Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 3D-544 „Dėl Paramos skyrimo vietos plėtros strategijoms įgyvendinti tvarkos ir paramos dydžio skaičiavimo metodikos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą“ (Žin., 2007, Nr. 132-5386)
  • 2014-07-26 Galiojantis
    2007-12-16 Įsigalioja
    2007-12-15 Paskelbta
    2007-12-11 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL PARAMOS SKYRIMO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI TVARKOS IR PARAMOS DYDŽIO SKAIČIAVIMO METODIKOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMĄ

 

2007 m. gruodžio 11 d. Nr. 3D-544

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa, patvirtinta 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076, siekdama efektyviai įgyvendinti šios programos 4 krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“ ir subalansuoti paramos dydį, tenkantį vietos plėtros strategijai įgyvendinti,

tvirtinu Paramos skyrimo vietos plėtros strategijoms įgyvendinti tvarką ir paramos dydžio skaičiavimo metodiką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (pridedama).

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                              KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-544

 

PARAMOS SKYRIMO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI TVARKA IR PARAMOS DYDŽIO SKAIČIAVIMO METODIKA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMĄ

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos skyrimo vietos plėtros strategijoms įgyvendinti tvarka ir paramos dydžio skaičiavimo metodika pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą parengta vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa, patvirtinta 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076, joje pateiktu kaimo vietovės apibrėžimu ir Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kaupiamais duomenimi

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba