Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 37-1341)
 • 2024-05-14 Galiojantis
  2003-05-01 Įsigalioja
  2002-04-09 Paskelbta
  2002-03-14 Priimta
Santrumpa: BPK
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABOS:

1. Vadovaujantis 2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2556 (TAR, 2016, Nr. 2016-20293) nustatyta, kad apeliaciniai ir kasaciniai skundai, paduoti iki 2017 01 01, priimami ir nagrinėjami iki įstatymo Nr. XII-2556 įsigaliojimo (2016 07 14) buvusia tvarka, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

2. Vadovaujantis 2017 07 11 įstatymu Nr. XIII-626 (TAR, 2017, Nr. 2017-12575) nustatyta, kad iki įstatymo Nr. XIII-626 įsigaliojimo (2017 10 01) pradėtos nagrinėti privataus kaltinimo bylos baigiamos nagrinėti vadovaujantis iki įstatymo Nr. XIII-626 įsigaliojimo (2017 10 01) galiojusiomis privataus kaltinimo bylų nagrinėjimą reglamentuojančiomis nuostatomis.

 

PATVIRTINTAS

2002 m. kovo 14 d.

įstatymu Nr. IX-785

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO

KODEKSAS

 

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

I SKYRIUS

BAUDŽIAMOJO PROCESO PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

 

1 straipsnis. Baudžiamojo proceso paskirtis

KEISTA:

2004 04 27 įstatymu Nr. IX-2170 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 72-2493)

 

1. Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas.

2. Baudžiamojo proceso taisyklės yra suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso priede, nu

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Baudžiamoji ir baudžiamojo proceso teisė“:
  Romas Jonuška
  Nuotolinė darbo vieta. Kontaktai
  Viktoras Rutkauskas
  Kontaktai
  Saulius Pėdnyčia
  Vilnius. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.