Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas (Žin., 2004, Nr. 73-2517; TAR, 2016-11-16, Nr. 2016-26857)
 • 2024-01-01 Galiojantis
  2004-05-01 Įsigalioja
  2004-04-30 Paskelbta
  2004-04-27 Priimta
Santrumpa: MĮmuitinės2004
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01

(TAR, 2016, Nr. 2016-26857)

 

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2016 11 03 įstatymu Nr. XII-2694 (TAR, 2016, Nr. 2016-26857) nustatyta, kad:

1) muitinės tarpininkai, įgiję teisę atstovauti kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teritorijoje atliekant muitinės formalumus iki 2016 04 30 ir tebeatitinkantys tuo metu taikytus reikalavimus, gali toliau teikti atstovavimo muitinėje paslaugas iki 2019 05 01, nevertinant jų atitikties Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytiems kriterijams;

2) taikant Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 61 straipsnį, reikšmingais ir kartotiniais pažeidimais taip pat laikomi ir administraciniai teisės pažeidimai, padaryti iki Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimo;

3) iki įstatymo Nr. XII-2694 įsigaliojimo (2017 01 01) pradėtos ir neužbaigtos skundų nagrinėjimo procedūros užbaigiamos pagal jas pradedant galiojusių teisės aktų nuostatas.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MUITINĖS

ĮSTATYMAS

 

2004 m. balandžio 27 d. Nr. IX-2183

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) veiklos principus ir teisinius pagrindus, tikslus ir uždavinius, struktūrą, veiklos organizavimo tvarką, bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, kitais asmenimis, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijomis pagrindus, muitinės pareigūnų

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Švietimo ir mokslo teisė“:
  Advokatų kontora Altun ir partneriai A&P law group
  Vilnius. Kontaktai
  Vilniaus advokatų kontora Baristera
  Vilnius. Kontaktai
  Advokatų kontora Aničas, Pakšys ir partneriai
  Vilnius. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.