Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (Vyriausybės žinios, 1985, Nr. 1-1)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2015 06 25 įstatymu Nr. XII-1869 (nuo 2017 01 01 – remiantis

2016 03 25 įstatymu Nr. XII-2275 (TAR, 2016, Nr. 2016-06425))

(TAR, 2015, Nr. 2015-11216)

 

INFOLEX PASTABA: remiantis 1997 12 23 įstatymu Nr. VIII-588 (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso galiojimas laikinai pratęsiamas iki bus priimtas ir įsigalios naujos redakcijos įstatymas, keičiantis visą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Žin., 1997, Nr. 118-3046).

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ

KODEKSAS

 

I SKYRIUS

BENDRIEJI NUOSTATAI

 

1984 m. gruodžio 13 d. Nr. X-4449

Vilnius

 

Pirmasis skirsnis

BENDRIEJI NUOSTATAI

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinės teisės pažeidimų uždaviniai

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinių teisės pažeidimų uždavinys yra saugoti Lietuvos Respublikos visuomeninę santvarką, nuosavybę, socialines ekonomines, politines ir asmenines piliečių teises bei laisves, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei teisėtus interesus, nustatytą valdymo tvarką, valstybinę ir viešąją tvarką, stiprinti teisėtumą, užkirsti kelią teisės pažeidimams, auklėti piliečius, kad jie tiksliai ir nenukrypdami laikytųsi Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei kitų įstatymų, gerbtų kitų piliečių teises, g

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.