Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (Lietuvos Aidas, Nr. 249; 1991, Nr. 36-969; Žin., 1998, Nr. 98-2706; 2004, Nr. 83-2983; TAR, 2023-01-04, Nr. 2023-00135)
  • 2023-04-01 Galiojantis
    1991-12-15 Įsigalioja
    1991-12-13 Paskelbta
    1991-11-28 Priimta
Santrumpa: NSIĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2005 07 01

(Žin., 2004, Nr. 83-2983)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. 2018 06 14 įstatymu Nr. XIII-1261 (TAR, 2018, Nr. 2018-10487) nustatyta, kad:

1) iki įstatymo Nr. XIII-1261 įsigaliojimo (2019 01 01) paskirtų Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmininko ir narių įgaliojimai tęsiasi iki kadencijos, kuriai jie buvo paskirti, pabaigos;

2) specialusis nuolatinės slaugos, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai ir (ar) specialiųjų poreikių lygis, asmenims nustatyti iki įstatymo Nr. XIII-1261 įsigaliojimo (2019 01 01), galioja iki nustatytų specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių ir (ar) specialiųjų poreikių lygio termino pabaigos;

3) kituose teisės aktuose vartojamą sąvoką „nedarbingas asmuo“ atstoja sąvoka „asmuo, kuriam nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis“, sąvoką „iš dalies darbingas asmuo“ atstoja sąvoka „asmuo, kuriam nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis“.

2. 2021 03 25 įstatymu Nr. XIV-215 (TAR, 2021, Nr. 2021-06552) nustatyta, kad:

1) asmenys, kurie sukako senatvės pensijos amžių ir kuriems iki įstatymo Nr. XIV-215 įsigaliojimo buvo nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, prilyginami asmenims, kurie sukako senatvės pensijos amžių ir kuriems įstatymo Nr. XIV-215 nustatyta tvarka nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, iki nustatyto specialiųjų poreikių lygio termino pabaigos;

2) kituose teisės aktuose vartojama sąvoka „nedidelių specialiųjų poreikių lygis“ atstoja sąvoką „vidutinių specialiųjų poreikių lygis“.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba