Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
329 str. | Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2011-03-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2016-12-01
Teisės akto statusas: Negaliojantis (nuo 2016-12-01)
Su straipsniu susiję duomenys
 • 329 straipsnis. Specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka

  KEISTA:

  1. 1990 12 04 įstatymu Nr. I-830 (nuo 1990 12 14)

  (Lietuvos Aidas, 1990, Nr. 143; Žin., 1990, Nr. 36-862)

  2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

  (Žin., 2000, Nr. 22-552)

  3. 2004 01 29 įstatymu Nr. IX-1995 (nuo 2004 02 14)

  (Žin., 2004, Nr. 25-763)

  4. 2005 03 17 įstatymu Nr. X-134 (nuo 2005 04 12)

  (Žin., 2005, Nr. 47-1553)

  5. 2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

  (Žin., 2005, Nr. 83-3040)

  6. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

  (Žin., 2010, Nr. 157-7968)

   

  Jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vidaus vandenų transporto priemonę arba teisė medžioti ar užsiimti žvejyba, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas), gavęs asmens prašymą, gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat gavęs ir Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą, sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba