Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 362 „Dėl vandens telkinių suskirstymo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3509)
  • 2005-07-24 Galiojantis
    2002-08-21 Įsigalioja
    2002-08-20 Paskelbta
    2002-07-10 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VANDENS TELKINIŲ SUSKIRSTYMO

 

2002 m. liepos 10 d. Nr. 362

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikоs vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615) 22, 27, 29, 31 straipsniais, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 10 straipsnio 2 punktu (Žin., 1997, Nr. 112-2824) bei atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 78/659/EEB „Dėl gėlųjų vandenų, kuriuos reikia saugoti arba gerinti jų kokybę, kad juose galėtų gyventi žuvys“ nuostatas,

1. Tvirtinu šiuos paviršinio vandens telkinių sąrašus:

1.1. Upių ir ežerų, priskiriamų lašišiniams vandens telkiniams, sąrašą (pridedama);

KEISTA:

2005 07 11 įsakymu Nr. D1-349 (nuo 2005 07 24)

(Žin., 2005, Nr. 89-3364)

 

1.2. Upių ir ežerų, priskiriamų karpiniams vandens telkiniams, sąrašą (pridedama);

KEISTA:

2005 07 11 įsakymu Nr. D1-349 (nuo 2005 07 24)

(Žin., 2005, Nr. 89-3364)

 

1.3. Upių ir ežerų, potencialiai galimų priskirti lašišiniams vandens telkiniams, sąrašą (pridedama);

KEISTA:

2005 07 11 įsakymu Nr. D1-349 (nuo 2005 07 24)

(Žin., 2005, Nr. 89-3364)

 

1.4. Ežerų pagal vidutinio gylio grupes sąrašą (pridedama).

2.

KEISTA:

2003 07 09 įsakymu Nr. 363 (nuo 2003 07 19)

(Žin., 2003, Nr. 71-3304)

 

Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai:

2.1. vertinant vandens telkinių kokybę pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. 525 „Dėl paviršinio vandens telkinių klasifikavimo tvarkos ir kokybės normų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 93-3295) vadovautis šiuo įsakymu patvirtintais vandens telkinių sąrašais. Upes, įtrauktas į potencialiai galimų priskirti lašišiniams vandens telkiniams sąr

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.