Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.188 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 149-5997)
  • 2008-12-30 Galiojantis
    2008-12-30 Paskelbta
    2008-12-30 Įsigalioja
    2008-12-16 Priimta
Pakeitimas Keičiamas aktas: Keičiami aktai (2)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 6.188 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2008 m. gruodžio 16 d. Nr. XI-65

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262)

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.