Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Lietuvos Aidas, Nr. 249; 1991, Nr. 36-969; Žin., 1998, Nr. 98-2706; 2004, Nr. 83-2983; TAR, 2023-01-04, Nr. 2023-00135)
 • 2024-01-01 Galiojantis
  1991-12-15 Įsigalioja
  1991-12-13 Paskelbta
  1991-11-28 Priimta
Santrumpa: ANTAPĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2024 01 01

(TAR, 2023, Nr. 2023-00135)

 

INFOLEX PASTABA: atkreipiame dėmesį, kad 2022 12 20 įstatymu Nr. XIV-1722 (TAR, 2023, Nr. 2023-00135) keičiamo ir nauja redakcija dėstomo Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-2044 įgyvendinimui ir taikymui yra svarbios įstatymo Nr. XIV-1722 2 ir 3 str. nuostatos.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS SU NEGALIA TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ

ĮSTATYMAS

 

1991 m. lapkričio 28 d. Nr. I-2044

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šio įstatymo paskirtis – užtikrinti asmens su negalia teisių apsaugą ir įgyvendinimą lygiai su kitais asmenimis, reglamentuoti negalios nustatymo, asmens su negalia individualiųjų pagalbos poreikių nustatymo, tenkinimo ir finansavimo pagrindus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, kitas tarptautinės teisės normas ir principus, nustatyti asmens su negalia teisių apsaugos sistemos institucijas, jų veiklos teisinius pagrindus, funkcijas, teises ir pareigas asmens su negalia teisių apsaugos srityje.

2. Šis įstatymas taikomas:

1) Lietuvos Respublikos piliečiams;

2) kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

3) asmenims, k

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.