XII-1856 įsigaliojimo dienos.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

POLICIJOS

ĮSTATYMAS

 

2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2048

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato Lietuvos policijos (toliau – policija) veiklos teisinius pagrindus, policijos veiklos principus, policijos uždavinius, funkcijas, organizacinę struktūrą, policijos bendradarbiavimo su gyventojais, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybių ir kitomis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių, kitų užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis ar tarptautinėmis organizacijomis pagrindus, policijos generalinio komisaro skyrimo ir atleidimo tvarką, policijos pareigūnų įgaliojimus, tei

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Valstybės tarnybos teisė“:
  Neringa Kučinskaitė
  Vilnius. Kontaktai
  Žeknienės, Žiužnienės ir partnerių advokatų kontora
  Vilnius. Kontaktai
  Asta Jakštienė
  Klaipėda. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.