Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
188-18 str. | Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2015-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2016-12-01
Teisės akto statusas: Negaliojantis (nuo 2016-12-01)
Su straipsniu susiję duomenys
 • 18818 straipsnis. Nacistinių ar komunistinių simbolių platinimas ar demonstravimas

  KEISTA:

  1. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

  (Žin., 2008, Nr. 81-3181)

  2. 2009 06 16 įstatymu Nr. XI-305 (nuo 2009 06 30)

  (Žin., 2009, Nr. 77-3169)

  3. 2014 10 16 įstatymu Nr. XII-1236 (nuo 2015 01 01)

  (TAR, 2014, Nr. 2014-15013)

   

  Nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo arba vėliavų, ženklų ar uniformų, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolių ar uniformų arba nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytų vėliavų ar ženklų, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdų platinimas, naudojimas susirinkime ar kitame masiniame renginyje arba kitoks demonstravimas, taip pat nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himno viešas atlikimas –

  užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis, konfiskavimu.

  Pagal šį straipsnį neatsako asmuo, kuris padaro šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas veikas muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius ir dabarties įvykius, totalitarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, kolekcionavimo, antikvarinės ar sendaikčių prekybos tikslais, asmuo, kuris naudoja oficialią egzistuojančios valstybės simboliką, taip pat Antrojo pasaulinio karo dalyvis, vilkintis savo uniformą.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.